Vissers op tegels

Nogal wat voorstellingen op wandtegels uit voorgaande eeuwen hebben betrekking op vissende mensen. Dat is op zich niet zo vreemd. Het vissen met een hengel dan wel met fuiken was in de 17e en 18e eeuw vooral bedoeld voor de voedselproductie. De tegenwoordige sportvisser laat al zijn gevangen vis weer netjes vrij, maar in vroegere tijden vormde gevangen vis een belangrijk onderdeel van de dagelijkse maaltijd. Dus vissoorten  als baars, voorn, zeelt en brasem en paling, die je met de hengel kon vangen vormden gewoon een belangrijk onderdeel van het hoofdvoedsel uit die tijd.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een visser die een vis aan de haak 
heeft geslagen. Midden 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Wilt U nog veel meer informatie over antieke tegels kijk dan ook eens op deze website: www.nederlandstegelmuseum.nl  

Vissers 17e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met roeiende visser en visfuik 
in roeiboot. 17e eeuw.Tegel met een vissende amor
Datering: 2e helft 17e eeuwVissende amor zittend in een bootje.
Datering: 2e helft 17e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met roeiende vissers  
in roeiboot. 17e eeuw.

Coll: Tegel Museum Otterloo.Visser zittend een dobber uitwerpend. Datering: midden 17e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser met hengel en gevangen 
vis. 17e eeuw

 

Vissen met de totebel      

Een totebel is een soort van kruisnet dat men een tijdje in het water laat zakken in de hoop dat er vissen boven komen zwemmen. Het net wordt vervolgens heel snel opgehaald. Van de vissen die er boven het net komen zwemmen kan een deel niet ontsnappen en deze zitten gevangen onder in het net. Ik kan me nog goed herinneren dat een broodvisser uit mijn geboorteplaats Haastrecht een totebel gebruikte om er snoekvisjes mee te vangen. Die visjes werden dan weer aan sportvissers verkocht. Het net wat op de tegel staat afgebeeld is betrekkelijk klein. Er werden ook veel grotere netten gebruikt. Soms viste men met een totebel vanuit een bootje en liet men het net via een lier zakken. Na een aantal minuten werd het dan weer omhoog getakeld. 

      
Tegel van een man met een zgn. totebel.  
Omstreeks 1700.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel van een man in een roeiboot vissend met een 
zgn. totebel.  Omstreeks 1900.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel van een man met een zgn. totebel.  
Omstreeks 1700.
Coll: Tegel Museum Otterloo. Tegel van een man met een zgn. totebel.
1e helft 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013


 Tegel van een man met een zgn. totebel.
1e helft 17e eeuw.
Coll: Fries Scheepvaart Museum.
 

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel van een man met een zgn. totebel.  
Omstreeks 1700.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

 

Vissen met de vleet
              

Een 4-tal tegels  met schepen (haringbuizen) waarop afgebeeld de haringvangst. De drie linkertegels dateren uit de 17e eeuw. 
De rechtertegel dateert uit de 18e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

        
Een 4-tal tegels  met schepen (haringbuizen) waarop afgebeeld de haringvangst. De drie linkertegels dateren uit de 17e eeuw. 
De rechtertegel dateert uit het begin van de 18e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Een  haringbuis vist met een vleet. De vleet is een staand vistuig met een aantal aan elkaar vastzittende afzonderlijke grote netten van wel 15 meter hoog en 30 meter breed. De vleet kan wel 4 kilometer lang zijn.  De netten zitten aan een lijn de zgn reep die drijvende wordt gehouden door tonnen. Op de tegels wordt een net aan boord gehaald door een poort (nettenpoort) in de zijkant van het schip. 

Roemer Visscher schrijft in zijn bundel Sinnepoppen ( Amsterdam 1614) "De kost moet voor de baet uyt", waarmee hij bedoelt dat je eerst moet investeren voor je winst maakt en dat die winst bij de haringvissers vaak sober is, maar men blijft op God vertrouwen.  Een tegel met zo'n voorstelling ging er bij de calvinistische Hollanders wel in
.


Prent van Roemer Visscher uit 1614

 

Vissers 17e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man met een gevangen vis. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man met een kruik in de hand. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende pijprokende man. Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man en vrouw. Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man. 
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een man met schepnet. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een man met vishengel. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met man met hengel en gevangen vis. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een man met een hengel. 
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man die vis vangt. Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man.
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man met hengel. 
Datering: 17e eeuw.Tegel met visser. 
Datering: midden 17e eeuw.Tegel met visser. 
Datering: midden 17e eeuw.


Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissers in een bootje.
2e helft 17e eeuw.Tegel met visser in een roeiboot. 
Datering: midden 17e eeuw.Tegel met visser met vishengel. 
Datering: midden 17e eeuw.


Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met man met schepnet en polsstok.
2e helft 17e eeuw.


Nieuw: 23 juli 2013


Tegel met (Volendamse?) visser met gevangen 
vis. Het vlaggetje in de hand wordt wel joontje genoemd en was bevestigd op een drijver dat weer aan het net bevestigd was. Dit als baken op zee om het staande net terug te vinden.
Datering: midden 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Bijbelse tegel met De wonderbaarlijke 
visvangst" (Luc. 5 : 1-11)
Datering: eind 18e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man in bootje. 
Datering: eind 18e eeuw.
Bijzondere hoekomlijsting.

 

Vissers 18e/19e eeuwTegel van een vader met zoon die op visvangst zijn geweest. De vader lijkt op een chinees en draagt een bak waar de vissen in zitten die zijn gevangen. De zoon draagt een schepnet. Datering: ca. 1700


Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een twee vissers
Datering: 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende amor
Datering: Begin 18e eeuwTegel met twee vissende mannen in een bootje. Op de kadepier staan twee mannen aandachtig te kijken of het lukt met de vangst.
Cirkeltegel uit het midden van de 19e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met een vissende man. Ca. 1700


Twee vissende mannen in een roeiboot.
Datering: midden 18e eeuw

 

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man in bootje. 
Datering: eind 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 18e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende mannen. 
Fuiken lichten.
Datering: 18e eeuw
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende mannen. 
Fuiken lichten.
Datering: 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 18e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: 18e eeuw
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man in bootje. 
Datering: eind 18e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: begin 19e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser in een boortje. 
Datering: midden 18e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man in een bootje. Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man met vis aan de haak. Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende mannen in een bootje. Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: eind 18e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende mannen in roeibootje. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013
 
Visser met hengel in een bootje. Naast hem een pot waar de gevangen vis in kan worden gedaan. Datering: eind 18e/begin 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man.
 Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man. 
Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende mannen. Westraven Utrecht.
 Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissers. 
Datering: eind 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met vissende man in bootje. Op een bord aan huis de tekst VISCH TE KOOP. Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. Datering: midden 19e eeuw

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visser. Datering: midden 19e eeuw

 

Visverkoop

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster met mand met vis.  Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster.
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster met mand met vis.  Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster met ton met vis.  Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper. 
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster.
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper met mand 
met vis. Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster met mand met vis.  Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster.
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper.
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster.
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoopster. 
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper.
Datering: 17e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper.
Datering: Eind 18e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper.
Datering: 17e eeuw.
Coll: Tegel Museum Otterloo

Nieuw: 23 juli 2013

Tegel met visverkoper. 
Datering: 17e eeuw.

 

                                                                                                                     
         
Vissers begin-midden 18e eeuw

     
Drie tegels met een visser in een bootje een vis vangend. Vrijwel gelijk van voorstelling. Datering: ca. 1700

 
     
Twee tegels met vissende mannen in roeibootjes. Eind 18e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013

         
Vier tegels met vissende mannen in roeibootjes. Eind 18e eeuw.

Nieuw: 23 juli 2013
  
Twee tegels met vissende mannen in roeibootjes. Midden 19e eeuw.

 
              
Twee vrijwel identieke landschapstegels met de afbeelding van vissende mannen in bootje. 18e eeuw


                      
Tegels met vissers. De twee linker tegels zijn begin 20e eeuw,                      Tegels met vissers. De twee tegels rechts zijn midden 19e eeuw


         
Drie tegels met vissers. Begin 20e eeuw

   
               
Vissers. Tegel links eind 20e eeuw, porceleyne Fles, ca. 1930. Tegel rechts vissers op het strand, ca. 1910.


Tegel met chinese vissers in bootje, ca. 1900

Over visserslatijn gesproken: Wilt U  een paar verhalen lezen uit mijn jeugd klik hier en hier

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur