16 Januari 2011     Koning winter volledig verdwenen.

Het is 10 Januari 2011. De sneeuw is zo goed als verdwenen door het invallen van dooi. Alleen de plekken waar veel sneeuw terecht was gekomen door verstuiving zoals op sloten en slootkanten waren zijn nog wit. De graslanden al weer geheel groen. Daarna een week lang met relatief hoge temperaturen, somber weer en veel regenval. Het ijs en sneeuw zijn nu definitief verdwenen. Vandaag zondag 16 januari 2011 is het eindelijk weer eens zonnig met temperaturen die bijna lenteachtig aanvoelen.

Op zoek naar de eerste grutto's, maar helaas.

Plasdras in de Voorofsche polder bij Boskoop 16 januari 2011. Geen grutto's aanwezig. 
Wel een groep van een kleine 100 kieviten.

Het leek wel voorjaar vandaag. Ik zag op www.waarneming.nl dat in Noord-Holland de eerste vijf grutto's al zijn gearriveerd op het Landje van Geijsel bij Ouderkerk a/d Amstel. Tsjonge, nu al weer de eerste grutto's dacht ik; de winterperiode is nog maar net achter de rug. Maar de aanwezigheid van grutto's houdt mogelijk in dat er ook al grutto's op deLandje van Geijsel bij  plasdrasplekken rond de Reeuwijkse Plassen zouden kunnen zijn. Dus op pad gegaan. Eerst naar het Weegje bij Waddinxveen, een uiterst belangrijke verzamelplaats van grutto's. Maar geen grutto te bekennen. Vervolgens naar de Voorofsche polder bij Boskoop. Ook hier geen grutto's maar wel een groep kieviten van een kleine 100 stuks. Als laatste naar de polder Stein getogen (ja, ja en dat allemaal op de fiets) maar ook hier waren nog geen grutto's. Wel zat er een groep kieviten (ca. 800 stuks) op percelen in de buurt van de plasdras. Voor de komende week geven ze weer vorst op. Ben benieuwd of de de te verwachten instroom van grutto's daardoor wordt tegen gehouden.

Het is inmiddels 25 januari 2011. Er worden nog geen grutto's gemeld op www.waarneming.nl 
De vijf op 15 januari 2011 waargenomen grutto's op het Landje van Geijsel bij Ouderkerk a/d Amstel betroffen w.s. IJslandse exemplaren. Tot op heden zijn er geen meldingen van (Hollandse) grutto's. Dus reden genoeg om de terugkomst goed in de gaten te houden.


De Voorofsche polder ligt helemaal klaar voor het weidevogelseizoen 2011. 
Met rechts op de achtergrond de plasdras.

Goed weidevogeljaar in Voorofsche Polder
Het jaar 2010 heeft voor de weidevogels in de Voorofsche Polder een bijzonder goed broedseizoen gekend. Dit meldt de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Met name de grutto deed het uitzonderlijk goed in het weidevogelreservaat (31 ha) tussen Waddinxveen en Boskoop. De grutto was de meest voorkomende weidevogelsoort in de Voorofsche Polder. In tegenstelling tot het landelijke beeld, waarbij het bijzonder slecht gaat met de ‘Koning der Weidevogels’, nam het aantal uitgekomen nesten met ruim 28 procent toe ten opzichte van het broedseizoen 2009. Toen kwamen 46 nesten uit. Dit jaar waren dat er maar liefst 62 op een totaal aantal broedparen van maar liefst 70. Weidevogelbeschermer Frans Versluis en medevrijwilligers tellen al jaren de weidevogels. Volgens Versluis zit de grutto in de Voorofsche Polder al jarenlang in de lift. 

Dit komt vooral door de goede afspraken die het Zuid-Hollands Landschap met de pachter van de polder heeft gemaakt. Door de uitgestelde maaidata wordt het gras pas gemaaid als de kuikens groot genoeg zijn om te kunnen vluchten. Voordat het Zuid-Hollands Landschap de polder in 1999 in eigendom kreeg, was dat wel anders”, herinnert Versluis zich nog. “Toen werd er veel vroeger gemaaid en werden veel kuikens gedood. Door de huidige aantallen krijg ik langzaam weer het gevoel van vele tientallen jaren geleden terug.”

Niet alleen de grutto’s hadden in 2010 in de Voorofsche Polder een goed broedseizoen. Ook de kievit was met minimaal 29 nesten goed vertegenwoordigd. Het aantal broedparen wilde eend steeg met 6 ten opzichte van 2009 naar 16. De scholekster steeg van 4 naar 7 broedparen. Daarnaast was de kuifeend met een twintigtal nesten goed vertegenwoordigd. Nieuw voor de Voorofsche Polder was de waarneming van een broedend paartje krakeend. De gele kwikstaart werd gedurende het broedseizoen regelmatig gezien. 


Om alvast in de (grutto)stemming te komen. Grutto's druk voedselzoekend aan de rand van de plasdras 
in de Voorofsche polder begin maart 2010.Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw verblijven In de winterperiode een paar duizend smienten in de Voorofsche polder. Heb in dit kleine poldertje zelfs wel eens ruim 5000 exemplaren geteld. 

 


De Provinciale muskusrattenbestrijders hebben de zaak aardig onder controle. Ik zie de laatste tijd slechts hier en  daar nog een muskusrat. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Deze muskusrat die bezig was met het verzamelen van  een maaltje sappige plantenstengels werd door een paartje meerkoeten nauwlettend in de gaten gehouden.


De meerkoet denkt het er zijne van.

 Deze kuifduiker verblijft al een paar weken op plas Broekvelden in Reeuwijk. Het is inmiddels de meest gefotografeerde 
fuutachtige van het Reeuwijkse Plassengebied. De vogel zat vandaag 16 januari 2011 nog steeds op de plas. 
Ook nu weer met een paar fotografen in de buurt die het op hem of haar hadden voorzien.

De kuifduiker passeerde op een gegeven moment een dodaars. Ze verwaardigden elkaar amper een blik.


Alle kunstmatig aangelegde eilandjes op Plas Broekvelden, althans wat er nog van overgebleven is, zijn 
gemaaid door medewerkers/vrijwilligers van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

 Nog functionerende hooibergen bij boerderijen worden steeds zeldzamer. Bij het zien van deze hooiberg  moest ik onwillekeurig weer aan mijn jeugd terug denken. 

Wilt U weten waarom dan wel:
klik hier

Wilt U meer lezen over de winterperiode van begin Januari 2011:  klik hier

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen