(Kerst)engelen op antieke tegels

…”daar Hoorden zij de Engelen Zingen…”

Wat zijn nu Precies Engelen?

Informatief als deze site is over zijn onderwerpen, moeten we misschien enige kennis over engelen zien te verkrijgen om u ook nu weer een nagenoeg zo compleet mogelijk beeld te kunnen aanbieden. Dat deed mij aan Frits Lobel, “Tegelvriend uit Amsterdam,”de vraag stellen; wat zijn nu precies engelen.  Frits staat mij regelmatig bij met de vele tegelafbeeldingen zodat ik wat meer tijd over hou om het veld in te gaan met de camera. 

En steevast is een tekst van zijn hand er een met altijd wel een toontje humor hier en daar. Zijn teksten over vogels of andere onderwerpen op tegels zijn altijd flink uitgediept, zoals bij de spechten, roofvogels, uilen, de ijsvogel, de vossen, olifanten, portretten op tegels, schepen, soldaten ridders en ruiters, Saracenen, de hop op tegels en de Eenhoorn. En de laatstgenoemde Eenhoorn blijft hij nota bene als ex grafisch mens hardnekkig met een Hoofdletter schrijven, maar dat vergeef ik hem, want ik meen te weten dat dat met kennis en respect te maken heeft. 

Maar ook is hij is de juiste man voor deze vraag over engelen als geestelijk raadsman, spiritueel psycholoog en zielkundige. Zijn bijzondere en volwassen antwoord waarin hij de zaken gewoon bij de naam noemt en daardoor geen tijd verspilt, wilde ik u niet onthouden. want die kans krijg je niet elke dag en we nemen dus gezamenlijk een kijkje in hogere sferen. Moet kunnen zo tegen het eind van deze decembermaand als u de kerstboom weer volhangt met ‘schitterende’ engeltjes met een bazuintje. Blaast u ook altijd even op het bazuintje van het kerstengeltje ‘voor hij de boom in kan…’ Wel gelardeerd -naast de bijzondere informatie- met mooie afbeeldingen van engelen op tegels en borden zoals u dat van ons gewend bent. Ik geef nu het geschreven woord aan Frits om in een ‘bevlogen’ poging van zijn kant uw kerstdagen in een engelachtige sfeer te brengen.

..."daar hoorden zij de engelen zingen..."

Pilastertegels met liggende engelen. 18e eeuw.

 17e eeuwse tegel met een engel.


17e eeuwse tegel met een engel. 


17e eeuwse tegel met een engel. 

 

Blote Billetjes & Vliegende Vleugels…

Engeltjes, cherubijntjes, cupido, allemaal benamingen die de mensen aan een grote groep ludieke figuurtjes op schilderijen, beeldhouwwerken en tegels gaven. Een parade van mollige blote billetjes en soms gekleed in geen, of in een half of heel gewaad, al dan niet staand, hangend in wolken, of met vliegende vleugels. Op vele Bijbeltegels komen ook mooi geschilderde engelen voor met een duidelijke missie of boodschap in bepaalde Bijbelse situaties. Voor de herkenbaarheid altijd gekleed in lange mantels en met vleugels. Op de tegels met enkel een engeltje afgebeeld zien we wel blote billetjes als een handelsmerk, op de Bijbelse tegels met een engel als hoofdmotief beslist niet, gelukkig maar, dat nam men erg serieus. Merkwaardig genoeg meenden de vroegere mensen - en nu nog - dat engeltjes alle voorkomende zaken die mensen doen, ook aan engelen konden worden toegeschreven en die werden dan ook uitgebeeld op tegels. Oorlogshandelingen, schieten met pijl en boog, golfspelen, vissen vangen, bokje rijden, tollen, vogels vangen met netten, bazuin blazend en veel meer De gedachte hierachter zou wel eens kunnen zijn dat men aan de bewoners van de hemel al deze menselijke zaken ook wilden toeschrijven om zo de latere gevreesde overgang iets meer herkenbaarder te maken, immers, je weet maar nooit… Eén ding valt op, de afgebeelde engeltjes op tegels zien er altijd mollig en goed gevoed uit, ik heb nog nooit een broodmagere engel gezien… Dat zit dus wel goed daarboven, dus geld meenemen voor een hemels patatje mčt op een gouden bordje, lekker, alsof er een engeltje over je… Maar is dat allemaal wel zo?  


Twee bijbelse tegels.Twee engelen brengen een bezoek aan Abraham. 
Saraď luistert tussen de deuren. Haarlem 1650-1665.

Bevlogen Waarheid over Engelen…

Op de vraag “wat zijn nu precies engelen?” kan ik kort antwoord geven. Engelen zijn uitgereďncarneerde zielen van de Aarde die het hele rad van wedergeboorten hebben ingevuld. Zij mogen in de astrale wereld blijven om daar werkend aan hun verdere geestelijke en kosmische evolutie een ‘engelen’ taak te krijgen. Dat is een verdienste die die oude ziel heeft opgebouwd in vele levens. Enige verdere uitleg zal ik u geven om meer inzicht te krijgen in het verschijnsel engel. Wat is dan de gemiddelde zielenleeftijd van een engel? Dat is flink wat, als u het rad van wedergeboorte neemt dat voor een vlotte ziel (lees; mens en zijn ziel) invulbaar is, beslaat dat zo’n 250.000 jaar, voor een wat langzamere ziel kan dat zelfs tot 300.000 of 400.000 jaar of nog langer beslaan (er zijn zielen die er 23 levens over doen om alleen het woordje ‘ja’ of ‘nee’ aan of af te leren!) Dat is inclusief het verblijf in de hemel of astrale wereld waar men over het algemeen net zo lang verblijft als men in zijn laatste leven op aarde oud geworden is. Maar vele uitzonderingen zijn daar op mogelijk, stel dat uw laatste leven erg zwaar was op Aarde en u bent jong gestorven, dan wilt u wat langer boven blijven. Al met al, heeft een aspirant engel duizenden levens ingevuld op Aarde. De astrale wereld heeft zeven sferen en allen zullen doorlopen moeten worden om alle kennis op te doen in dienstbaarheid aan de Aarde. Dat om in een steeds hogere trilling te komen om veel later te kunnen opgaan in de trilling en ter versterking van de Godskracht. “Gaat heen Mijn kinderen en keer terug in Mij met wijsheid…” Men kan dan ook de vrije keus maken om op een andere planeet een nieuwe cyclus te beginnen, opnieuw weer van onderaf aan.  Daarbij wil ik opmerken dat de mensheid van de planeet Aarde in ons dertiende zonnestelsel het laagst is geëvolueerd in Geestelijk, Goddelijk en Kosmisch bewustzijn. Maar dat is aan het veranderen, velen mensen zijn steeds meer bewust aan het worden, zelfs op weg naar het Bewust & Zijn!

 17e eeuwse tegel met een engel.


17e eeuwse tegel met een engel.


17e eeuwse tegel met Bacchus als engel met 
bellen op het lichaam gebonden.17e eeuwse tegel met engeltjes.Vloertegel Antwerpen ca. 1630.
Maat 10,5 x 10,5 x 1.5cm


17e eeuwse tegel met engeltjes.Eind 16e eeuwse randtegels met engeltjes en een bloemvaas.

 

Engelen Geduld…

     De eerste sfeer is (ca 40 jaar) geleden afgestoten naar een lager (12e) zonnestelsel. In de tweede, derde (de breedste en grootste sfeer waar de meeste levens in plaatsvinden) tot begin 4e sfeer zijn levens op Aarde nodig. Zielen uit het beging van de vierde sfeer die nog eenmaal terug willen hebben meestal speciale missies op Aarde en kiezen daarvoor in overleg met hun geleidegeest die altijd een sfeer hoger is. Na het begin van de vierde sfeer tot het eind van de zevende sfeer kan men niet meer met die harde Aarde omgaan zonder de ziel te beschadigen en blijft men boven om daar taken in te vullen. De vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer (allemaal verschillende steeds hogere trillingen op weg naar de trilling van de Godskracht, in het eind van de zevende sfeer) worden soms doorlopen in de korte tijd van honderden jaren of minder, maar kunnen ook enkele honderdduizenden jaren beslaan. In de vijfde, zesde of zevende sfeer doet pas het verschijnsel engelen zich voor in een bundeling van georganiseerde broederschappen, zoals bijvoorbeeld “Een Ring van Licht” of “de Witte Broederschap” en anderen. Als we dus de gemiddelde leeftijd van een gemiddelde engel bekijken, is dat zeg; 300.000 jaar op Aarde invullen in de eerste, tweede en derde sfeer. Gemiddeld nog eens 200.000 jaren in de hemel of astrale wereld van de vierde tot zevende sfeer. Zeg dat dus een gemiddelde ziel om een engel te worden het engelen geduld moet hebben om 500.000 jaar kennis, bewustzijn, liefde en zeer zeker kosmisch bewustzijn aan te leren voor hij die status bereikt heeft.

U allen die dit leest, of u het geloofd of niet, dat past dan bij uw huidige zielentrilling, zal eens dezelfde weg gaan om te kunnen komen tot… Een andere weg is er niet! Maar waarom zo lang wachten als u zich heden op Aarde ook al voor uw omgeving als een engel kunt gedragen? Dan hebt u het begrepen en zou u eenmaal boven gekomen zomaar eens een halve of hele sfeer kunnen overslaan…


Tegeltableau. Abraham wil Isaak offeren maar wordt tegengehouden door een engel. In de bosjes zit een ram verstrikt die dan gebruikt mag worden. Omstreeks 1700.

Ziel & Zaligheid & De Weg van de Engel…

Bewoners van de sferen hebben een actieradius van een halve sfeer naar beneden of een kwart sfeer naar boven om die sferen te bezoeken. Zielen komen in de astrale wereld aan bij ‘gelijkgestemden’ tevens op de plek die zij zich hebben eigen gemaakt, die de trilling van hun ziel is. Zij worden (indien nodig) na de (emotionele?) overgang dan korte of lange tijd tot zeer lange tijd, te slapen gelegd om tot rust te komen waarna hen verteld wordt dat zij zijn overgegaan. Zij krijgen dan de gelegenheid hun dierbaren uit hun aardse leven die hen zijn voorgegaan te ontmoeten, ongeacht in welke sfeer die zich ondertussen bevinden. En dat is een zaligheid. Maar, als u al tientallen, honderden of duizenden levens hebt gehad, zult u al die relaties ook allemaal terug zien, mits zij niet op dat moment weer op Aarde leven. De kindersfeer en de dierensfeer zitten midden in de vierde sfeer. Zij worden door gespecialiseerde intelligenties wiens taak dat is, liefdevol verzorgd en verder begeleid. Wil een ziel uit de vierde sfeer een bezoek brengen aan de vijfde sfeer, dan kan dat uitsluitend in overleg en onder begeleiding van de eigen hoger in trilling zijnde geleidegeest. Niet om verschil te creëren, maar een jongere ziel zou verbranden in de trilling van een hogere sfeer, een oudere ziel niet in een lagere sfeer en zij bezoeken die regelmatig om onderricht te geven. Overigens bevinden zich in de astrale wereld net zoveel zielen als mensen op Aarde. Dat kan één of tweehonderd schelen, maar het evenwicht van “zo boven, zo beneden” dient zorgvuldig bewaard te worden. Gaan er op Aarde grote groepen mensen over door ongelukken of natuurrampen, dan vinden er binnen de kortste keren elders op Aarde grote aantallen geboorten plaats. Een herkenbaar voorbeeld is dat er na de laatste wereldoorlog overal sprake was van een geboortegolf. Alle hier genoemde feiten moeten worden ingevuld om tot het engelenschap te kunnen komen. Het is de weg van de engel.

 Tegel met een engelenkopje onderdeel 
van een tableau. 17e eeuw.


Tegel met een engelenkopje onderdeel 
van een tableau. Omstreeks 1600.Tegel met engelen met een krans. Onderdeel van een pilaster of tableau. Eind 17e/begin18e eeuw.

 


                 
Een fraaie serie tegels met engeltjes met sjerpen in kleur uitgevoerd. 
Harlingen 1640-1670.

 

Het ‘Gevecht’ met de Engel & Eten met Engelen…

Als men meent een engel op Aarde te zien en dat komt voor, dan hebben zij doorgaans geen vleugels. Die hebben zij ook niet in de astrale wereld nodig. Of zij moeten vinden dat dat wel visueel noodzakelijk is om hun missie te ondersteunen om zich zo te manifesteren aan een jonge ziel of zielen. Verschijningsvormen van engelen die zich visueel willen laten zien, moeten zich eerst materialiseren op Aarde, meestal op een plaats waar niemand is, in een grot of zo, dan bouwen zij zich binnen enkele minuten moleculair op, meestal beginnend bij de voeten en steeds hoger. Daarbij is deze materialisatie gebonden aan astrale en kosmische wetten. Zo kunnen zij dit maar zeer korte tijd volhouden (verspil geen energie is de eerste kosmisch wet). Van enkele minuten tot hooguit een half uur of indien nodig langer. Zij mogen niet aangeraakt worden en mogen beslist niet eten of drinken anders zou de opgebouwde etherische vorm van ectoplasma verharden waardoor zij niet meer kunnen terugkeren naar hun astrale verblijfplaats. Wel dragen zij mondeling een boodschap over en zijn in staat de gematerialiseerde stembanden te bedienen en hebben kennis van talen. Daarna dematerialiseren zij zich, meestal ook uit het zicht van mensen en keren terug naar hun sfeer in de astrale wereld. Indien nodig, zoals bij wat primitievere mensen, volkeren of situaties, kunnen zij zich wel degelijk van de grond verheffen en daarbij de vleugels bewegen en let u op mijn zorgvuldige woordkeus. Tegels waarop we Bijbelse figuren met engelen zien vechten, eten en drinken, zijn dus fantasie, maar hebben wel een spirituele symbolische boodschap.

 

“De Engelen van God…”

Behoudens engelen uit de met aan de Aarde verbonden astrale wereld, komen vele verschijningsvormen uit de kosmos voor die zich ook als een engel kunnen materialiseren met belangrijke opdrachten en boodschappen voor de mensheid. Weer andere buitenaardsen doen gewoon hun speciale werk onder de mensen op meestal belangrijke posten en zijn voor een oningewijde niet te herkennen. Voor enkele ingewijden zijn ze aan hun denken, handelingen en daden en ook soms aan hun uiterlijk herkenbaar. Zij hebben geen engelenstatus omdat zij met hun hogere kosmische achtergrond, hier een heel leven invullen om hun taakstelling te bereiken, zij zijn dan ook gehouden een verkort rad van wedergeboorte aan te gaan op onze Aarde. Dan wil ik met u een opmerkelijke uitspraak delen die via ons beste dieptrancemedium van de wereld aan onze groep is overgedragen tijdens een sessie met de astrale wereld. Daar werd gesproken over de aardse vrouwen die het “oudste beroep van de wereld uitoefenen” als “De Engelen van God.”  Wat een hemelse wijsheid!


Tegeltableau met de voorstelling VERDRIJVING 
UIT HET PARADIJS. Utrecht. Omstreeks 1900.

 Tegel met een engel op een griffioen. Faenza-Italië. Midden 15e eeuw.Tegel met een engelachtig persoon. Onderdeel van tableau. Frankrijk. Midden 16e eeuw.Randtegel met engelachtig persoon.
Portugal. 17e eeuw?Tegel met spelende putti's. Haarlem. 3e kwart 16e eeuw.17e eeuwse tegel met muziekspelende engeltjes.17e eeuwse tegel met engeltjes.17e eeuwse tegel met engeltjes die een wapenschild met de Hollandse Leeuw vasthouden.17e eeuwse tegel met engeltjes met de hoorn van overvloed.Tegel met een engel aan de BBQ. Midden 17e eeuw.Tegel met een hoornblazende engel met krans. Midden 17e eeuw.Tegel met een bellenblazende engel. Midden 17e eeuw.Tegel met een hollende engel met twee bazuinen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel met een krans. Midden 17e eeuw.Tegel met engel met een krans. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel met schild en zwaard. Midden 17e eeuw.Tegel met twee engelen die een bloemenmand dragen. 18e eeuw.Tegel met een poepende engel. Midden 17e eeuw.Tegel met engel met een vlag. Omstreeks 1700.Tegel met een rennende engel met krans. Bijzondere hoekvulling. Midden 17e eeuw.Tegel met hoepelende engel.
Midden 17e eeuw.Tegel met een tollende engel. 
Bijzondere hoekvulling.
Midden 17e eeuw.Tegel met een vliegende engel. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel met een boog. Bijzondere hoekvulling. Midden 17e eeuw.Tegel met engel in spattechniek uitgevoerd. Begin 18e eeuw.Tegel met een engel met sjerp om en een vogel op de hand.
Midden 17e eeuw.Tegel met een vliegende engel met bazuin. Midden 17e eeuw.Tegel met een fluitspelende engel. Midden 17e eeuw.Tegel met vliegende engel. Het betreft een mythologische tegel. 
De gevleugelde Faam blaast op haar twee bazuinen. 18e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen.
Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met engeltjes als zeewezens. Midden 17e eeuw.Tegel met engeltjes als zeewezens.
Midden 17e eeuw.Tegel met een bazuinspelende engel. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Randtegel met engeltje.
18e eeuw.Pilastertegel met een engel 
tussen bloemen. 18e eeuw.Pilastertegel met een engel 
in een rank met bladen. 18e eeuw.


Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel als zeewezen. Midden 17e eeuw.Tegel met engelenkopje. Onderdeel van tableau. Spanje. 17e eeuw.Serie tegels met engeltjes. Midden 17e eeuw.Tegel met een engel met een mand met fruit. 
Eind 17e eeuw.


   
Tegel met een engel met vuurtoorts. Omstreeks 1700.Tegel met een engel op een walvis.
Midden 17e eeuw.

 

Majolica wandborden 17e eeuwMajolica wandbord met een putti. Diameter 17 cm.
Haarlem. 1640-1660.Majolica wandbord met een engel met met schild met 
een Medusahoofd
. Diameter 20,8 cm.
Haarlem. 1640-1660.Majolica wandbord met een boogschietende engel. 
Diameter 33,3 cm. 1640-1660.Majolica wandbord met een engel met vlag. 
Diameter 26,5 cm. 1625-1640.


Majolica wandbord met een engel met hoorn. Diameter 31,5 cm.
Gedateerd 1638.


Majolica wandbord met een boogschietende engel. 
Diameter 27,4 cm. 1640-1660.

 

Engelenkopjes 17e eeuw


        
                      
Drie tegels met engelenkopje. 17e eeuwTegel engelenkopje in een postzegelkwadraat.
17e eeuw.Wandbordje met een engeltje.
17e eeuw.Tegel engelenkopje in een postzegelkwadraat.
17e eeuw.Tegel met een engelenkopje. Vroeg 17e eeuw


 
Tegel met een engelenkopje. Vroeg 17e eeuw. 

Let op de details. Alle zes zijn verschillend.Tegel met een engelenkopje. Vroeg 17e eeuwTegel met een engelenkopje. Vroeg 17e eeuw 

Tegel met een engelenkopje. Vroeg 17e eeuwTegel met een engelenkopje. 17e eeuw.
Geheel in blauw uitgevoerd

 

…”daar Hoorden Wij Engelen Zingen…”

Met de begintekst wilde ik ook weer eindigen, zij het met een kleine variant. De volgende zeer bijzondere eigen ervaring met zingende engelen in dit leven wilde ik u niet onthouden, inmiddels alweer zo’n dertig jaar geleden. Stel u voor; de avond voor kerstfeest, een antieke Brabantse boerderij (met twee paarse schouwen, sorry,) midden in de maďsvelden bij het besneeuwde dorpje Zijtaart. Hevige sneeuwval, net aangekomen na een zware rit met slecht zicht en gladheid uit Amsterdam. Met ca. 190 andere spirituele en paranormale genezers en groepsgenoten werd de deur van de zaal van de kerstbijeenkomst gesloten. Het dieptrancemedium nam plaats voor de zaal in zijn reeds ver van tevoren ingestraalde stoel. De opnameapparatuur werd aangesloten want elke sessie werd op de band opgenomen. Het medium gezeten voor de microfoon ging op de tonen van de door hem gekozen muziek in trance en een intelligentie nam bezit van zijn lichaam en kondigde de spreker van die avond aan. Voor ons niets bijzonders, wij hadden dat al ongeveer 2800 keer meegemaakt. Maar die gedenkwaardige avond voor de kerst zou gedaan worden door Christus Jezus zelf die over de waarheid van Zijn geboorte kwam spreken. Over de hele wereld werd Zijn geboorte op dat moment herdacht en gevierd, maar bij ons kwam Hij Zelf en sprak via het medium tot ons omdat wij de code kenden. Na Zijn lezing sloot de geleidegeest van het medium met een korte toespraak de lezing af, ondertussen het lichaam van het medium weer op orde brengende na de trilling van de hoge kracht Christus Jezus. De intelligentie stelde ons voor samen het ”Ere zij God” te zingen.

 

Toen gebeurde het, op de achtergrond van de intelligentie uit de astrale wereld, gezeten in het lichaam van ons medium in dieptrance voor de aardse microfoon, hoorden wij een machtig koor van engelen het “Ere Zij God” inzetten in de astrale wereld. (Een technische verklaring heb ik hier niet voor, hoef ik ook niet). Wij gingen allen staan en zongen ook uit volle borst samen met de engelen in de astrale wereld mee bij de meervoudige herhaling van het Ere Zij God. Zij moeten ons gehoord hebben, wij hen. Op dat moment was de astrale wereld met de Aarde fysiek verbonden in samenzang na de lezing van Christus Jezus. Wij zijn het nooit meer vergeten, want heeft u wel eens met uw dierbare overledenen hier samen op Aarde gezongen? De nachtelijke rit terug naar Amsterdam met mijn vrouw en vriendin voltrok zich nagenoeg in stilte, wederom vergezeld van miljarden sneeuwvlokken op de voorruit van de auto, mijn vermoeidheid was voorbij, “ want dáár hoorden wij  engelen zingen…” Dit wilde ik u vertellen over engelen, al dan niet op tegels. Vrede zij U.

Gouda - Amsterdam kerst 2011

Freek Mayenburg en Frits Lobel wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar!

Moge het U dat brengen wat U er van verwacht.

Nog meer engelen op tegels kunt U vinden door te klikken op hier

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur