De Vlaamschen Leeuw op een laat 19e eeuwse tegelEen Belgische herdenkingstegel die hoogstwaarschijnlijk in Nederland is vervaardigd.

Het betreft een handgevormde- en handgeschilderde tegel met de afbeelding van een staande leeuw, in dit geval de Vlaamschen leeuw, die de Belgische vlag omhoog houdt.

De opkomende zon met het getal 1918 symboliseert waarschijnlijk het einde van de 1e wereldoorlog. Met de begeleidende tekst "Zij zullen hem niet temmen dien fieren Vlaamschen leeuw" wordt ongetwijfeld  het vrije gevoel van de Vlamingen bedoeld.

Van twee Belgische bezoekers van de website kreeg ik nog wat extra informatie over genoemde tegel.  

Aan de IJzer, een rivier tegenaan de Franse grens in West-Vlaanderen, is in de 1e Wereldoorlog fel slag geleverd. Door de sluizen open te zetten, werd vrijwel de gehele IJzervlakte onder water gezet, waardoor de Duitsers er niet konden oprukken. Daar staat nu een herdenkingstoren, met de symbolen AVV en VVK (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus). Het gaat hier om de IJzertoren, een vredesmonument opgericht door Vlaamse Oudstrijders en is nu door de Vlaamse regering ook erkend en gefinancierd als memoriaal van de Vlaamse Beweging.De Belgische troepen bestonden vooral uit Vlaamse soldaten en Franstalige officieren. Een aantal Vlamingen sneuvelden omdat ze de Franse bevelen van hun oversten niet begrepen. De Vlaamse Leeuw was toen vooral een lied tegen de Belgische (dus Franstalige) overheersende klasse. De tekst op de tegel "Zij zullen hem niet temmen, de fieren Vlaamschen leeuw", is de aanhef van het Vlaamse "volkslied". 
Het lied dateert van juli 1847. De tekst werd gedicht door de toneelschrijver Hippoliet van Peene (1811-1864) en getoonzet door de componist Karel Miry (1823-1889). Beiden maakten deel uit van het Gentse amateurtoneelgezelschap "Broedermin en Taelyver". Hippoliet dichtte "De Vlaamse Leeuw" naar aanleiding van een discussie over volks- en nationale liederen. Hij was minnaar van de Nederlandse taal en wilde de Guldensporenslag in herinnering brengen. 

Een Vlaamse Leeuw met een Belgische vlag zul je niet zo vaak tegenkomen!
Maar in de IJzertoren (zie hoger) zijn verschillende oud-strijdersvlaggen en symbolen te vinden met zowel een Belgische vlag en een Vlaamse Leeuw. In het begin waren de meeste Vlaamse oud-strijders niet tegen België. Ze wilden wel meer rechten en respect voor hun taal. Daarom was één van hun strijdliederen dan ook “wij eisen zelfbestuur en Vlaamse regimenten”. Omdat de Franstaligen dit steeds bleven weigeren zijn de Vlamingen geradicaliseerd.

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur