homepage
Half februari 2016      Wintervogels in een tot voor kort vogelonvriendelijke tuin

Ruim een jaar geleden ben ik van een vrije sector huurwoning verhuisd naar een eigen koophuis met voor- en achtertuin. De achtertuin was netjes aangelegd maar minder interessant voor vogels. Deze was volledig boomloos en slechts hier en daar een paar hortensiastruiken. Wil je in de wintermaanden vogels krijgen in de tuin dan zijn bomen of grote struiken  noodzakelijk voor vogels want daar kunnen ze bij gevaar in weg duiken. Het gebrek aan bomen heb ik een beetje kunnen ondervangen door het aanplanten van een paar haagbeuken en een vlinderstruik die na een groeiseizoen flink omhoog zijn geschoten en nu een beetje kunnen dienen als schuilplaats als er voor de vogels gevaar dreigt.
Het huis ligt behoorlijk aan de buitenkant van de stad  vlak bij recreatiegebiedje het Steinse Groen wat boomrijk is. Dus met een goede kans dat vogels uit dit bosgebied de voerplek in de tuin zouden komen bezoeken.

Fototechnische kant
De vogels zijn allemaal door een (goed gezeemd) raam gefotografeerd. Voor het raam staand en niet te veel bewegen want dat was voor de vogels soms al voldoende aanleiding om weg te vliegen. De lichtomstandigheden steeds minder gunstig. Een hoge ISO-waarde moest worden ingesteld n.l. 1600 ISO. En zelfs dan was de sluitersnelheid nog maar beperkt en variabel  tussen 1/50 en max 1/250-400 als er veel licht was. Fotoapparatuur: CANON D40 spiegelreflex en CANON 300mm telelens.


De achtertuin half maart 2015 net na de aanplant van een vlinderstruik en een paar haagbeukjes,


De achtertuin half december 2015 met al wat grotere vlinderstruik en haagbeukjes. In de haagbeukjes 
en vlinderstruik hangen een 3-tal voercilinders.

 Hij liet zich plotsklaps zien op de voerplek. Een zwarte mees. Zwarte mezen zie je niet veel in het 
polderlandschap van het Groene Hart. Hooguit in jaren als er invasies plaats vinden van deze soort.
 Pakte een zonnenpit uit de voercylinder en kraakte hem open. Net lang genoeg aanwezig om er een paar 
foto's van te maken.

Nog een foto van de zwarte mees op de voerplek.

 Spreeuw bij gesloten voerkorf met vetbollen. Wist toch in korte tijd met veel hakwerk een stuk van de vetbol 
te verorberen. Foto gemaakt met zeer donker weer. ISO-1600 en sluitersnelheid 1/80 seconde. 
Door de repeteer-functie te gebruiken was een van de 11 foto's toch redelijk scherp.


Twee van de vier spreeuwen die het hadden voorzien op de vetbollen.


Close up van spreeuw voor voerkorf met vetbollen. Iedere ochtend waren een paar spreeuwen present.

 Groenling is een zonnenpit aan het kraken. Foto gemaakt met zeer donker weer. 
ISO1600 en sluitersnelheid 1/80 seconde.


Groenling voor cilinderkooi die bedoeld is om het plunderen door kauwen te voorkomen.
Het in en uitkruipen van groenling, ring- en huismus en mezen om bij het voer te komen 
is geen enkel probleem. Ook deze foto is gemaakt onder beroerde lichtomstandigheden.


Groenling die een aangeplant haagbeukje als aanvliegroute gebruikt naar de voerplek.


De zonnenpitten die de ringmussen laten vallen worden gekraakt door groenlingen en vinken 
en de inhoud er van wordt dankbaar opgevreten.

 Man merel op de voerplek.

 Ook een zanglijster kwam een kijkje nemen in de tuin. Niet op de voerplek maar sloopte een slakkenhuis.


Zanglijster vliegt de tuin binnen via de schutting.

 Een vlaamse gaai bezoekt elke dag wel een keer de voerplaats. Heeft het vooral gemunt op de pinda's


Het is een schuwe rakker die de boel eerst heel goed verkend of het veilig is.

 Een paartje turkse tortelduiven komt regelmatig 
de voerplaats bezoeken. Eten eerst hun buik rond en permitteren 
het zich vervolgens om in een boom ergens in de buurt  een dutje te gaan doen.

Torkse tortel op zoek naar op de grond uitgestrooid voer.

 Roodborst op de houten tuinscheiding

 
Roodborstje op voerplek.

Roodborstje op voerplek.

 

Hoe maak je een tuin vogelvriendelijk?
Allereerst is het belangrijk dat er geen katten regelmatig de voerplek bezoeken. Dat geluk heb ik want hoewel er de nodige katten in de buurt rondlopen heb ik er tot op heden geen een in de tuin gehad.
Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat er een flink aantal struiken en bomen in de tuin aanwezig zijn die vogels dekking geven als er gevaar dreigt door b.v. een sperwer die het op de vogels heeft voorzien.. Een beetje forse struiken ontbraken volledig maar door de aanplant van een paar struiken is de aantrekkelijkheid voor wintervogels inmiddels  verbeterd, maar nog wat meer aanplant in de toekomst is toch noodzakelijk.

Wat de voerplaats betreft heb ik een 3-tal voercilinders opgehangen met daarin een mix aan fijne zaden en zonnebloempitten. Daarnaast hang ik zo af en toe een maiskolf op waar de maiskorrels uit kunnen worden gepikt. Iedere ochtend en soms ook wat later op de dag strooi ik een handje voer op de grond. Brood voeren doe ik niet want daar komen alleen maar eksters, meeuwen en kauwen op af, soorten die ik eigenlijk liever niet op de voerplek wil hebben.

 Heggenmus poseert net kort genoeg om er een foto van te kunnen maken.

Heggenmus zittend op schutting.


Heggenmus zittend op oude dakpan begroeid met rotsplantjes.

 

Voorwaarden voor het vogeltuin succes.
Geen katten in de tuin alsmede de mogelijkheden om dekking te zoeken bij gevaar zijn belangrijke factoren voor het laten ontstaan van een succesvolle voerplek voor wintervogels. Maar er speelt meer. Bij mij in de buurt, een 2-tal tuinen verder, komen vrije hoge struiken en bomen voor waar de vogels graag in zetten. De takkenstructuur beschermt ze goed tegenover vijanden waarvan de sperwer de belangrijkste is.

De vogels in die struiken weten inmiddels dat er dagelijks wat voer in mijn tuin wordt gestrooid en ze hebben ook de voercilinders ontdekt. Regelmatig komt een groepje langs waarbij zowel de vloerplek op de grond als de voercilinders worden aangedaan. Toch blijven de vogels vrij schuw en ze vluchten bij het minste of geringste al weer terug neer de tuinen met de hoge struiken en bomen om weer in dekking te gaan.

In verschillende tuinen in de buurt worden de vogels ook gevoerd en daarvan zijn ze prima op de hoogte. De vogels gaan (als groep) regelmatig de verschillende voerplekken af om daar hun buikje te vullen zo is mijn indruk. Dat is w.s. ook de reden dat het zo maar een paar uur kan duren voordat er weer vogels op de voerplek verschijnen. En opvallend, als ik tussendoor weer een handje voer strooi duurt het niet lang of ze verschijnen weer.

 Staartmees in de rozenstruik.


Staartmees in de vlinderstruik.

 

Welke vogelsoorten bezoeken de tuin tot nu toe?
Koolmees: regelmatig een of twee stuks. Een keer bezoek van 6 stuks. Concentreren zich op de voercilinders.
Pimpelmees: Een of twee exemplaren zijn regelmatig aanwezig. Concentreren zich op de voercilinders.
Staartmees: Een groepje van vier stuks in de tuin die de hortensiastruikjes afzochten op de aanwezigheid van insecten. Geen belangstelling toonden ze voor de voerplek..
Zwarte mees:
Een keer tot nu toe bracht een zwarte mees een bezoek aan de voerplek. Maar dat slechts een keer. Wel op 29 maart 2016 drie zwarte mezen in de hoge den voor mijn huis tezamen met twee staartmezen.
Huismus
: Het duurde lang voordat ze wilde komen maar nu zijn ze regelmatig aanwezig. Regelmatig valt er een groepje van 7-12 stuks in op de voerplek.
Ringmus: Regelmatig bezoek van een tot max zes stuks. Meestal komen ze samen met enkele huismussen.
Spreeuw: Het duurde lang voordat een 4-tal spreeuwen zich lieten zien op de voerplek. Niet op de grond maar favoriet waren de vetbollen in een kooi, speciaal gedaan tegen de kauwen.
Turkse tortel: Een paartje komt regelmatig en heeft de voerplek geclaimd. Andere tortels worden weggegjaagd. Zitten al op de uitkijk als er voer wordt gestrooid en vreten al veel voer weg voordat andere vogelsoorten verschijnen. Zijn zeer onverdraagzaam tegenover merels.
Roodborst: Zeer onregelmatig en verschijnt ook niet als er veel andere vogels aanwezig zijn.
Heggenmus: Een exemplaar. Is vooral zeer vroeg in de ochtend aanwezig.
Merel: Meestal is er maar een exemplaar aanwezig. Een keer drie stuks maar toen ontstond er veel ruzie onderling.
Zanglijster: Slechts een keer half maart 2016 liet  een 2-tal zanglijsters zich een tijdje zien in de tuin. Om  bewoonde slakkenhuizen te slopen en de inhoud te verorberen..
Winterkoning: Zo af en toe een exemplaar maar die scharrelt een beetje rond en maakt geen gebruik van de voerplek.
Vink: Vaste bezoekers op voerplaats. Af en toe vijf tot max zeven exemplaren. Zijn onderling ook behoorlijke ruziemakers. Zijn vooral gek op zonnenpitten.
Ekster: Een paartje wat vast in de buurt huist komt zo af en toe een hapje eten.
Kauw: Wel afgelopen zomermaanden regelmatig kauwen in de tuin. Maar (gelukkig maar) tot op heden niet op de voerplaats. Brood strooien doe ik niet meer want dat trekt kauwen en meeuwen aan. Doen wel af en toe de tuin aan en hebben het dan voorzien op de pinda's.
Wilde eend: Een keer landde een paartje in de tuin. Ze hadden alleen geen oog voor de voerplaats.
Vlaamse gaai: Een exemplaar komt vrijwel elke dag wel een aantal pinda's halen.
Groenling: Tot nu toe enkele keren twee tot max vier  exemplaren op de voerplek. Concentreren zich vooral op de voercylinders.
Keep: Mannetje keep kwam samen met de groenlingen. Maar erg schuw. Is niet aan het voer eten toegekomen. Was ook niet te fotograferen (tot nu toe dan).

 Koolmees aan een vetbol hangend.
Opgehangen vetbollen werden vorige winter steeds weer door  kauwen in zijn geheel meegeroofd.  
Een ander systeem gemaakt waarbij de vetbollen in een cilinderkooi worden geplaatst 
zodat dit nu niet meer mogelijk is.


Koolmees bij voercilinder die een beetje verborgen tussen vlinderstruik hangt

 Pimpelmees bij voercilinder die een beetje verborgen tussen vlinderstruik hangt

 Drie huismussen en twee ringmussen op de voerplek op de grond.


Mannetjes huismus


Huismus bij voercilinder die een beetje verborgen tussen vlinderstruik hangt

 Ringmus bij voercilinder die een beetje verborgen tussen vlinderstruik hangt


Het zijn slordige eters. Er valt veel zaad op de grond. Daar profiteren weer andere vogels van.

|
Ringmus die een aangeplant haagbeukje als aanvliegroute gebruikt naar de voerplek.

 
Regelmatig laten een paar kauwtjes zich zien op de voerplaats. Maar oh wat zijn ze schuw. 
Ik hoef me maar iets te bewegen in de huiskamer en ze zijn gevlogen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen