startpagina
Van de hier onder gepresenteerde  tegels is het grootste deel afkomstig 
uit de handel en openbare en particuliere collecties.

Serie spreuktegels gemaakt bij Westraven Utrecht
(Serie wordt periodiek aangevuld, laatst 25 januari 2017 met 18 exemplaren)   Nu 152 verschillende.

Alle op deze pagina afgebeelde spreuktegels hebben de maat van 13 x 13 cm, op 11 stuks kleinformaat exemplaren van 7,5 x 7,5 cm na. Daarom is de maat bij de kleinere tegels vermeld. Twaalf tegels hebben een afwijkende en grotere maat (plaquettes) van 23 x 15 cm. en zijn veelkleurig geschilderd.

Nr 55

Blijmoedigheid,
Is Zonneschijn

Nr 135

De Kleine Landman
Krijgt Voor Veel Gevroet,
Vaak Weinig Waar Hij
Van Leven Moet.

Nr 804

Bienkander Deugn
Ze Nait
Van Nkander Meuge
Ze Nait.

Nr 130

Eet Wat Gaar Is
Drink Wat Klaar Is
En........
Spreek Wat Waar Is.

Nr 9

't Is Altijd Wat!

Nr 67

'k Was 'm Net Voor.

Nr 85

De Wijn Maakt sMensen
Hart Verheugd;
De Vreugde Is De Moeder
Van Alle Deugd.

Nr 603

Er Is Nog Nooit Een
Kok Gevonden,
Die Koken Kan
Naar Alle Monden.

Nr 100

Een Goede Wil,
Kan Veel Bereiken.

Nr 635

Een Klein Lek,
Kan Een Groot Schip
Doen Zinken.

Nr 36

Jonge Verkwisters,
Oude Bedelaars.

Nr 18

Die PLeit Om Een Koe,
Geeft Er Een Toe.


Nr 15

Ik Ben De Baas In Huis,
Maar Wat Mijn Vrouw Zegt,
Zal Gebeuren.

Nr 19

Vrouw En Poes,
Hooren In Hoes.

Nr 30

Ieder Weldenkend Wezen,
Heeft Waarheid en
Licht Geprezen, Ongeacht,
Wie Ze Ons Bracht.

Nr 32

Hij die iets heeft te zeggen van 't mijn,Die ga naar huis en bezie het zijn, Vindt hij bij 't zijne 
geen gebreken,Dan mag hij 
vrij van 't mijne spreken.

Nr 117

Verbeter De Wereld,
Begin Met U Zelf.

Nr 002

Drink Nooit Water!!

Nr 113

De Producten Van De Zaan,
Treft Men Over Heel De Wereld Aan.

Nr 22

Ale Dingn Is'n Wait,
Als Je 't Kinn Is 't 'n Nait

Nr 79

Lukt 'et Vandaege Nie,
Dan lukt 'et Merrege.

Nr 94

't Is In Huis Geheel Verdraaid,
Waar 't Haantje Zwijgt,
En 't Hennetje Kraait.

Nr 47

Doe Wat Gij Wilt,
Gekletst Wordt Er Toch.

Nr 55

Blijmoedigheid,
Is Zonneschijn.

Nr 121

Sluit U Aaneen!!!
Splitsing Is Krachtverspilling.
Stuk voor stuk zijn ze te breken,
en bloc, is daartoe de kans verbreken.

Nr 116

Laat Molens Draaien Laat Stormen Loeien, 
Laat Elk Zich Met Zichzelf Bemoeien.

Nr 805

Ale Dingn Is 'n Wait,
As Je 't Kinn Is 't 'n Vait.

Nr 130

"Haat Sticht Altijd Kwaad."

Nr 819

Wie Will'n 't Hollands Eern, Moar't 
Grunnens Nait Verleern.

Nr 81

Geen Grooter Venijn, Dan Vriend Te Schijnen,
En Vijand Te Zijn.

Nr 101

Sizzen Is Neat, Mar Dwaen Is In Ding.

Nr 101

Praten Is Niets,
Maar Doen Is Een Ding.
't ei van Columbus

Nr 132

Als Twee Honden Vechten Om Een Been,
Loopt Een Derde, Er Rap Mee Heen.

Nr 657

Wat Heeft Er Menig Vro, 
Door 't Onverstandig Kooken, 
Eene Goede Beet Vermorst, 
Ende Alle Lust Gebroken.

Nr 49

Het Blijkt Meest,
Dat Veel Vrees,
Onnodig Is Geweest.

Nr 69

Het Loope Tegen,
Het Loope Mee,
Houdt Moedig Zee.

Nieuw 25 januari 2017
Nr 124


Luister Niet Naar Al 't Gedaas,
Blijft Uw Zenuwen De Baas.

Nieuw 25 januari 2017
Nr 30

Goed Zeeuwsch.
Goed Rond.

   

 

Klein formaat spreuktegels 7,5 x 7,5 cm.

Nr 709

Lukt et Vandaege Nie.
Dan Lukt et Merrege.
tegelmaat: 7,5  x 7,5 cm

Nr 709

1944. Jubilaris Zonder Inventaris.
tegelmaat: 7,5  x 7,5 cm

Nr 701

Beidt Uw Tijd.
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 703

Nood Breekt Wet.
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 704

Gezelligheid Kent Geen Tijd. 
Winter 1944
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 706

Ende Desespereert Niet
Jan Pietersz Koen.
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 707

Eendracht Maakt Macht; 
Tweedracht Breekt Kracht.
tegelmaat: 7,5  x 7,5 cm

Nr 711

Het Blijkt Meest,
Dat Veel Vrees,
Onnoodig Is Geweest.
tegelmaat: 7,5  x 7,5 cm

Nr 712

Draagt Elkanders
Lasten.
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 720

Haat En Tijd
Schaadt Altijd.
tegelmaat: 7,5 x 7,5 cm

Nr 724

Doe Wat Gij Wilt,
Gekletst Wordt Er Toch.
tegelmaat: 7,5  x 7,5 cm

 

 

Spreuktegels zijn vervaardigd tussen 1923 en 1946 door de Utrechtse tegel- en aardewerkfabriek Westraven. Ze zijn handgeschilderd.  De meest voorkomende maat van de tegels is 13 x 13 cm. Minder bekend is dat ze ook zijn gemaakt in het formaat 7,5 x 7,5 cm. Maar er zijn ook spreuktegels gemaakt in afwijkende maten zoals 23 x 15 cm..
De ontwerper en schilder was Arie Korthoff. Geboren te Utrecht in 1880. Hij is in 1895 bij Westraven in Utrecht (toen nog Gebr. Ravesteijn geheten) gaan werken en vierde er in 1955 zijn 60 jarig jubileum als werknemer. De spreuktegels, ruim 150 verschillende voorstellingen,  zijn door Arie Korthoff bedacht getekend en geschilderd. 

Inmiddels staan er 119 verschillende afbeeldingen van Westraven spreuktegels op deze pagina. We zijn dus over de helft en het streven is er op gericht om van alle exemplaren een afbeelding op deze pagina te brengen. Inmiddels is door het steeds meer 'boven water komen' van Westraven spreuktegels, dat de eerder genoemde ruim 150 verschillende voorstellingen toch nog groter lijkt te zijn. Sin En Wille,
Kinne Folle Tille.De Wijn Maakt 's Menschen Hart Verheugd;
De Vreugde Is De Moeder Van Alle Deugd.


Doch Dijn Plicht,
En Lit De Ljuie Rabje.Al Is Alles Op De Bon,
Achter De Wolken,
Schijnt Toch De Zon."it is allright this time!
"Neville Chamberlain 28-9-1938


Ik Heb Toch Altijd Pech Ook.Beter 'n Kwaaie Loop,
Als 'n Kwaaie Koop.Nooit Hoort Men Wijzen,
Zichzelven Prijzen.


Weg Met Venijn, Drinkt Wijn,
En Laat Ons Vrolijk Zijn.Lukt t Vandaag Nie,
Dan lukt t Morrege


Drink Geen Water!


Men Moet Het IJzer Smeden,
Als Het Heet Is.Doe Varkens Goed, Dan Krijg Je Spek,
Doen Menschen Goed, Dan Krijg Je Drek.Ach Waren Alle Mensen Wijs, En Deden Daarbij Wel, De Wereld Was Een Paradijs, Nu Lijkt Ze Vaak Een Hel.Volg Het Voorbeeld Van De Zon,
Verspreid Wat Warmte Rondom.


Mensch! Erger Je Niet.


Jonge Verkwisters,
Oude Bedelaars.'t Klinkt Wel "Zot",
Maar 't Is Niet "Gek",
Dat In De Mallejan,
Graag Eet De Lekkerbek.

Afgebeeld staat een mooi geschilderde 17e eeuwse driemaster op een woelige zee

Boven het schip de tekst:
Het Loope Tegen,
Het loope Mee,
Houdt Moe dig Zee.

De eerste letter van alle woorden op dit type tegels is op een sierlijke wijze met een hoofdletter geschilderd. 


De tegels zijn aan de achterzijde voorzien van ribben. Daar tussen staat Made in Holland. Sommige zijn uitgevoerd met de tekst Westraven Utrecht Made in Holland.

De ongeveer 150 verschillende voorstellingen hebben allemaal een eigen nummer. Op deze tegel staat het nummer 69.

De tegels hebben twee gaatjes zodat ze opgehangen kunnen worden.

Nieuw 25 januari 2017

Gezelligheid Kent Geen Tijd.
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.Eigen Haard Is Goud Waard.
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.Alle Man Van Pas Te Maken, En Door Iedereen Bemind, Zijn De Onmooglijkste Zaken, Die Men In De Wereld Vindt. 
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

Nieuw 25 januari 2017

So De Ouden Songhen,
So Pijpen De Jonghen.
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.Desespereert Niet, Jan Pzn Coen, In 't Verleden, Zoowel Als Heden, Zijn Ook Hollanders Vooraan. Hebt Vertrouwen In Ons Volk
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.


Werk Door, En Woeker Met Uw Uren, Spaar Gaart Noch Kracht; 
Straks Daalt De Nacht. De Roest Verslijt Nog Meer Dan 's Schuren.
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

Nieuw 25 januari 2017

DE HOOP  KOMM: Zweers
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

Nieuw 25 januari 2017

VII Provincien   Afm de Ruyter
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

Nieuw 25 januari 2017

DE AEMILIA. M.H. TROMP
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

Nieuw 25 januari 2017

De Trekschuit -- Omstreeks 1850
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.

 

Wie peerd of wijf Soekt sonder gebrecken, Die mag het werck 
Wel later stecken; En dencken dat bij bed En stal, voor eeuwich 
Ledigh houden sal. Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.


Die Pleit Om Een Koe, Geeft Er Een Toe.
Tegelmaat: 23 cm x 15 cm.Ondanks Is 's Wereldsch Loon
Jouw Ondankbre Hond.


Een Vrouw Die Goed Koken Kan, 
Is Een Engel Voor Den Man.


Dij Plaait Om'n Kou,
Geft Laiver Sin Tou.Nooit Kwam Een Beter Tijd, 
Dan Na Een Slechte.


Wijn Van Druivennat Getrokken, Maakt Jonge, Mensen Van Oude Sokken.'t Geheim Van Alle Zegen, 
Is In Gods Gunst Gelegen. Leege Kisten,
Maken Twisten.Het Leven Gaat Voorbij, 
Met Snelle Vaart, 
Toch Is Het Leven, 
Nog Wel Het Leven Waard.


Aan Het Werk! 
Het Is Met Kletsen Niet Te Doen.'t Weer En De Vraauwen, 
Dij Binn Nait Te 
Vertraauwn.

Nr 12

't Weer En De Vrouwen,
Zijn Niet Te
Vertrouwen


Goede Wijn Behoeft Geen Krans.Mest Is Geen Heiligheid,
Maar Doet Mirakels Waar Ze Leid.
J. Cats


De Roeping Van Den Mensch Is Mensch Te Zijn.


A. Wel. Zulle. Ons Palieterke,
Dronk Nooit Jet Uit 't Gieterke.Bezoek Is Altijd
Aangenaam,
Zoo Niet Bij 't Komen.
Dan Toch Bij 't Gaan.


Een Vrouw Die Goed Koken Kan,
 Is Een Engel Voor Den Man.


Waoter Doed De Paolen Rotten.
Die Da Drinke? A Wel! De Zotten.


Hier! 
Stuur Dan Zelf!!Niet Op's Mensen Voorhoofd Staat,
Hoe Het Hem Van Binnen Gaat,
Vaak Heeft Menig Hart,
Onder 't Lachen Bittere Smart.


Ende Desespereert Niet.
Gedenkt: Eendracht Maakt Macht.
J.Pz Coen.


Dag Is Nooit Zo Nat,
Of Zun Schient Altijd Wat.Je Bint D'r Nog Neet, 
Zei De Hane,
En Toe Beet'e De Piere
 's De Kop Af.


The Cock Does All The Crowing,
But The Hen Delivers The Goods.Daar Is Geen Paar,
Of 't Lijkt Elkaar.Voor Versweghen Pijn,
Ende Is Geen Medicijn.Een Vriendelijk Woord,
Wordt Gaarne Gehoord.Een Vorm Van Belasting Opbrengen Met Een Aangenaam Kantje"Goud Pad Krom,
Lpt Nait Om.


Al Sal Regt Kom " Ook Nu.
Oom Paul (Kruger)

 


Vroolijk, Frisch En Vroeg,
Met De Zonne Wakker,
Sla Uw Handen Aan De Ploeg,
Op De Groote Akker.


Beter Een Goed Buur,
Dan Een Verre Vriend,
Leopold Koning der Belgen.


Geen Dag Zo Kwaad,
Of De Zon Schijnt Vroeg Of Laat.

 


Durf Te Leven!
Onder Grooten Tegenspoed,
Blijf Steeds Welgemoed.


Zittend Waark Mout Je Nooit Weggeev'n.


Met Een Lach Begonnen,
Is Half Gewonnen.


Goed Zeeuwsch,  
Goed Rond.


Zonneschijn En Regen Fijn! 
Maar..... Moet Er Ook Zijn.

Nr 92
Daar Zit Wat In, 
Een Rijke Bron, 
Voor Den Weldadigen Lach"
Buziau


Waarom Zijn Wij Allen Dan Zoo?
En Al Die Andere Dagen Anders?
Waarom?

 


Drink Ik, Dan Bederf Ik. 
Drink Ik Niet, Dan Sterf Ik. 
Beter: Gedronken En Bedorven, Dan Niet Gedronken En Ook Gestorven.


De Zeeuwsche Taele 
Is De Mooiste Van Allemaele.

 


Hets Niet, 
Zwets Niet, 
Klets Niet.


Geen Mensch Zoo Gek, 
Of Hij Heeft Nog Wel 'n Goeie Trek.


Earst Lokkebrea,
Den Stokkebrea.


Wie Zijn ...... Brandt,
Moet Op De Blaren Zitten.Eer Uw Vrouw;
Zij Deelt Uw Smarten,
Verdubbelt Uw Vreugden,
En Verveelvoudigt Uw Uitgaven.


Ik Haan
Kraai Koning,
In Deze Woning.Als Ik Hen,
Er Niet Ben.


Hin Is Gain Hoan,
Kinst Nait Kraain,
Din Lot Stoan."Je Bint D'r Nog Net
Zei De Hane",
"En Toe Beet 'e De Piere
De Kop Af ! "


Laat U Niet Kisten,
Voor Uw Dood."Gaat Het Wel,
Dan Heeft Men Vrinden;
Keert Het Geluk,
Wie Kan Ze Vinden?"


De Wereld Is Een Schouwtoneel, Een Ieder Speelt Zijn rol, En Krijgt Zijn Deel.Geleden Leed Krimpt, Genoten Vreugde Dijt, 
Dit Mooie Doet De Tijd.Rooken Slechts Genot??

Maar Zonder Dat.
Menig Humeur Kapot!! 


Die Niet Als Vriend Hier Binnenhuppelt,
Wordt Er Een, Twee, Drie Weer Uitgeknuppeld.Alle Dingen Is'n Weet;
Als Je 't Kan Is 't
Geen Kunst.


"Verbeter De Wereld,
Begin Met U Zelf".Hi. Hi! OllieVollieOelie?
Wat Zagh Je Ventje???
Of Ullie Oelie Olliet?
???????????????????????Charmante Vrouwen,
En Oude Wijn,
Maken Bekwaam
Tot Vroolijk Zijn.
Deze tegel heeft een gekartelde rand

Nieuw 25 januari 2017

Charmante Vrouwen,
En Oude Wijn,
Maken Bekwaam
Tot Vroolijk Zijn.
Deze tegel heeft geen gekartelde rand

Nieuw 25 januari 2017

"In De Vacantietijd, Lijkt
Het Zoo Schilderachtig.
Doch In Den Gouden Tijd,
Is Het Er Minder Prachtig."

Nieuw 25 januari 2017

Mobiliseer IN U De Zon,
Die Oneindig Groote Liefdebron.

Nieuw 25 januari 2017

'' De Kleine Landman 
Krijgt Voor Veel Gewroet
Vaak Weinig Waar Hij Van Leven Moet."

Nieuw 25 januari 2017

Wie Zijn Rokje Last Met Leugens
Vindt Al Last Bij Dag En Nacht;
Telkens Toch Weer Nieuwe Gaten,
Waar Hij Die Niet Heeft Verwacht.

Nieuw 25 januari 2017

De Jene Kin Mear
Mei De Ponge,
As De Oare Mei 't Jild.

Nieuw 25 januari 2017

Een Paardentand, En Een Vrouwenhand,
Kent Geen Stilstand.

Nieuw 25 januari 2017

Treck U Niet Aen,
Wat Ieder Seght,
Maar Doet Dat
Billijck Is En Reght.

Nieuw 25 januari 2017

Koast Birie,
Goed Birie.


Dei 't Waar'k Anpakt,
Dei Het 't Ook.

Nieuw 25 januari 2017

It Aei Wol Altijd Wizer Wez Als De Hin.

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur