4 Februari 2011     Een stormachtige dag; rustig winterweer in de afgelopen paar weken.

De laatste paar weken kwam er maar weinig van om het Groene Hart in te trekken. De weersomstandigheden werkten niet erg mee. Behoorlijk wat sombere dagen; geen goede omstandigheden dus om te fotograferen. Ook zat ik een week aan huis gekluisterd door een fikse griep. Dus heb ik me (nuttig) bezig gehouden met diverse huishoudelijke werkzaamheden die eigenlijk al (te) lang lagen te wachten. Maar lang binnen zitten is niet mijn ding om het maar eens modern uit te drukken.
Inmiddels heb ik al weer een paar leuke zwerftochten door het Groene Hart achter de rug waarvan ik bij deze verslag doe.

 

4 Februari 2011. Een stormachtige en sombere dag; fotograferen bij windkracht 8

Aan de golfjes op het water is goed te zien dat het hard waaide. Sommige windvlagen waren zo krachtig dat het water 
op de toppen van de golven verstoof. De brilduiker had er geen last van; deze eendensoort die in Noord-Europa broedt is wel het 
een en ander gewend.


De harde zuid-westelijke wind zorgt ervoor dat  flinke schuimkoppen zichtbaar zijn op de surfplas. De op de paaltjes zittende
aalscholvers hebben moeite om het evenwicht te bewaren. Op de voorgrond een woerd brilduiker die zo af en toe bij een harde 
windvlaag bijna weg geblazen werd.


Het afkalven van de kunstmatig aangelegde eilandjes gaat nog steeds door. De vegetatie 
op de recent gemaaide delen wordt alsmaar ijler als gevolg van wegspoeling.
  
Twee foto's gemaakt op 4 februari 2011. Zij laten zien hoe het kan spoken op plas Broekvelden bij windkracht 8. 
Fotograferen uit de hand wordt dan wel een probleem. De linkerfoto met een scheve horizon bewijst dat.
Een eenzame windsurfer trotseerde desondanks de elementen.

 

Wandeling vanaf Gouda door de polder Stein over de Tiendweg richting Oudewater en terug

Op 30 Januari 2011 een wandeling gemaakt heen en weer naar Oudewater vanuit Gouda over de Tiendweg in de polder Stein. Toen via het buurtschap Ruigeweide en het nieuwe recreatiegebied Veenweidepark Ruyghe Wei oostelijk gelegen van de Zuringkade in de polder Groot Hekendorp. Vervolgens eerst een halfuurtje in een restaurant in Oudewater bijtanken met appelgebak met slagroom en een heerlijk bakkie leut. Vanuit Oudewater terug gelopen via de Tiendweg in de polders Roozendaal/Boven Haastrecht gelegen aan de zuidkant van de Hollandse Yssel. De wandeling duurde langer dan de bedoeling was want onderweg werd ik een paar keer door bekenden aangehouden om een praatje te maken; Haastrecht naderend begon het al een beetje te schemeren. Als je dan weer thuis komt na al die kilometers is je lijf weer toe aan wat rust en de geest is flink opgeschoond.


Grauwe- en kolganzen in de polder Stein bij Haastrecht.

Aan het begin van de Tiendweg bij Gouda heeft een grote groep ganzen bestaande uit grauwe- en kolganzen een perceel grasland uitgezocht om er gras te vreten. Op de achtergrond een nog niet zo lang geleden gebouwde loopstal voor melkvee. De ganzen hebben dit stuk grasland uitgekozen omdat het productiegras wat er groeit, en slechts uit een enkele soort bestaat,  zo lekker mals (en voedzaam) is.


Fuut in een klein wakje. 

Futen zijn slechte vliegers. Ze hebben erg kleine en smalle vleugels in verhouding tot hun gewicht. Om op te vliegen hebben ze veel meters nodig waarbij ze over het water 'lopen'. Het zal dus spannend worden voor dit exemplaar want als het blijft vriezen komt de vogel in de problemen omdat het wak dicht kan vriezen. Naar ik aanneem is het goed afgelopen met de fuut want de vorst is al weer een paar dagen verdwenen.Knobbelzwaan op een dun laagje ijs. Op de achtergrond 
de toren van de Gereformeerde kerk in Haastrecht. 
De knobbelzwaan heeft een ring om ten teken dat het 
om een exemplaar gaat van een lokale zwanenhouder 
uit Nieuwerbrug.Tijdens mijn wandeling over de Tiendweg door de polder 
Stein Zuid kwam ik langs een uiterst modern recreatiezitje 
geplaatst door de Stichting Struinen en Vorsen. Ter hoogte 
van de afslag naar de Zuivelboerderij van T. de Boer. In het 
voorjaar en zomer is het goed toeven op zo'n landelijk plekje. 
Maar deze dag nodigde niet erg uit om hier te gaan zitten 
picknicken met een temperatuur die om het vriespunt schommelde.Dit is de afslag naar de zuivelboerderij van T. de Boer. Het bedrijfspad is goed te belopen zoals is te zien. Op de achtergrond is te 
zien de Steinsedijk  waarlangs de boerderij met moderne loopstallen is gelegen.


De enige jaren geleden gerestaureerde Tiendweg in de polder Stein Zuid bij Haastrecht raakt zo hier en daar steeds 
meer begroeid met elzenopslag.

 

Gruttoverzamelplaats in de polder Stein Noord

De gruttoverzamelplaats in de polder Stein ligt er helemaal klaar voor. Maar helaas, tot op heden (4 februari 2011) heeft 
zich nog geen grutto laten zien.

Noordelijk van de spoorlijn binnen de Gemeente Reeuwijk ligt binnen de polder Stein het deel Stein Noord, reservaat van Staatsbosbeheer. In dit polderdeel liggen een paar percelen die vrijwel het gehele jaar plasdras staan. Ze zijn belangrijk als verzamelplaats voor grutto's voor en na de broedperiode. Binnenkort zullen de grutto's weer terug gaan keren uit hun winterkwartieren welke zijn gelegen in Senegal en Spanje/Portugal. Er zijn nog geen meldingen van exemplaren die al in Nederland zijn teruggekeerd. In 2010 hebben flinke aantallen grutto's gebruik gemaakt van de verzamelplaats in Stein Noord om te overnachten. Onderstaand een tabel met de aantallen die bij avondtellingen zijn waargenomen in het vroege voorjaar en na de broedperiode.

Polder Stein Noord plasdras gruttoaantallen seizoen 2010 

Datum

aantal grutto's waarvan juvenielen avondtelling
23-feb-10 6 n.v.t. overdag
26-feb-10 160 n.v.t. 18.00
2-mrt-10 130 n.v.t. 17.45
2-mrt-10 205 n.v.t. 18.20
17-mrt-10 140 n.v.t. 18.20
17-mrt-10 348 n.v.t. 19.50
21-mrt-10 650 n.v.t. 14.30
21-mrt-10 570 n.v.t. 19.15
20-mei-10 20 0 21.30
25-mei-10 270 0 21.50
26-mei-10 310 0 22.00
27-mei-10 140 0 22.00
1-jun-10 340 ? 21.45
3-jun-10 830 ? 22.20
7-jun-10 820 ? 22.35
14-jun-10 800 ? 22.00
15-jun-10 874 ? 22.25
28-jun-10 72 25 21.30
28-jun-10 510 ? 22.25
4-jul-10 63 60 21.15
8-jul-10 61 59 22.15
9-jul-10 73 71 22.15
17-jul-10 140 135 21.30
19-jul-10 210 201 22.25
21-jul-10 163 163 22.25
2-aug-10 41 40 22.00

Vooral interessant in de tabel zijn de aantallen juveniele vliegvlugge grutto's geteld op de plasdras na het broedseizoen. De Nederlandse gruttopopulatie wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. Een belangrijk probleem bij de grutto is dat de laatste jaren veel te weinig jonge vogels vliegvlug worden. Met gebruikmaking van de telescoop kon een goed overzicht worden gekregen welke aantallen jonge grutto's regelmatig op de plasdras kwamen overnachten. Pas eind Juni 2010 verschenen de eerste vliegvlugge grutto's op de plasdras met een hoogste aantal van ruim 200 exemplaren op 19 juli 2010. De plasdras ligt betrekkelijk dicht langs de Twaalfmorgen. Daardoor zijn de oudervogels en vliegvlugge jongen met een telescoop goed uit elkaar te houden hetgeen op veel andere wat meer afgelegen plasdras plaatsen in Nederland problemen geeft. Volgens Nederland Gruttoland is de Polder Stein Noord een van de weinige gebieden in Nederland met een goed inzicht in de aantallen grutto's welke hier voor en na het broedseizoen overnachten. Vooral de informatie over de jonge grutto's vindt men zeer belangwekkend.


 Een absolute aanrader. Voor liefhebbers van echte boerenkaas. In de Ruigeweide tussen Hogebrug en Oudewater 
kunt U terecht op een echte kaasboerderij. Herkenbaar aan het gele bord. Naar ik aanneem niet op zondag. 
Op de foto ook nog een voormalig boenhok langs de sloot.


Foto gemaakt de afgelopen zomer van het veenweidepark Ruyghe Wei bij Oudewater.

Tot voor kort was de polder Klein Hekendorp een open graslandgebied in het Groene Hart. Nog maar kort geleden is er in het middendeel een veenweidepark aangelegd wat de naam Ruyghe Wey heeft gekregen. Een landschapspark bedoeld voor onder meer de inwoners van Oudewater om er te verpozen zoals dat zo mooi heet. Hiervoor is een blok graslandpercelen ter grootte van ongeveer 10 hectare opnieuw ingericht middels het vergraven en aanleggen van nieuwe sloten en waterpartijen. Vanaf de Ruigeweide kan je via het natuurgebiedje lopen naar de dijk langs de Hollandse Yssel en het centrum van Oudewater. 

Het is ook mogelijk de wandeling vanuit Gouda wat meer ingekort maken via Hekendorp. 
Als U dat wilt:
klik hier

 


In de buurt van Reeuwijk bevindt zich een belangrijke winterroestplaats van ransuilen. Voor de vorstperiode telde ik een groep van maar liefst 26 stuks. Ik vroeg me af of de ransuilen in de dikke laag sneeuw nog wel voldoende muizen konden vangen. Ben nog een keer wezen kijken toen alle sneeuw was weg gedooid. Opgelucht kon ik constateren dat alle uilen nog aanwezig waren. Telde zelfs 27 exemplaren. De meeste uilen zaten lekker te dutten met de ogen halfdicht. Dit exemplaar hield mij echter wel goed in de gaten.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen