Jachttaferelen op antieke wandtegels

De visserij en het jachtbedrijf vormden in vroegere eeuwen voor Nederlanders de belangrijkste bron van hun voedselvoorziening. Op het gebied van de visserij waren de jachtsoorten vooral haring en kabeljauw, zalm, paling en natuurlijk niet te vergeten de walvis. De mensen in de 17e en 18e eeuw leefden voor een flink deel nog steeds van wat de natuur voortbracht. Ze mochten echter niet overal jagen, in veel gebieden was de jacht  voorbehouden aan de adel waaronder ons Koninklijk Huis. 
Het is niet zo verwonderlijk dat de jacht die zo belangrijk was veelvuldig staat afgebeeld op antieke tegels.

16e/17e/18e eeuwKonijnenjacht. Eind 16e/begin 17e eeuw

                          

Een wel heel bijzondere jachtscene op een vroeg 17e eeuwse tegel is die van de konijnenjacht op een kwadraattegel van ca. 1600.

Op de tegel staan afgebeeld twee konijnen, de ingang van een konijnenhol (in blauw)  en een net wat voor het hol kon worden geplaatst waar de konijnen in werden gevangen. Konijnen hebben meerdere vluchtwegen dus er werden ook meerdere netten geplaatst. Om konijnen uit hun holen te krijgen werden fretten of kleine hondjes gebruikt. Op de achtergrond staat een kerk afgebeeld.


      
Kandelabertegel jager hoornblazend met hond en speer op jacht. 1e helft 17e eeuw


Engel schietend met pijl en boog op vogel. Datering: ca. 1700


Landman schietend.Datering: 1e helft 17e eeuw


Jager met geweer in de aanslag en schietend. Omstreeks 1700

Nieuw 26 juli 2010

Jager of stroper met haas op zijn rug. 2e helft 17e eeuw

Nieuw 26 juli 2010

Jager die een schot lost. Ik ga er van uit dat het een jager is en geen soldaat vanwege zijn jagershoedje. 1e helft 17e eeuw


    
Engel is vogels aan het te vangen met een klapnet. De engel op de rechtertegel heeft een kistje bij zich waar de lokvogels in zaten. 
Datering: eind 17e/begin 18e eeuwEngel is vogels aan het te vangen met een klapnet. Deze engel  heeft een kistje bij zich waar de lokvogels in zaten. 
Datering: eind 17e/begin 18e eeuw

Nieuw 26 juli 2010

Engel is vogels aan het te vangen met een klapnet. Deze engel  heeft een kistje bij zich waar de lokvogels in zaten. 
Datering: eind 17e/begin 18e eeuw. De voorstelling is ongeveer hetzelfde als de tegel rechts hierboven.Hertenjacht op een vroeg 17e eeuwse randtegel

   
Hertenjacht. Omstreeks 1750Jager met geweer in de aanslag en schietend. Omstreeks 1700Jager met geweer in de aanslag en schietend. Omstreeks 1700


Jagers met geweer in de aanslag en schietend. Omstreeks 1700

Nieuw 26 juli 2010

Jagers met geweer in de aanslag en schietend. Omstreeks 1700. Voorstelling vrijwel gelijk aan de tegel links.Jager met geweer. Omstreeks 1700.Man terugkerend van de jacht met haas/konijn. Datering: begin 18e eeuwJager met geweer. Omstreeks 1700.


Waterwildjacht in Reeuwijk
Tot aan de 50er jaren van de vorige eeuw waren er nog een paar beroepsjagers actief in het Reeuwijkse Plassengebied in Zuid-Holland.  Broodjagers werden ze genoemd. Ze jaagden in dit plassengebied (ontstaan door vervening) op waterwild vanuit schiethutten en gebruikten daarvoor tamme (lok)eenden die met hun gekwaak er voor moesten zorgen dat eendachtigen vlak bij de hut zouden invallen. Ze werden dan vanuit de schiethut met het jachtgeweer geschoten. Soms gebruikte men daarvoor een ganzenroer. Het voordeel van zo'n ganzenroer was dat er flink wat hagel van dichtbij mee kon worden verschoten. Door de brede loop had de hagel veel spreiding, zodat de kans groot was dat per schot meerdere eenden het loodje legden. Jachtpatronen kostten geld en het voordeligste was natuurlijk om met een schot zo'n hoog mogelijk rendement te hebben.

Wilt U  meer lezen over Reeuwijkse waterwildjacht en jacht met uilen klik hier


 
     
Waterwildjacht afgebeeld op vier tegels. Ze zijn geschilderd naar dezelfde spons, maar alle vier de tegels 
zijn net weer iets anders geschilderd. Omstreeks 1700

Nieuw 26 juli 2010

 

Een Sluipwijkse schiethut. Als lokeend gebruikte men graag Hollandse kwakertjes. Die werden voor de hut uitgezet aan een lijn zodat ze niet weg konden zwemmen ( of vliegen). De naam van deze eendensoort zegt al genoeg. Door hun gekwaak trokken ze de aandacht van overvliegende wilde eenden die vervolgens invielen bij de kwakers. Als beloning kregen ze dan een of meerdere schoten hagel.

 

19e/20e eeuw


    
Jagers met geweer en hond. Tegel rechts eendenjacht. Omstreeks 1900


    
Jager met geweer schietend. Anjerhoekvulling. Datering: midden 19e eeuw


    
Jachtscene van een hond jagend achter een hert aan. Datering: midden 20e eeuw. Productie: Porceleyne  Fles te Delft.


    
Jachtscene van honden jagend achter een wild zijn aan. Datering: begin  20e eeuw. Afkomstig uit een slagerij in BelgiŽ.

Ook op Goudse kleipijpen staan jachtvoorstellingen afgebeeld . Om die te zien klik hier

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur