Weekdieren op 17e eeuwse tegels  SLAKKEN

Op veel 17e en 18e eeuwse wandtegels staan afbeeldingen die met de natuur te maken te hebben. Voorstellingen met vogels, bloemen, zoogdieren, insecten, jacht, bijna  te veel om op te noemen. In die tijd waren veel mensen analfabeet en konden niet lezen en schrijven. Er waren wel plaatjesboeken zoals we die nu hebben, waar die werden nog maar spaarzaam uitgebracht, en alleen de beter gesitueerden konden zich de luxe permitteren om dat soort boeken te kopen. De voorstellingen van flora en fauna die op 17e eeuwse tegels voorkomt, is  in de meeste gevallen ontleend aan afbeeldingen afkomstig van 16e/17e gravures. Ik noem maar even als voorbeeld de prachtige 17e eeuwse Adriaen Collaert tegels met vogels in kleur. Tegel met een dubbelgewonden slakkenhuis. 17e eeuw

Het slakkenhuis heeft iets opmerkelijks. De omwindingen van het huis zijn dubbel geschilderd waardoor  het nu een slakkenhuis is geworden met twee hoorns.

Hoekvulling: ossenkoppen

De tegel is er een uit een serie waarin veel voorstellingen met visachtigen, zeezoogdieren en zeewezens  voorkomen.

Nieuw 23 juli 2011

Cirkeltegel met de voorstelling van een slak. 
Omstreeks 1600

Toch kon ook de gewone man een blik werpen op inheemse dier- en plantsoorten en nieuw ontdekte exotische dieren en wel via de voorstellingen ervan op tegels. Veel huizen werden in de 17e eeuw betegeld. Houten vloerplinten werden vervangen door tegelsranden en van veel haardschouwen werd de achterwand betegeld. Op die manier kreeg men via de aangebrachte tegels toch een beeld van de bestaande- en de nieuw ontdekte dierenwereld. 

 Polychrome 17e eeuwse tegel met de voorstelling van 
een slak met slakkenhuis op een plant.
Hoekvulling: ossenkoppen

De kleuren van deze tegel zijn afwijkend t.o.v. andere 17e eeuwse gekleurde tegels. Het groen is wat zachter en lichter van kleur en het oranje van het slakkenhuis neigt meer naar geel-bruin. De hoorn van het slakkenhuis is in bruin geschilderd.  

 Nieuw 23 juli 2011

17e eeuwse tegel met in het centrum de voorstelling van 
een slak. De tegel is in twee kleuren uitgevoerd n.l. 
blauw en oranje.

 

Nieuw 23 juli 2011

Fragment van een bijzondere tegel 
waarop een slak staat afgebeeld. 17e eeuw

Nieuw 23 juli 2011

Tegels met een slak. 17e eeuw

Nieuw 23 juli 2011

Tegel met een slak. 17e eeuw

 

Nieuw 23 juli 2011

Tegel met een slak. 17e eeuw

Nieuw 23 juli 2011

Tegel met een slak op fruit. 17e eeuw

Nieuw 23 juli 2011

Kwadraattegel met voorstelling van een slak. Omstreeks 1600.

Nieuw 23 juli 2011
  
Tegel met een slak op fruit. 17e eeuw.

Nieuw 23 juli 2011

Tegel met in het centrum de voorstelling 
van  een slak. De tegel in blauw uitgevoerd.
17e eeuw.

Nieuw 23 juli 2011

Tegel met de afbeelding van een kruipende 
slak. Het slakkenhuis heeft twee omwindingen!
Onderdeel van een tegeltableau. 
18e eeuw.

 

Nieuw 23 juli 2011
     
Zes kwadraattegels met verschillenden afbeeldingen van slakken. Omstreeks 1600

Nieuw 23 juli 2011
       

 

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur