startpagina
Olifanten op antieke tegels
(36 nieuwe exemplaren toegevoegd op 3 maart 2014 
Vroeg 17e eeuwse kwadraattegel met de afbeelding van een olifant.


17e eeuwse kwadraattegel met de afbeelding 
van een olifant. Zeer zeldzaam type.

 

Slurf, Slim & Slagtanden

Olifanten op Tegels

Aardige Jongens…

Als een “Tegelvriend uit Amsterdam” pretendeer ik hier om de bedreigde diersoort de olifant een positief duwtje in de rug te moeten geven. Een zware klus. Olifanten zijn aardige jongens. Ook op de tegels kan je wel zeggen. Die zijn dan ook zeer gewild onder de verzamelaars van antieke tegels. De afbeeldingen van olifanten zijn helaas dun gezaaid en de exemplaren die er nog zijn, zijn al snel onder dak. De jacht op olifanten is dus nog steeds gaande in allerlei vorm. En daar doen wij hier dan ook nog maar even aan mee; mocht u soms afbeeldingen op tegels hebben van olifanten, -groot of klein- stuur ze dan ter aanvulling digitaal op naar www.Groenehartvertellingen.nl zodat de visuele kudde onder dank steeds groter wordt en wij ze ook aan de andere lezers kunnen laten zien.

 Tegel met olifant, Rotterdammer, 17e eeuw


Tegel met olifant, Rotterdammer, 17e eeuw

 

Slurf & Slagtanden…

Meerdere vroege tegels met olifanten zijn vaak nog primitief geschilderd en aangevuld met ludieke oplossingen, bijvoorbeeld waar het het juist plaatsen van de slurf en slagtanden betreft. Zo komen bijvoorbeeld op een aantal oude afbeeldingen met olifanten de slagtanden uit de onderkaak, gevoelsmatig logisch bedacht, maar in werkelijkheid komen de slagtanden van de olifant uit de bovenkaak. Anderen zijn verrassend echt weergegeven en daar heeft waarschijnlijk een prent van Abraham de Bruyn uit 1583 of naar een gravure van Adriaen Collaert uit 1612 model voor gestaan. Ook Marcus Gerards en enkele anderen, maakte in en rond 1567 gravures van olifanten in “Warachtighe Fabulen der Dieren” die als tegelmodel gediend hebben. Genoemde heren hebben wel hun etsen nagemaakt en bewerkt naar de fraaie prenten van Gerard van Groningen van acht verschillende standen van olifanten rond 1563. De daar op voorkomende olifanten in verschillende houdingen vinden we dan ook nagenoeg exact terug op de vroege gekleurde koord, cirkel en kwadraat tegels uit ca.1590 tot 1625. En later na ca.1620 op de blauwe exemplaren waar de tegelschilders soms met de afbeeldingen voorzichtig gingen experimenteren met het slurfje naar links of het slurfje naar rechts, maar toch in de basisvorm niet konden verhullen wie de prentenmaker was geweest.

 

De nauwkeurigheid van de afbeeldingen van Gerard van Groningen van een olifant kwam doordat hij getuige was van de eerste in Antwerpen op doorreis verschenen Egyptische olifant in de Nederlanden en daar in 1563 zijn schetsen van maakte. Het was een olifant die Philips de II, Koning van Spanje, als een cadeautje schonk aan de Duitse Keizer. Of hij dat ook leuk ingepakt heeft met een strikje, weet ik niet. Maar het sollen met deze hoogstaande intelligente dieren door de Europese veelal onbewuste mens en zijn dure georganiseerde ‘safarireizen’ met geweren en gratis verstrekte patronen om olifanten te doden was begonnen. Met grote gevolgen voor de soort.

 

Vier zeer zeldzame tegels met olifanten. 1580-1625.
Waarschijnlijk gemaakt in Amsterdam en daar in de Warmoesstraat in een waterput gevonden.
Tegel rechtsonder: Coll. J. Holtkamp

 

(on)Zin of Zinnebeeld…

Een topstuk naar een (niet zinnebeeldige) prent van Gerard van Groningen, is de in ca. 1610 in Rotterdam gemaakte -en ook hier afgebeelde- meerkleurige tegel met trompettende olifant naar links, met zijn voeten staande in het water. Over deze afbeelding is al lang geleden de suggestie gedaan dat hij; “naar volle maan zou kijken als het zinnebeeld van Godsdienstigheid.” Dit wordt later weer door anderen aarzelend onzin genoemd, maar ik wil hier toch even langer bij stilstaan, want ik vrees dat de eerste groep wel degelijk gelijk heeft. Zo beschrijft Plinius dat olifanten in Afrika bij volle maan bij elkaar komen aan de rivier Amilo en daar elkaar besproeien waarna ze met opgeheven slurf de maan begroeten. Dat riekt wel degelijk naar een instinctief (dus gevoelsmatig echt) kosmisch ritueel. Als hij enkel zou reiken naar bladeren in hogere bomen, of hij spuit gewoon water over zijn rug, had de ontwerper van de ets of spons, maar bijna zeker de vaak meer speelse tegelschilder, daar zeker bladeren of waterstralen bij geplaatst. Maar dat is allemaal niet het geval, dan valt het toch op dat dit nagenoeg de enige afbeelding op tegels is waarop een olifant duidelijk naar boven kijkt en met opgeheven slurf een signaal afgeeft. En laten we eerlijk zijn, hij staat daar niet in het water te liften, wachtend op een boot naar Afrika… De rest van de geschilderde tegels met olifanten kijkt naar voren, opzij, naar beneden of zelfs wel eens achterom. Natuurlijk speelt de grafische vlakverdeling op het formaat 13 x13 ook mee en is zeer geslaagd. Ook zou je kunnen zeggen: hij trompettert, of drinkt gewoon. Maar achter elk ‘gewoon’ schuilt vaak een opbouw van denken in de totstandkoming ervan, wordt vaak vooraf gegaan door ‘ongewone’ tijdsgebonden zaken te normaliseren. Naar mijn gevoel geeft deze prachtige tegel inderdaad spirituele diepte weer. Daar komt nog bij dat er een tweede topstuk van dezelfde hand bekend is met ook een wel erg mystieke uitvoering van een ‘zeehond,’ of eigenlijk meer; ‘een hond in zee’ met zwemvliesjes tussen de poten. Ook die laten we u hier zien ter ondersteuning van dit verhaal dat beide tegels meer diepte hebben dan een tegel met een landschapje.


Olifant staande in het water die een signaal afgeeft. Rotterdam ca. 1590 -1615.

 

Hoog Bewustzijn, Blik op Oneindig…

Er zit inderdaad iets mystieks in de houding van de mooie olifant die anderen ver voor mij ook ontdekt schijnen te hebben. Vanuit mijn spirituele, astrale en kosmische kennis wil ik daar het volgende over zeggen. Mij is bekend dat de olifant, maar ook de Eenhoorn, de apen, de walvis  de eekhoorn en vele anderen dieren op het land, in de lucht en in de zeeën, van kosmische oorsprong zijn. Al zéér lang geleden heeft ook deze soort de planeet Aarde verkozen om zich hier blijvend te vestigen en enkele mutaties te ondergaan. Maar dan, let u op, de roep, het trompetten, van een olifant, wordt samen vermengd met het uitstoten van hun hoge kosmische zieletrilling gehoord op hun werkelijke moederbasis. Hun planeet(en!) van afkomst, ergens in de kosmos buiten ons 13e zonnestelsel en wordt wel degelijk ook beantwoord ter bevestiging en ondersteuning van hun nog steeds zware karma op Aarde!  Anderen die dit niet weten zouden het een oerschreeuw noemen, of zelfs een noodkreet. Dat is het geheim van het hoog bewustzijn van de intelligente olifanten. De afbeelding op de zeldzame Rotterdamse tegel doet mij sterk vermoedden dat dit het geval is. Zij weten van generatie op generatie waar zij werkelijk vandaan komen, iets wat velen van ons mensen al zijn vergeten en niet meer willen aannemen, wat de voorsprong van de olifanten bevestigd. De olifant op de tegel kijkt dus niet (alleen) naar de volle maan, maar kijkt verder dan zijn slurf lang is, in de kosmos! Dat kan ook overdag gebeuren, omdat er op de tegel geen nacht te zien is, zoals enkelen hoopvol tegenwerpen.


Zeldzame afbeelding van een mystieke hond in zee.
Bijna zeker van dezelfde schilder als de tegel met de olifant. Rotterdam ca,1590-1615.
Coll. J. Holtkamp.

Gelukkig vandaag de dag worden deze giganten ook zorgvuldig beschermd. En dat is nodig, want de olifanten willen ons iets vertellen, iets leren door hun aanwezigheid, iets overdragen, iets bijdragen aan de mensheid en haar onbewust handelen met Moeder Aarde en haar verkeerde en respectloze omgang met vele dieren. Al moeten zij daarvoor in een rijtje lopen in een circus, waar zij een opleiding van een jaar krijgen en wel 30 kunstjes kunnen leren, maar waar zij niet thuishoren! Slurf aan staartje, wat ze aangeleerd is en niet in de natuur doen. Of zich laten bekijken in een dierentuin waar ze ook niet thuishoren, het lijkt wel of een aantal van hen zich in een zware karmische taak ter beschikking hebben gesteld van de mens en zijn fratsen om ze een spiegel voor te houden.

 


       
Verschillende typen tegels met de voorstellingen van olifanten in blauw uitgevoerd. 17e eeuw

       

 

De Olifant in de Strijd…

Veelvuldig is er om, door en met olifanten gestreden, wat soms ook op tegels te zien is. U kent het wel, Hannibal, hij vertrok met vijftig olifanten uit Spanje om in Italië tegen de Romeinen te vechten. Met de olifanten liep het slecht af toen hij met de beesten over de Alpen trok.

Naar een verslag uit 1596 door de in Portugese dienst zijnde Jan Huygen van Linschoten, die enige tijd in Goa in India woonde, verhaalt hij over de olifanten in Bengalen en Ceylon die voor de vechtkunst werden gebruikt. Op hun slagtanden werden zwaarden geplaatst, zelfs werd in hun slurf een zwaard gegeven (op een tegel te zien) en op hun rug zaten houten gevechtstorens bemand door vijf of zes man. Deze schoten met geweer of pijl en boog op de vijand op de grond en wierpen zelfs vuurpannen op hen. Daar zijn tegels van waarop dat allemaal is te zien. Dat moet een afschrikwekkend tafereel zijn geweest als zoiets op je af kwam stormen. Het grote nadeel met het vechten met olifanten was echter dat als het de vijand lukte om de eerste flink aan het schrikken te maken en deze zich in paniek omdraaide om te vluchten, dat alle andere direct zijn voorbeeld volgden en zo het eigen voetvolk vertrapten. Er zijn ook enkele tegels te zien waarop de olifant een soort oosterse luxe zetel met een bolvormige bekleding met decoratieve punten, met soms zelfs een vlag in top, op hun rug dragen. Mogelijk werden ze dan gebruikt voor festiviteiten, uitstapjes of diplomatieke reizen. Vaak waren dan hun slagtanden bekleed met goud en edelstenen en droegen zij sierlijke gewaden van bewerkt leer en dure stoffen.

Aardig om te weten is dat de oudste studenten sociëteit van ons land “Mutua Fides” in Groningen in de loop van 50 jaar een collectie van een 160 tal hoofdzakelijk blauwe tegels met olifanten bezit. De leden van het Groninger Studenten Corps, zijn gehouden deze aan de Senaat aan te bieden. Een klein aantal tegels is gekleurd.Tegel met olifant, met huisje op rug. 
17e eeuw.

 Vechtolifant met 3 soldaten in een mobiele fortificatie met pijl en boog en speren. 
17e eeuw.


Tegel met olifant, met huisje op rug. 
Begin 20e eeuw.


Tegel met olifant, met huisje
 op rug. 17e eeuw.Tegel met olifant, met huisje
 op rug. 17e eeuw.


Randtegel met olifant, met huisje
 op rug. 17e eeuw.


Tegel met olifant, met huisje
 op rug, 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegels met olifant, met huisje
 op rug, 17e eeuw.


Randtegel met olifant, met huisje
 op rug, 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

 

 

De Olifant (niet te) dichtbij Bekeken…

De Afrikaanse savanne- of steppe-olifant is het grootste nog levende landdier, met een schouderhoogte van 4 meter en een gewicht van maximaal 12.000 kilo. Zij kunnen gemiddeld 60 jaar worden en hun aantal is nog slechts 3 stuks!

De Afrikaanse bos-olifant heeft een schouderhoogte tot 4 meter en een gewicht tot 7.000 kilo. Hun aantal wordt geschat op ca. 500.000 stuks. De grootste bedreiging vormt de jacht. Zij hebben een erg groot oor, vanaf de zijkant gezien net zo groot als de kop. Het oor heeft een vorm die een beetje lijkt op de vorm van Afrika… Deze oren zijn flaporen, ze kunnen er mee flapperen, om elkaar te waarschuwen of om indruk te maken. Ook kunnen ze erg goed horen. Maar de belangrijkste reden dat olifanten zulke flaporen hebben, is om af te koelen vanwege de hoge temperaturen. Aan de achterkant van de oren loopt een netwerk van bloedvaten vlak onder de huid. Zeker als de wind er langs waait, door al of niet te flapperen, kan het bloed in de oren 3 tot 6,5 graden afkoelen. Zijn slagtanden groeien ca. 17 cm per jaar door, dat is tien meter in een olifantenleven, maar door het gebruik om mee te graven, schors van boomstammen mee los te wrikken en andere klussen, blijven de tanden op bruikbare lengte. Ze hebben rechtere slagtanden die naar beneden wijzen.

De Aziatische Olifant. Schouderhoogte tot 3,35 meter. Gewicht tot 5400 kilo. Aantal ongeveer 40.000 stuks. Grootste bedreiging is de ontbossing. Zijn oren zijn kleiner dan die van de Afrikaanse olifant en zijn vanaf de zijkant gezien een stuk kleiner dan zijn kop. Merkwaardig genoeg hebben deze oren de driehoekige vorm van India… Hier hebben alleen de mannetjes slagtanden en nog niet eens allemaal. De slagtanden van de vrouwtjes zijn zo klein dat je ze nauwelijks kunt zien. Leeft in de bossen in het zuiden van Azië, verspreid van India tot Borneo. Hij eet graag gras, bananen en palmbladeren (op sommige tegels te zien). Al meer dan 5000 jaar geleden werden er al Aziatische olifanten getemd en als handig hulpmiddel te werk gesteld. Ook in de godsdienst speelden zij een rol, de olifanten God is Ganesha, de zoon van Shiva en Parvati.

 Randtegel met een olifant, vroeg 17e eeuw. Coll. J. Holtkamp.

 

Een Schattige Harige Baby van 100 Kilo…

De belangrijkste bezigheid van een olifant is eten, eten en eten. Ongeveer 18 uur per dag is hij daar mee bezig tot wel 200 kilo per dag. Alles is plantaardig, gras, boomschors, takken, bladeren, Overigens is elk hapje uitgekiend, want de olifant weet precies wat hij nodig heeft om gezond te blijven. Soms is dat een flinke hap zoute aarde voor de broodnodige mineralen. Graag weggespoeld met zo’n slordige 20 emmers water per dag met slokken van 10 liter… Ze zuigen hun slurf vol en spuiten dat terug in hun mond. Olifanten zijn groepsdieren, de volwassen vrouwtjes leven met hun kinderen bij elkaar. De jonge mannetjes verlaten de groep als ze wat ouder zijn, zo’n jaar of tien, moeten ze de wijde wereld in. Maar ze zoeken de vrouwtjes af en toe weer op om te paren. De zogenaamde “olifantsdracht,” komt voort uit het feit dat de Aziatische olifant een dracht heeft van 22 maanden, wat geen enkel ander dier heeft. Een schattig humpie, een harige  baby van 100 kilo is dan het resultaat wat je zo een paar uur op je schoot zou willen wiegen… De kleintjes drinken melk bij de moeder, niet met zijn slurfje, maar met zijn bek. Tijdens het drinken houdt hij zijn slurfje boven zijn kop zodat die niet in de weg zit.

 

Lekker Stampen…

In spreekwoorden en moppen zijn olifanten stampende beesten. U kent dat wel; “er loopt een olifant en een muis over een brug, aan het eind van de brug zegt de muis tegen de olifant: wat hebben we lekker gestampt hè…”  Maar olifanten stampen niet, in het echt lopen ze zelfs geruisloos, zelfs in een dierentuin kan je dat zien. Het geheim is dat olifanten op hun tenen lopen. In de hak van hun brede voet zit een verend kussen, dat de klappen opvangt. Alleen aan de nagels kan je zien dat olifanten vingers en tenen hebben. Vijf nagels (vingers) voor en vier (tenen) achter.

 

Misbruik van Rood Sap en Wit Goud…

De oermensen sneden al meer dan 27.000 jaar geleden (de recente oermens ook) beeldjes uit de ivoren tanden van de mammoeten. De Romeinen gebruikten ook olifanten voor gevechten in de arena. Soms, als de olifanten in paniek raakten, maakten ze meer slachtoffers onder het publiek dan in het strijdperk. Om de olifanten strijdlustig te maken kregen ze het rode sap van druiven en moerbeien te drinken. Toen de blanke mensen eenmaal een oogje op het ‘witte goud’ lieten vallen werd het voor de olifant pas echt erg. De vraag naar ivoor werd steeds groter en dat kostte steeds meer olifanten het leven. Alleen al voor biljartballen en pianotoetsen werden er duizenden olifanten per jaar gedood. Tegenwoordig gebruikt men gelukkig ander kunstmateriaal dat erg veel op ivoor lijkt. Er zijn straffe maatregelen genomen om het ivoor wereldwijd te weren. Zo stak op 18 juli 1989 de Keniaanse president Daniel Arap Moi, de fik in een bijzonder kampvuur: een stapel van 12000 kilo ivoor. Zo liet hij zien dat Kenia het verbod op de handel in ivoor serieus neemt. Terecht, want Kenia verloor toen in de voorgaande jaren door de stroperij 85 procent van zijn olifanten.

 

 

          
Kwadraat- en cirkeltegels met olifanten. Vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum OtterlooKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw. Mogelijk is hier een zeldzame witte -albino- olifant bedoeld.Kwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw.
Coll. J. Holtkamp.Kwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw


Kwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw


Wan Li tegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKleinformaat kwadraattegel met olifant, 
vroeg 17e eeuw. Maat 10,5 x 10,5 cm.Kwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuwKwadraattegel met olifant, vroeg 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Kwadraattegel met olifant. 
Vroeg 17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Kwadraattegel met olifant. 
Vroeg 17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Kwadraattegel met olifant. 
Vroeg 17e eeuw.Tegel met olifant, vroeg 17e eeuw.
Haarlems type
.
Coll: Tegel Museum OtterlooTegel met olifant, 17e eeuw. Haarlems typeTegel met olifant, vroeg 17e eeuw.
Haarlems type

 

  

“Toen kwam er een Olifant met een grote Snuit en die….

Olifanten, lieve en hoogbewuste beesten, ze begraven zelfs hun doden. Een kuddedier met een groot sociaal gevoel en een markant geheugen. Eigenlijk een voorbeeld voor een grote kudde mensen door de spiegel die zij ons voorhouden, vaak ten koste van zichzelf. Als je ze in de dierentuin goed en diep in hun kleine oogjes kijk, zie je hun bewogen verhaal! Maar wij houden niet van confronterende verhaaltjes, daarom stop ik hier dan ook maar.

Aan de hand van de hier gegeven informatie kan u misschien al de olifant op uw tegel(s) iets nader determineren. Als “Tegelvriend uit Amsterdam” heb ik nog een belangrijke tip voor u als lezers en verzamelaars van tegels met olifanten; ze hebben vast een mooi plekje in uw huis, maar zet natuurlijk nooit een olifant in uw porseleinkast…

 

Nieuw: 5 maart 2014

Cirkeltegel met een olifant.
Omstreeks 1600.

Nieuw: 5 maart 2014

Cirkeltegel met olifant. 
17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Cirkeltegel met olifant. 
17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Cirkeltegel met olifant. 
17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.Cirkeltegel met olifant, vroeg 17e eeuwCirkeltegel met olifant, vroeg 17e eeuwCirkeltegel met olifant, vroeg 17e eeuw17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.


17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.17e eeuwse tegel van het type postzegelkwadraat met de afbeelding van een olifant.
17e eeuwse (wan li)tegel met een olifant.


17e eeuwse (wan li) tegel met een olifant.


Openluchtje met olifant, 17e eeuw
17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.


17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant. De olifant is ofwel zittend afgebeeld ofwel foutief geschilderd.Tegel met olifant, 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.Tegel met olifant, 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.Tegel met olifant, wan li type, 17e eeuw
Tegel met olifant, sjouwend met een boomstam, 17e eeuwTegel met olifant, type Wan li, 
17e eeuw.17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.17e eeuwse tegel met een zeeolifantTegel met olifant, met een groen ondergrondje, 
17e eeuwTegel met olifant, met een groen ondergrondje, 
17e eeuw17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.Poorttegel met olifant, 17e eeuwTegel met olifant, type postzegelkwadraat, 
17e eeuwTegel met olifant, type postzegelkwadraat, 
17e eeuw

Nieuw: 5 maart 2014

Poorttegel met olifant.  17e eeuw.Tegel met olifant, 17e eeuwTegel met olifant, type Wan li, 
17e eeuw17e eeuwse tegel met een olifant.17e eeuwse (baluster)tegel met 
een olifant.17e eeuwse tegel met een zeewezen uitgevoerd als olifant

Nieuw: 5 maart 2014

Tegel met olifant.
Deze tegel is in Gent vervaardigd in het midden van de 17e eeuw.Twee tegels met een olifant.
Deze tegels zijn in Gent vervaardigd in het midden van de 17e eeuw.17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.17e eeuwse tegel met 
een olifant.Cirkeltegel met olifant. 
17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.17e eeuwse tegel met 
een olifant.
Coll: Tegel Museum Otterloo.Tegel met een olifant. Spattechniek.
Eind 17e/begin 18e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Tegel met olifant.  17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Cirkeltegel met olifant.  17e eeuw.
Rotterdam.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.

Nieuw: 5 maart 2014

Tegel met olifant.  17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel 
met een olifant.

Nieuw: 5 maart 2014

Tegel met olifant.  17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel met een olifant.Tegel met olifant, type Wan li, 
17e eeuw

Nieuw: 5 maart 2014

17e eeuwse (baluster)tegel 
met een olifant.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.

Nieuw: 5 maart 2014

Wan Li tegel met olifant.  17e eeuw.

 Kom met olifant ca.1625-1640. Doorsnee 26 cm. gemaakt door Willem Jansz. Verstraeten.
Coll. E. van Drecht.

 

Nieuw: 3 maart 2014

Cirkeltegel met olifant.  
Friese springer. 19e eeuw.

Nieuw: 3 maart 2014

Cirkeltegel met olifant.  
Friese springer. 19e eeuw.

Nieuw: 3 maart 2014

Cirkeltegel met olifant.  
Friese springer. 19e eeuw.

Nieuw: 3 maart 2014

Cirkeltegel met olifant.  
Friese springer. 19e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.


Tegel met olifant, hoekvulling ossenkop. 
2e helft 17e eeuw of nepper? De tegel heeft 
vreemd glazuur.Tegel met olifant, Friese springer, 19e eeuw


Kwadraattegel, 2e kwart 20e eeuw met een olifant.
Replica van 17e eeuwse type kwadraattegel.Tegel met olifant, Friese springer, 19e eeuwTegel met olifant, Westraven Utrecht. 
Maat tegel 15 x 10 cm. 20e eeuw

Nieuw: 3 maart 2014

Kwadraattegels, 1e kwart 20e eeuw met een olifant.
Replica's van 17e eeuwse type kwadraattegel.Wanli tegel met de afbeelding van een olifant, maar pas op want het gaat hier om een nepper, die recentelijk is (na)gemaakt.Kwadraattegel met de afbeelding van een olifant, maar pas op want het gaat hier om een nepper, die recentelijk is (na)gemaakt.

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur