17 maart 2011  Voorjaargevoelens bij mens en dier en een dagje Oostvaardersplassen
Paartje grauwe ganzen voedsel zoekend.

Overal op en rond de Reeuwijkse Plassen zie je broedende grauwe ganzen op nesten zitten.

 


  
Twee foto's van knotwilgen. Op de foto rechts ook twee oude knotwilgen die de geest hebben gegeven.

 Veel grutto's zijn al weer druk aan het baltsen in hun toekomstige broedgebieden. Hier een mannelijke grutto

Gruttovrouw druk voedsel zoekend 

 Aalscholver in broedkleed met een tak op weg naar zijn partner op het nest

Aalscholver in broedkleed.

 


Onder het dak van dit voormalige verveendershuisje nestelden tot voor kort flinke aantallen huismussen. Ze konden goed terecht onder de oudhollandse dakpannen via ingangen ter hoogte vande dakgoot. De huismussen werden ook geaccepteerd door de bewoners. Ze hoorden er gewoon bij. Rond het huis bestond een ideaal leefklimaat voor (huis)mussen en andere vogelachtigen. Voldoende dekkingsmogelijkheid, tamme eenden die buiten liepen en gevoerd werden. Ook s' winters werden de vogels flink bijgevoerd. De huidige moderne huizenbouw in de buurt geeft veel minder gelegenheid voor huismussen om te kunnen nestelen. Onder de meeste sneldek dakpannen is geen plaats meer voor de vogels.


Diverse huismussen sleepten op 9 maart 2011 al weer volop nestmateriaal onder de dakpannen van het oude veendershuisje 
langs de Oude Weg. Het huisje staat (jammer genoeg) op de nominatie om gesloopt te gaan worden.


De huismussen zullen een andere broedbestemming moeten opzoeken want het huis is inmiddels 
(12 maart 2011) gesloopt

 Verschillende soorten amfibieŽn/reptielen zijn al weer ontwaakt uit hun winterslaap. Kleine
watersalamander, gewone pad en bruine kikker kwam ik vandaag op verschillende plaatsen al tegel.

Kleine watersalamander (mannetje in bruiloftskleed).

 

Dagje Oostvaardersplassen in Flevoland

Vrouwelijk edelhert in zeer slechte conditie. Het hert had zijn natuurlijke schuwheid volledig afgelegd.
Her en der zagen we kadavers liggen van dode dieren.

De Oostvaardersplassen, voor de ťťn een natuurgebied vol prachtige diersoorten. Voor de ander een voorbeeld van verschrikkelijk dierenleed in Nederland. Over de Oostvaardersplassen is veel te doen. Moeten de aanwezige edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen worden bijgevoerd om te overleven? Of is het acceptabel dat een deel van de populatie de winterse omstandigheden niet overleefd? Thans is de situatie zo dat dieren die een slechte conditie hebben en de lente niet zullen halen uit hun lijden worden verlost middels afschot. Ze worden niet bijgevoerd. 

Momenteel werkt Staatsbosbeheer volgens een nieuw afschotprotocol, een advies van een internationale commissie van deskundigen. Dit houdt in dat dieren, waarvan zeker is dat ze de lente niet gaan halen, afgeschoten worden. Dat is wezenlijk anders dan het eerdere afschotbeleid, waarbij pas in de allerlaatste levensfase ingegrepen werd. 

  

 
Bij het Jan van der Bosch-pad zag ik een mooi gekleurd insect rondscharrelen. Ik had geen idee om wat voor insect het gaat. 
Met dank aan een paar trouwe lezers die het voor mij hebben uitgezocht. Het gaat om een kortschildkever.


Een aantal percelen lag braak. Ze vormden blijkbaar een goed biotoop voor muizen. Dat was ook te merken aan het aantal 
roofvogels wat we er zagen. Tenminste 5 blauwe kiekendieven, 4 ruigpootbuizerden en twee torenvalken telden we zo al.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen