19e eeuwse randtegels


                       
                a.14.03.03                                       a.14.03.17                                                                    

Randtegels werden als plint of als rand toegepast. In het boek 'De Nederlandse tegel', decors en benamingen 1570-1930 geschreven door Jan Pluis (pag. 449-510) staan vrijwel alle bekende randtegels beschreven en afgebeeld.

Eerder al zijn een aantal 18e eeuwse randtegels afgebeeld. Om die te zien klik op:
    18e eeuwse randtegels

  
            
Slingerdecor 2x (a.14.06.06)

          
a.14.06.18                            Randtegel rechts is waarschijnlijk eind 18e/begin 19e eeuw


Randtegel eind 18e/begin 19e eeuw (a.14.06.13)


               


Slingerdecor 3x (a.14.06.30)


         
     a.14.05.27                                                            a.14.03.25


              
links omslingerd decor ( kolomrand met rozet), op de achterzijde het getal nr. 303(a.14.05.09)
rechts omsingerd decor (veerhalfje), op de achterzijde het getal nr. 407 (a.14.05.25)


          
linkertegel heeft op de achterzijde het getal nr. 307
rechtertegel heeft op de achterzijde het getal nr. 235


        
verticaal symmetrisch (5x)

         


a.14.01.52


 
Springend hert met guirlandes in blauw uitgevoerd. (a.14.06.45)
Tegel lijkt wat ouder maar de gleuven aan de achterzijde verraden dat het om een eind 19e eeuws exemplaar gaat


          
Portretrand, persoon in een medaillon uitvoering in blauw (a.14.08.25)
Het linkerexemplaar is zeker eind 19e eeuw. De rechtertegel kan wellicht ook nog eind 18e eeuw zijn.


          
vogel met druiventrossen en wijnranken uitvoering in blauw (a.14.06.16)
Op de achterzijde van de randtegel het getal nr. 144


                

              

             
Serie van 6 verschillende randtegels met meandermotief (driekwarts blokrand)
De Nederlandse Tegel: zie A.14.07.14, p. 491 (Jan Pluis)


           
                a.14.03.75                                                             a.14.04.03                   


            
Rechter randtegel met de voorstelling van een bloem (kamperfoelie) 
Beide tegels zijn uit het begin van de 20e eeuw


a.14.01.58


          
  a.14.03.05                                                 a.14.04.04
          
   a.14.03.82                                                       a.14.06.26


  
Van Hulst Friesland
      
Van Hulst Friesland


         
Omslingerd decor 2x (a.14.05.05)


        
2x (a.14.03.68)


           
          begin 20e eeuw                                                         a.14.01.46

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur