13 December 2010      Een 2e periode van vorst wordt verwacht.

Het is 12 december 2010. Vorst en dooi hebben elkaar de laatste week afgewisseld. De afgelopen paar dagen heeft het flink gedooid. De laag sneeuw die polders en sloten bedekte is volledig verdwenen. Hier en daar is het ijs ook volledig weg gedooid. Het vriesweer zal komende nacht al weer terugkeren. De afgelopen week deden de viseters onder de vogels zoals reigerachtigen en aalscholvers verwoede pogingen om bij wakken vis te vinden. IJsvogels heb ik tot op heden rond de Reeuwijkse Plassen en bij de Surfplas bij Reeuwijk niet gezien. De twee voorgaande winters hebben blijkbaar zoveel slachtoffers gemaakt dat de broedpopulatie van ijsvogels zich in West-Nederland niet heeft kunnen herstellen. De komende paar nachten geven ze weer lichte tot matige vorst op.

 
  
Een klein deel van een groep van 16 fazantenhennen die ik in een berijpt landschap tegen kwam in de Reeuwijkse Hout. 
Ik kom de laatste tijd opvallend veel fazanten tegen in het Reeuwijkse Plassengebied en rond de Reeuwijkse Hout. 
Wat ik me afvraag is: hebben jagers een flink aantal (tamme) fazanten los gelaten bedoeld om te bejagen of ontwikkelt de 
broedpopulatie zich de laatste jaren in het Reeuwijkse Plassengebied zo goed.

 

De dooi valt in: visrestaurant voor reigers en meeuwen

Een week geleden viel mij het geconcentreerd voorkomen op van een flink aantal blauwe- en grote zilverreigers in het recreatiegebied de Goudse Hout. De vogels hielden zich op in de buurt van een paar kleine wakken en 'hengelden' er met grote regelmaat vissen uit waaronder zelfs een paar aardige snoeken. Zondag 12 december 2010 vroeg in de ochtend was het een drukte van je welste bij een stuk sloot waarvan grote delen waren opengevallen door de dooi. Een paar honderd meeuwen en een 15-tal reigers waartussen twee grote zilverreigers genoten van een feestmaal welke bestond uit de vele dode- en versufte vissen. De wind blies uit het noorden in mijn gezicht. Dat er veel dode vis in de sloot moest liggen werd bevestigd door de vislucht die mijn neusgaten indrong. De meeuwen wisten wel raad met al die vis zoals op de onderstaande foto's is te zien. Ook de blauwe- en grote zilverreigers pikten het ene naar het andere visje uit het water. Waarom zoveel dode vis? Uiteindelijk had het nog maar een paar dagen gevroren. Het ijs op de sloten was door sneeuwval bedekt met een laag sneeuw en onderstaande sloot was ook nog eens bedekt met een dicht tapijt van grote kroosvaren. Een sneeuwlaag op ijs is hinderlijk voor schaatsers; maar voor vissen kan het dodelijk zijn. Het zonlicht kan niet meer doordringen in het water onder het ijs waardoor de hoeveelheid zuurstof snel afneemt. Een dikke laag bagger en de ondiepte van sloten versnelt de afname van zuurstof nog eens extra en dat is de reden waarom behoorlijke hoeveelheden vis zijn doodgegaan. Relativerend: het vormt een onderdeel van het (vogel)leven: de een zijn dood is de ander zijn brood.

    
Foto links: kok- en stormmeeuwen bezig met de smulpartij van dode vis.
Foto rechts: grote zilverreiger heeft een dood visje opgepakt. Het opbollende en wit geworden oog van het visje verraadt 
dat het exemplaar al enige tijd dood is.
 
Grote zilverreiger heeft al weer een visje te pakken

Meeuwen storten zich massaal op een prooi

 

Bijna 10.000 ganzen rond de Reeuwijkse Plassen

Door de sneeuwval van de afgelopen week vertrokken de meeste ganzen uit het polderlandschap rond de Reeuwijkse Plassen naar sneeuwvrije gebieden elders. Maar inmiddels zijn de graslanden rond Reeuwijk weer sneeuwvrij en vandaag 12 december 2010 viel mij op dat er weer grote aantallen ganzen waren teruggekeerd. Alles bij elkaar telde ik nog net geen 10.000 ganzen die zich concentreerden in de polders Reeuwijk (zuidelijk van de A-12), Oukoop en Lang Roggebroek. Opvallend was dat in de polder Stein (reservaat Staatsbosbeheer) nauwelijks ganzen zaten. In de polder Reeuwijk zaten verschillende grote groepen ganzen vnl. bestaande uit brandganzen. Ongeveer 3500 stuks. Een kleine 5000 kolganzen trof ik aan in de polders Oukoop en Lang Roggebroek. En verder nog verspreid door de polders zo'n 1250 grauwe ganzen, soms in aparte groepen, soms tezamen met kolganzen en brandganzen.


Een deel van de 3500 brandganzen in de polder Reeuwijk.

Een deel van de ongeveer 5000 kolganzen in de polder Oukoop. Tussen de kollen ook nog wat brandganzen.

 

50.000 - 60.000 eenden op plas Broekvelden

Zowel vandaag 12 december 2010 als de afgelopen week lag de surfplas in Reeuwijk afgeladen met eenden. Voornamelijk smienten met daarnaast grofweg geschat een 1500 krakeenden. Je hoopt altijd weer leuke en zeldzame vogelsoorten waar te nemen. Zeldzame vogelsoorten werden helaas niet gezien. Wel een paar minder algemene vogelsoorten zoals een zes-tal krooneenden, vijf pijlstaarten, acht nonnetjes, vijf dodaarzen en twee waterrallen waarvan ik een exemplaar een paar dagen eerder leuk op de foto kon zetten.


Plas Broekvelden met in de vroege ochtend een waterig zonnetje wat door de wolken probeert te breken. 
De plas tjokvol met eenden.

Een waterral liep langs de plas Broekvelden voedsel te zoeken tussen vegetatieresten die na het maaien waren blijven liggen. Af en toe verdween er een worm in de snavel van de ral.

 Een grote groep meerkoeten vreet gras in de polder Reeuwijk. Blijkbaar biedt de plas Broekvelden nu niet 
meer genoeg voedsel in de vorm van smalle waterpest.

Close up van de groep meerkoeten. Tussen de meerkoeten ook een enkele smient.

 Een beetje een mysterieuze foto. Landschap in de mistige polder Sluipwijk met knotwilgen, landhek en aan weerszijden 
brede poldersloten.

 

Schaatsen in de Reeuwijkse Hout

Op het parkeerterrein van de Reeuwijkse Hout is een giga-tent geplaatst waar in de maand December geschaatst kan worden. Zo'n 5000 schoolkinderen  zullen kunnen genieten van het rondjes draaien op de tijdelijk aangelegde ijsbaan.

Over mogelijke nieuwe recreatieve ontwikkelingen waar men voor de Reeuwijkse Hout aan denkt is momenteel veel te doen. Vanwege geldgebrek van het Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen wordt onderzocht of in de Reeuwijkse Hout niet wat meer commerciŽle activiteiten kunnen worden ontwikkeld. De inmiddels bekend geworden plannen zijn nogal grootschalig en botsen met de aanwezige natuurkwaliteiten. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Ben benieuwd hoe het af gaat lopen. Het zal mij niet verbazen als natuur zoals gewoonlijk weer aan het kortste eind trekt. Temeer omdat het politieke klimaat in Nederland momenteel niet al te natuurvriendelijk is. Ik hoop dat de Provincie Zuid-Holland haar rug recht zal houden. Uiteindelijk zijn zij de belangrijkste subsidieverstrekker van het Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen.


Toch is het is wel even schrikken zo'n kolos van een tent aan de rand van het toekomstige 
NATURA2000 gebied Broekvelden

Wilt U meer lezen over de winter van 2010-2011:  klik hier

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen