startpagina
Van de hier onder gepresenteerde  tegels is het grootste deel afkomstig 
uit de handel en openbare en particuliere collecties.

20 oktober 2016                 Bijbelse tegels: Jacobs gevecht met engel

Jacobs Gevecht met engel op Antieke Tegels

Alexander Louis Leloir 1865


                
Tegel Rotterdam 1740-1775  (Ook Utrecht 1850-1890)                                                                      Tegel Amsterdam 1810-1850

                  
Tegel Rotterdam 1740-1775 (Ook Utrecht 1850-1890)                                                                                           Tegel 1670-1700


 
                  
Jacob ontvangt de zegen van de engel. Utrecht 1890-1920

In Mesopotamië trouwde Jacob na zeven jaar met Lea en later na nog eens zeven jaar ook met Rachel, beide dochters van zijn oom Laban, in Paddan-Aram. Jacob keerde daarna terug naar Kanaän. Aangekomen bij de rivier de Jabbok, een zijrivier van de Jordaan, liet Jacob zijn familie en personeel de rivier oversteken. Zelf bleef hij achter om wat zaken te regelen. Ook zag hij  ertegenop naar de overkant te gaan, omdat hij daar zijn broer Ezau zou treffen voor wie hij meer dan 20 jaar geleden gevlucht was en niet wist hoe deze hem nu zou ontvangen. Jacob bleef daarom ’s nachts op de oever achter. Daar vocht hij met “een geheimzinnige man,’’ misschien “God” of een engel. Dat gevecht duurde de hele nacht. Toen de ander zag dat Hij niet van Jacob kon winnen, raakte Hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. Tegen het krieken van de dag(*) liet Jacob, die als overwinnaar uit het gevecht tevoorschijn kwam, de man gaan, Op voorwaarde dat hij hem zou zegenen. Aldus geschiedde. Die plaats noemde Jacob Peniël, want, zei hij, “ ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.” De man gaf hem de naam “Israël” wat “strijder van God betekent.” De vraag is wie deze man was, een gewoon mens was hij blijkbaar niet, maar wat was hij dan wel? Toch is het ook een Christelijke opvatting dat het een engel van God is geweest (uit de Witte Broederschap!) of God Zelf, in de zogeheten gedaante van de Engel van de Heer.” (*) Op sommige tegels is de opkomende zon geschilderd als het ‘krieken van de dag’).

 
 

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur