Interessante overblijfselen over de Plateel- en Aardewerkfebriek De Distel te AmsterdamReclame van De Distel in een omlijsting met een tegeltableau waarop onder meer een vaas voorkomt.
De productie van tegels wordt hier specifiek genoemd.

Een paar jaar geleden liet een verzamelaar van Gouds plateel mij een map zien, een soort van plakboek, met erin zaken die allemaal te maken hebben met het Amsterdamse Plateel- en aardewerkbedrijf De Distel uit Amsterdam. Daaronder o.a. bladzijden uit catalogussen, en affiches van de Distel. Dit bedrijf is later overgenomen door de Goudse plateel- en pijpenfabriek van Goedewaagen. Ik heb een aantal foto's mogen maken uit de map. Met name de ontwerpen van tegeltableaus door de Distel interesseerden mij nogal, temeer omdat daar erg weinig van bekend is. Naast tegeltableaus heeft de Distel blijkbaar ook diverse wandtegels vervaardigd, vooral bedoeld om te plaatsen in portieken van huizen naar ik aanneem. Waar het plakboek is gebleven is onduidelijk, het is jammer genoeg in de handel verdwenen. Onderstaand een beperkte selectie van de fotoserie uit het plakboek.Affiche over de aankondiging en uitnodiging om een bezoek te brengen aan de Jaarbeurs te Utrecht waar De Distel een deel van haar producten tentoonstelde.

Wat de plakkertjes met handgeschreven getallen (rechtsonder) precies betekenen is mij niet geheel duidelijk geworden. Het zou kunnen gaan om modelnummers, ofwel een verwijzing naar de administratie of de registratie van de afbeeldingen in het plakboek.Bladzijde uit een catalogus van de 
Distel met de ontwerpen van tegels.Op beide pagina's uit een catalogus 
weer met handgeschreven 
aantekeningen op plakkertjes.


Ontwerp van een tegeltableau wat 
voor Duitsland was bedoeld. Of het 
ook daadwerkelijk is vervaardigd is 
niet bekend.Ontwerp van tegeltableau waarop het Goudse stadswapen met aan weerszijden leeuwen. Dit tegeltableau bevindt zich op het dak van het voormalige Politiebureau (foto onder) aan de Houtmansgracht in Gouda.Stadswapen op het dak van het voormalige politiebureau aan de Houtmansgracht. 

 

Uit de Goudse Post 7 december 2011 (Marianke Peters).
Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen maakt zich zorgen om de toekomst van het stadswapen op het voormalige politiebureau aan de Houtmansgracht. Gevreesd wordt dat het tegeltableau
wordt vernietigd als het gebouw binnenkort wordt gesloopt.

“De gemeente Gouda ziet af van verplaatsing van het reliëf naar het nieuwe stadhuis van de Stad. Ook museumgoudA heeft aangegeven geen plaats te hebben voor dit unieke stuk plateel,” vertelt conservator Friggo
Visser van het museum. “Als we niet uitkijken gaat het direct mee met de sloop.” Volgens Visser is dit strijdig met de wet. “Het tableau valt onder auteursrechtelijke bescherming. Willem Hendrik van Norden stierf in 1978 en dit impliceert dat zijn publiekelijk geplaatste werk tot 2048 beschermd wordt.” Binnenkort begint de sloop van het voormalige politiebureau aan de Houtmansgracht, waarop sinds 1938 het door van Norden gemaakte tegeltableau prijkt. Het gebouw moet plaats maken voor een nieuwe appartementen. Ook al is de fabriek van Goedewaagen al weer decennia gevestigd in het Drentse Nieuw Buinen, wordt de historie met Gouda niet vergeten. Friggo Visser maakt zich al jaren sterk voor het behoud van het culturele erfgoed van Goedewaagen in Gouda. Op dit moment voert Visser overleg met de gemeente om het monumentale stadswapen te verplaatsen op of bij de bebouwing van de vroegere Goedewaagenlocatie op de hoek van het Jaagpad en Nieuwe Gouwe. “Naar mijn stellige overtuiging hoort een dergelijk aan Gouda gewijd en door de bevolking van Gouda betaald kunstwerk primair in Gouda thuis.”

 


Ontwerp van een paar tegelwanden met rechts ernaast nog een paar 
afbeeldingen die vrijwel zeker een relatie hebben met de Distel.Nog een ontwerp van tegelwanden

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur