18 december 2016       De kat op antieke tegels
Van de hier onder gepresenteerde  tegels is het grootste deel afkomstig 
uit de handel en openbare en particuliere collecties.

72 stuks tegels toegevoegd op 17 december 2016

De eerste tekenen van het samenleven tussen katten en mensen zijn gevonden rondom het jaar 3000 voor Christus in het Oude Egypte. Studies wijzen uit dat de Afrikaanse Wilde Kat de voorouder is van de gedomesticeerde huiskat. Nog steeds leeft deze wilde katachtige als huisdier bij bepaalde Afrikaanse stammen. Genetisch gezien is het wetenschappers niet gelukt om de Afrikaanse Wilde Kat te onderscheidden van de huiskat. Het wilde dier kwam waarschijnlijk naar de Egyptische mensen toe, waar zich graanschuren bevonden. In deze schuren krioelde het namelijk van de muizen en ratten. De Egyptenaren waren waarschijnlijk blij, dat ze op die manier van het ongedierte afkwamen.

De kat was een blijkbaar een dankbaar onderwerp om op tegels te schilderen gezien het aantal tegels wat we U kunnen presenteren. Zowel vanuit de vroegste periode als ook exemplaren van recente datum.

   Nieuw: 8 november 2016

Kwadraattegel met een kat. Zonder snorharen. Omstreeks 1600 

   Nieuw: 8 november 2016  
 
Kwadraattegel met een kat. Met snorharen.
Omstreeks 1600.

   Nieuw: 8 november 2016  

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600.
Coll. Edwin van Drecht

De oude Grieken waren zo enthousiast over de katten die bij de Egyptenaren leefden, dat ze een paar katten stalen voor ‘eigen gebruik’ in Griekenland. Rond 900 voor Christus zijn de eerste bewijzen te vinden van de gedomesticeerde kat in Europa. Uiteindelijk verkochten de Egyptenaren gedomesticeerde katten aan allerlei volkeren. Op deze wijze was de kat rond het jaar 500 voor Christus ook gewoon geworden in China. Romeinse keizers kregen katten als cadeau. Langzamerhand gingen ook lieden van gewone afkomst katten houden. In Europa en Azië vermengde de huiskat zich met inheemse wilde katten, waardoor er allerlei kattenrassen ontstonden zoals we die vandaag de dag kennen.

Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke leventje aan de wilde Egyptische kat te danken. Zo’n 4000 jaar geleden veroverde dit dier de harten van de mens en werden ze voor het eerst als huisdier gehouden. De Egyptenaren waren in het bezit van enorme graanvoorraden, netjes opgeslagen in schuren. Dit graan diende om de vele tienduizenden werkkrachten te voeden verantwoordelijk voor het bouwen van de piramides en tempels. De bewakers van de graanschuren hadden regelmatig last van muizenplagen. De vraatzucht van dit ongedierte zorgde voor grote verliezen, tot ze merkten dat de wilde Egyptische katten wel erg goede jagers waren… Ze begonnen deze katten te fokken tot ze een kattensoort hadden die klein en dapper was. Daarnaast was het ook belangrijk dat de katten een aangenaam karakter hadden tegenover mensen. Ze zetten de katten in als wapen tegen de muizen en de graanvoorraden waren gered! Bovendien ontstond zo de eerste gedomesticeerde kat: de Egptische Mau. Dit kattenras bestaat tegenwoordig nog steeds. De kat, 
die naast zijn gezelligheid als huisdier ook een belangrijke functie had om huizen vrij te houden van ratten en muizen.

 

  Nieuw: 15 december 2016 

Kwadraattegel met een kat of zou het een leeuw zijn? Omstreeks 1600.    

  Nieuw: 15 december 2016 

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600. 
   

  Nieuw: 15 december 2016

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600. 
   

  Nieuw: 15 december 2016

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600. 
   

   Nieuw: 8 november 2016

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600. 
   

  Nieuw: 15 december 2016 

Kwadraattegel met een kat.
Omstreeks 1600. 
   

Nieuw: 8 november 2016

Boze kat. 17e eeuw

   Nieuw: 15 december 2016

Kwadraattegel met een boze kater?
Omstreeks 1600. 
   

  Nieuw: 15 december 2016 

Tegel met een boze kater?
1e helft 17e eeuw
   

  Nieuw: 15 december 2016 

Tegel met een boze kater?
1e helft 17e eeuw
   

 

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. Haarlems type. 1e helft 17e eeuw    

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. Haarlems type. 1e helft 17e eeuw    

  Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. Haarlems type. 1e helft 17e eeuw    

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. Haarlems type. 1e helft 17e eeuw    

Nieuw: 8 november 2016

Wan Li tegel met een  kat. 
1e helft 17e eeuw
    

 Nieuw: 15 december 2016

Balustertegel met een  kat. 
1e helft 17e eeuw
    

  Nieuw: 15 december 2016

Balustertegel met een kat, met typische katerkop. 17e eeuw.   

 Nieuw: 15 december 2016

Balustertegel met een  kat met muis. 1e helft 17e eeuw    

Nieuw: 15 december 2016

Baluster tegel met een  kat. 
1e helft 17e eeuw
    

  Nieuw: 15 december 2016

Cirkeltegel met een  kat. 
1e kwart 17e eeuw
    

 Nieuw: 15 december 2016

Tegels gespiegeld met een kat. 17e eeuw    

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. 
17e eeuw 
   

  Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat met muis. 
17e eeuw 
   

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat met muis. 
17e eeuw 
   

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. 
17e eeuw 
   

Nieuw: 15 december 2016

Randtegel met kat. 17e eeuw  

  Nieuw: 15 december 2016

Randtegel met kat. 17e eeuw  

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat met muis. 
17e eeuw 
   

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat. 
17e eeuw 
   

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 17e eeuw  

  Nieuw: 15 december 2016

Kat in boom klimmend. 2e helft 17e eeuw

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat.  17e eeuw    

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een  kat en aap. 
Eind 17e eeuw 
   

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
17e eeuw  

  Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
17e eeuw  

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
18e eeuw  

 Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
Eind 17e/begin 18e eeuw  

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
Eind 17e eeuw  

  Nieuw: 15 december 2016

Tegel met een kat. 
Eind 17e eeuw  

 Nieuw: 15 december 2016

Kind met kat op schoot. 
Midden 17e eeuw 

 Nieuw: 15 december 2016

Kind met kat op schoot. 
Midden 17e eeuw.
   

 

      Nieuw: 8 november 2016

Wan Li tegel met een katachtige?
17e eeuw 

    Nieuw: 8 november 2016

Kind met kat op schoot. Midden 17e eeuw Kind met kat op schoot. Midden 17e eeuw 

   

Kat met grote kop, een kater. 
2e helft 17e eeuw Rennende kat. 2e helft 17e eeuw 


Poetsende kat. 1e helft 17e eeuw

   

Randtegel met kat. 17e eeuw  Kat zittend. Ca 1700


Kat. 2e kwart 17e eeuw

  
Een valse (of krolse)  kat. 1e helft 17e eeuw


Kat met muis in bek. 1e helft 17e eeuw


Kat met muis in bek. 1e helft 17e eeuw.
Coll. Edwin van Drecht

  
 
Zittende kat. 1e helft 17e eeuwKopjes gevende kat. Ca. 1700 Kat in boom klimmend. 2e helft 17e eeuw

   Nieuw: 8 november 2016

Liggende kat. Porceleyne Fles Delft. 20e eeuw

  
Zittende kat. Porceleyne Fles Delft. 20e eeuw
10 x 10 cm.

  

Slapende kat. Ca. 1900


Zittende kat. Bijzondere hoekvulling in de vorm van een muuranker. Ca. 1900

Nieuw: 8 november 2016
   

Drinkende kat
Begin 20e eeuw.

  Nieuw: 15 december 2016

Loerende kat. Ca. 1900

Nieuw: 15 december 2016

Zittende kat. Bijzondere hoekvulling in de vorm van een muuranker. Ca. 1900

Nieuw: 15 december 2016
   

Tegel met een kat.
Begin 20e eeuw.

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegel met kat in omlijsting. Eind 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016

Tegel met kop kat, onderdeel tableau.
Eind 18e eeuw.

Nieuw: 15 december 2016
   
Poetsende kat
Begin 20e eeuw.

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat. Bolsward.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016

Tegeltableau met kat. Bolsward.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
1860-1900

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016

Tegeltableau met kat.
Eind 19e eeuw?

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016

Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016

Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Nieuw: 15 december 2016
  
Tegeltableau met kat. 
Tekst: DEZE KAT HIET TRUI..
2e helft 18e eeuw


       
Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800.

Nieuw: 8 november 2016
      
De kat als huisdier wordt vooral op tegeltableaus afgebeeld.
Een paar voorbeelden van de kat op 18e eeuwse tegeltableaus.

Nieuw: 8 november 2016
     
Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800.
Coll. Edwin van Drecht

Nieuw: 8 november 2016
       
Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800.
Coll. Edwin van Drecht


Nieuw: 8 november 2016
        
Linker tegeltableau met een kat is van 1750-1800. Rechtertableau is van ca. 1840.

Coll. Edwin van Drecht

  
  
  Twee blauwe tegeltableaux vervaardigd ca. 1970, het gaat om valse exemplaren.
 

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur