Goudse tegels gemaakt door de 20e eeuwse Plateel- en sieraardewerkfabriek Regina

Het Goudse plateel en sieraardewerkbedrijf Regina is jarenlang gevestigd geweest op  precies dezelfde plek, zelfs in hetzelfde pand,  waar Willem Verswaen in de 17e eeuw van start ging met het bedrijf de Swaen waar o.a. de fraaie Goudse vogel- en bloemtegels werden vervaardigd.Deze gedenksteen is geplaatst aan de gevel van een nieuwbouwpand in de Lange Noodgodsstraat op de plek waar de fabriek De Swaen aanwezig is geweest. Het is zo'n beetje het laatste stukje wat ons herinnert aan de aanwezigheid van de 17e eeuwse Goudse tegelbacker.

Links en rechts van de zwaan een paar van de vele tegel- en majolicascherven, die in 1953 zijn gevonden bij graafwerkzaamheden op het terrein van de Swaen. 

Rond 1980 stopte het Goudse bedrijf Regina. De nog aanwezige voorraad is toen verkocht aan opkopers. Daaronder ook een aantal tegels die ik een aantal jaren later bij zo'n opkoper ontdekte. Voor mij was het nieuw dat Regina ook tegels heeft gemaakt. Het ging om een aantal tegels die niet meer handgeschilderd zijn, maar vervaardigd via de techniek van zeefdruk. Daterend uit de zestiger jaren vermoed ik. Tussen de tegels ook diverse proefexemplaren. Vooral deze proeftegels zijn interessant, en dan met name de achterkant want daar staan gegevens op vermeld die iets zeggen over het bak- en productieproces. Op de onderstaande tegel b.v. is vermeld dat deze gebakken is op een temperatuur van 710 graden Celcius. Het bakken op de juiste temperatuur was uiterst cruciaal voor het slagen of mislukken. Vandaar dat daar veel aandacht aan werd besteed.


   
Tegel van een man met stok. Regina Gouda omstreeks 1960-1970. Zeefdruktechniek. 
Op de achterkant van de tegel staat o.a. handgeschreven "voorgebrand 710 graden Celcius.Boven de voordeur van een woonhuis, wat grenst aan de Oosthaven en  in de 17e eeuw werd bewoond door Willem Verswaen is een schild geplaatst  met het initiaal WB.

Dit staat voor Van der Want & Barras. Het plateelbedrijf zat eerst aan de Zeugstraat. Al snel na de 1e wereldoorlog is het verhuisd naar deze locatie en heeft als bedrijf lang onder de naam Van der Want & Barras gewerkt. Uiteindelijk is deze naam  veranderd in Regina.

Regina heeft zich dus ook bezig gehouden met het (na)maken van polychrome tegels van het 17e eeuwse type met als hoekvulling grote ossenkoppen. Vanuit de traditie had het natuurlijk meer in de lijn gelegen om de specifieke Goudse Swaentegels (na) te maken. Op de onderstaande negen polychrome bloemtegels staat op de achterzijde van de tegel een stukje technische informatie die te maken heeft met de kleurstelling van voorstellingen en de verschillen daarin. Meerdere tegels hebben exact dezelfde voorstelling, maar de kleuren wijken t.o.v. elkaar af, en dat wordt klaarblijkelijk verwoord in de teksten achterop de tegels.
Voor mij als verzamelaar van tegels met kievitsbloemen erop was het een verrassing dat er ook twee tegels tussen zaten met de voorstelling van kievitsbloemen. Heel opvallend is de verschillende kleurstelling van het groen van de stengel en bladen van de plant
.
Drie precies dezelfde bloemtegels gemaakt door Regina, zeefdruktechniek

het groen van stengel en bladen is bij de twee linker tegels gelijk en voor de rechter weer net iets anders van kleur


het groen van stengel en bladen is bij alle drie tegels met dezelfde voorstelling weer net iets anders van kleur


Opmerkelijk aan deze tegel is dat de bladen breder zijn dan bij de twee andere tegels. Rondom de plant een gele omfloersing w.s. ontstaan door het bakproces
Drie precies dezelfde bloemtegels gemaakt door Regina, zeefdruktechniek
het groen van stengel en bladen is voor beide tegels net weer anders

Twee precies dezelfde bloemtegels met kievitsbloemen gemaakt door Regina, zeefdruktechniek
Bloemtegel gemaakt door Regina, zeefdruktechniek4 tegels zeefdruktechniek

2 tegels met de voorstelling van landschappen

2 tegels met de voorstelling van kinderspelen

productie: Regina  Gouda
omstreeks 1960-1970

Achterop de tegels staan verder geen gegevens vermeld.Een proeftegel waarbij handmatig figuren zijn aangebracht met een schilderpenseelop de achterzijde van de tegel ingekrast teksten die iets zeggen over kleurstelling en bakproces

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur