Alle vertellingen over
 REEUWIJKSE PLASSENGEBIED
+
 omringende graslandpolders
(klik op paarse tekst)

Zestien zonnende woudaapjes (16 november 2015)
Geschiedenis van een uit de Reeuwijkse Plassen verdwenen reigersoort


Watersnippen op  plasdras polder Stein
(13 september 2013)
Eind augustus 2013 verbleven er forse aantallen watersnippen op de plasdras polder Stein in Reeuwijk. Over het belang van plasdrasgebiedjes.

Fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (26) (16 juli 2013)
Een "zeldzame" roze pelikaan in het Plassengebied, broedende futen, kuif- en krooneenden in Reeuwijk, boze knobbelzwaangenten en een paar planten op de foto.

Fuut met kuikens, minder futen in het Reeuwijkse Plassengebied
 
(16 juni 2013)
Neemt de broedpopulatie van de Reeuwijkse Plassengebied af en waarom dan wel? Met een mooie fotoserie van futenkuikens. 

Tafeleenden, een broedkolonie op plas Ravensberg (1 juni 2013)
Een opmerkelijk verschijnsel in het voorjaar van 2013. Een tiental tafeleenden broedde in kolonievorm vlak bij elkaar
in de oevers van een moeras.

Natuurvriendelijke oeveraanleg in het Reeuwijkse Plassengebied (10 maart 2013)
Er wordt hard gewerkt in het Reeuwijkse Plassengebied. In 2015 moet de aanleg van 20 kilometer natuurvriendelijke
oevers zijn gerealiseerd. Een kijk op de plannen en uitvoering.


Winterse vorstperiode 11 t/m 27 januari 2013 (27 januari 2013)
Fotoserie van een paar vogelsoorten (roerdomp, waterral, watersnip, bokje, ijsvogel) die erg gevoelig zijn 
voor langere perioden van sneeuw en vorst


Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (19)
(20 januari 2013)
Met winterse (Reeuwijk) beelden. Record aantal krakeenden op de surfplas, tamme roodborstjes, slapende 
wilde eenden en fototechnische wetenswaardigheden.

Vervening en turfwinning rond Reeuwijk en in Nederland (22 december 2012)
Over de Reeuwijkse- en Hollandse vervening, het maken van turf en een turfschipper in het Groene Hart

'Het Land van Steyns Kaden' in Reeuwijk (18 december 2012)
Over ontwikkelingen van de de kade die vroeger de scheiding vormde van het ontgonnen land 
tussen de Hollandse Yssel en de huidige plassen Vrijhoef-Kalverbroek


Veenbonken op de Reeuwijkse Plassen
(29 oktober 2012)
Over het verschijnsel veenbonken in Reeuwijk en het hoe en wat stadsafval wat wordt aangetroffen op veenbonken.

Kokmeeuwen in het Reeuwijkse Plassengebied
(28 mei 2012)
Aantalontwikkelingen in de loop der jaren en over op knotwilgen broedende kokmeeuwen

Geboortegolf meerkoeten en grauwe ganzen (23 april 2012)
Verhaal en fotoserie over een van de algemeenste vogelsoorten in het Groene Hart, de meerkoet

Wilde kievitsbloem steeds verder onder druk (2 april 2012)
Over de laatste groeiplaatsen van wilde tulpen in het Land van Steyn bij Reeuwijk

Recent fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (8) (19 februari 2012)
Over witkopeenden en rosse stekelstaarten, snipachtigen die het moeilijk hebben en de vorstperiode in februari 2012

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (16 oktober 2011)
Over Amerikaanse rivierkreeften, blauwe reigers, planten op de Goudse Heemtuin, koeien in de wei en het hoe van digiscoping vogels

Vogels op een slikje in Reeuwijk en fotoserie boksende hazen (27 juni 2011)
Het slikje/ondiepe deel aan de zuidkant van de plas Broekvelden is aantrekkelijk voor vogels. Tevens een 
mooie fotoserie van boksende hazen

Over ringslangen, platgereden natuur (en waterkippen)
(16 Juni 2011)
Ringslang en waterhoen doen het prima in het Reeuwijkse Plassengebied

Eendachtigen in het Reeuwijkse Plassengebied en een paar nieuw ontdekte plantensoorten in de polder Stein (12 juni 2011)
Een paar leuke plantenontdekkingen in het reservaat polder Stein Noord en over kuif- tafel- en krooneenden

Over dwergmeeuwen, snorrende snorren en krooneenden (8 mei 2011)
Minder muggen, dwergmeeuwen en zwarte sterns in het voorjaar van 2011.

Kuifduikers in zomerkleed (30 april 2011)
Reeuwijkse plassengebied drukker en drukker en kuifduikers in zomerkleed tijdelijk op de surfplas

Winter (4) Unieke vogelfoto's gemaakt op Plas Broekvelden (31 december 2010)
Een kuifduiker die een rivierdonderpad vangt en een hongerende waterral etend van een dode eend. En
meer bijzonder fotomateriaal.

Winter (3) Stuifsneeuw gevolgd door lichte dooi (28 december 2010)
De grasmat wordt weer bereikbaar door harde wind en lichte dooi. De surfplas is behoorlijk leeg.

Winter (2) vogelleed als gevolg van een dikke sneeuwlaag
(23 december 2010)
Graseters zoals ganzen, eenden, zwanen en meerkoeten hebben het moeilijk door ca. 30 cm sneeuw

De winter valt vroeg in (1)
(28 november 2010)
Verslag van de eerste echte winterse dag en de reacties van de natuur erop.

Effektieve jachtmethode van aalscholvers op de Surfplas
(9 oktober 2010)
Een grote groep aalscholvers huist al de hele zomer op de Reeuwijkse Plassen. Ze hebben een voorkeur voor de plas Broekvelden.


Over waterplanten in het Reeuwijkse Plassengebied waaronder vier soorten fonteinkruiden
(25 juli 2010)
Krabbenscheer en gewoon blaasjeskruid doen het in het Reeuwijkse Plassengebied goed in weteringen en sloten, maar niet in de plassen zelf.

B
oerenschouwen in het Groene Hart (29 juni 2010)
Over verdwijnende (melk)schouwen, (stront)schouwen, boerenschouwen, praamschouwen en Reeuwijkertjes

Muggenparadijs (12 mei 2010)
De Reeuwijkse Plassen zijn door het voorkomen van miljarden dansmuggen een belangrijke voedselbron voor trek- en broedvogels

Ringslangen in en rond  Reeuwijk (4 mei 2010)
Ringslangen doen het prima in en rond de Reeuwijkse plassen

Opvettende dwergmeeuwen en zwarte sterns (29 april 2010)
Honderden dwergmeeuwen en zwarte sterns op trek eten een paar dagen hun buik vol op plas Broekvelden

Over zomerganzen en wat we er onder verstaan (27 april 2010)
Steeds meer broedende grauwe ganzen op en rond de Reeuwijkse Plassen. En met foto's van krooneend, geoorde fuut en krakeend. 

Vorst houdt aan (10 januari 2010)
Al drie weken vorst en sneeuw en het einde lijkt nog niet in zicht. Herinneringen aan de strenge winter van 1962/63.

2500 krakeenden op de Surfplas (6 januari 2010)
Door langdurige vorst zoeken steeds grotere aantallen eenden en ganzen hun heil op de niet bevroren plas Broekvelden

Ganzen in een sneeuwlandschap
(21 december 2009)
Vorst, ganzen en sneeuwval in Reeuwijkse graslandpolders, verslag via een fotoserie

Over groene glazenmakers bij de Reeuwijkse Plassen  (2 september 2009)
Deze zeldzame libellensoort komt in zeer kleine aantallen voor in Reeuwijkse sloten met krabbenscheer


Wandeling rondom de plas Broekvelden welke een meervoudige functie heeft
  (1 september 2009)
Een rondje surfplas kan je doen in ca. 1,5 uur, als je flink doorloopt. Deze plas is belangrijk voor mens en dier 

De krakeend steeds algemener in en rond het Reeuwijkse Plassengebied (Mei 2009)
Steeds meer krakeenden en over een krakeendwoerd die na het uitbroeden van de eieren ook bij eend en kuikens bleef.

Geoorde futen op de Surfplas in Reeuwijk (Mei 2009)
Zullen er in het voorjaar van 2009 geoorde futen gaan broeden in Reeuwijk?

Futen op de Reeuwijkse Plassen (April 2009)
Fotoserie van een wel heel tam futenpaar

Krooneenden in het Reeuwijkse (April 2009)
Over het wel en wee van de krooneend als broedvogels van het Reeuwijkse Plassengebied

Moerasbeheer in het Reeuwijkse Plassengebied
(Februari 2009)
Vroeger was er veel meer rietmoeras in Reeuwijk dan nu het geval is. Toch is er weer een goede ontwikkeling gaande.

Drie futen op glad ijs  (Januari 2009)
Diverse futen waren in de dooiperiode nogal dom bezig. Ze dachten te landen op open water in het Reeuwijkse Plassengebied maar de plassen bleken nog steeds bevroren te zijn.

Vorstperiode weer achter de rug
(Januari 2009)
Het dooit al weer een paar dagen flink. De vogelwereld hervindt zijn normale leven weer. De niet normale tamheid is weer over. 

Kleine zwanen op Plas Broekvelden
(Januari 2009)
Omdat de plas nog open ligt komen kleine zwanen hier nu s' nachts slapen

Vorstperiode begin Januari 2009
(Januari 2009)
Alle plassen bevroren maar plas Broekvelden niet. Over vogels, mooie landschappen, en schaatspret

Vorstperiode eind December 2008
(December 2008)
Als het wat langer vriest wordt het steeds drukker met vogels op de Plas Broekvelden

Kuifduikers op de Surfplas in Reeuwijk
(December 2008)
Aantalontwikkeling van fuutachtigen waaronder de kuifduiker op de Surfplas Broekvelden

Vissende zilverreiger en blauwe reiger, waarneming koereiger
(November 2008)
Vissende reigers en een zeldzaam koereigertje in de polder Oukoop in Reeuwijk

De polder Oukoop
(September 2009)
Heden, verleden en een onduidelijke  toekomst voor de polder Oukoop te Reeuwijk

Grote zilverreigers rond de Reeuwijkse Plassen (September 2008)
Steeds meer grote zilverreigers verblijven in graslandpolders rond Reeuwijk

Aalscholvers op de surfplas in Reeuwijk
(September 2008)
Een groep van 100-150 aalscholvers verblijft al maandenlang op de Surfplas Broekvelden

IJsvogels op en rond de Reeuwijkse Plassen (Augustus 2008)
Het gaat steeds beter met ijsvogels in het Groene Hart. Een foto-impressie.

Zomerganzen rond Reeuwijk
(Juli 2008)
Het als maar oplopende aantal broedende (zomer)ganzen rond de Reeuwijkse Plassen wordt aangepakt. Over welke aantallen praten we dan?

Roodwangschildpadden in het Reeuwijkse Plassengebied (Juni 2008)
Al een paar jaar huizen er verschillende exoten bij Reeuwijk

Rietzangers (Juni 2008)
Grote karekieten worden in het Plassengebied van Reeuwijk steeds zeldzamer, gelukkig gaat het met de rietzanger een stuk beter..

Afkalvende eilanden in het  Reeuwijk Plassengebied 
(Mei 2008)
Steeds meer eilandjes in de Plas ravensberg dreigen weg te spoelen. Oorzaak: minder onderhoud.

Roodhalsfuut op de Reeuwijkse Plassen
(April 2008)
Futen zijn algemeen in Reeuwijk, roodhalsfuten (in zomerkleed) daarentegen zijn heel wat zeldzamer

Exoten in het Groene Hart bij de Reeuwijkse Plassen (Maart 2008)
Uit de vogelwereld. Over hoe we er voor staan met exoten op en rond het Reeuwijkse Plassengebied.

Indische ganzen in het Reeuwijkse
  (Maart 2008)
Al een aantal jaren verblijft er een groep van ca. 20 indische ganzen in het Reeuwijkse Plassengebied

Over zomerganzen en winterganzen
(Januari 2008)
Veel kolganzen op 6 januari 2008 en over het begrip zomerganzen en winterganzen 

Smienten en ijsvogels op de Surfplas in Reeuwijk (December 2007)
Tijdens een vorstperiode eind december 2007 namen de aantallen smienten (en ijsvogels) op de plas Broekvelden fors toe

Archeologische schaatsvondst in Reeuwijk (December 2007)
De vondst van een glisschaats van dierlijk bot in het Reeuwijkse Plassengebied 


Smientenpoep op de Reeuwijkse Plassen
(December 2007)
Vormen de vele tienduizenden smienten op de plas Broekvelden te Reeuwijk met hun geschijt een probleem voor de waterkwaliteit?

Over wilde eenden en eendenrassen
(November 2007)
Over wilde eenden, oude eendenrassen en het houden van (leg)eenden door boeren als bijverdienste


Steeds meer veldjes krabbenscheer ( Augustus 2007)
De waterplant krabbenscheer breidt zich steeds verder  uit in het Reeuwijkse Plassengebied

Albinisme en leucisme bij vogels (Juli 2007) 
Over vogels  met afwijkende kleuren en rode ogen als gevolg van te weinig pigment

Matig broedseizoen voor grutto's rond Reeuwijk
(Juni 2007)
Maar weinig vliegvlugge jonge grutto's in het broedseizoen 2007 

Steltkluten in de polder Stein
(Mei 2007)
Even was er de hoop dat een paartje steltkluten zou gaan broeden in de polder Stein bij Reeuwijk

Veel dwergmeeuwen in het Reeuwijkse Plassengebied (21 april  2007)
Voorjaar 2005 en 2007. Een paar honderd dwergmeeuwen op de Reeuwijkse plassen

6 April 2007 >1000 Brandganzen
(April 2007)
Steeds grotere aantallen brandganzen broeden op en rond de Reeuwijkse Plassen

12 Maart 2007 Voorjaar barst los (Maart 2007)
Na een uiterst zachte winter een rondje Reeuwijkse Plassen  op de eerste zonovergoten warme voorjaarsdag in Maart

Bijnamen voor mens en dier (Maart 2007)
Een aantal op de Reeuwijkse Plassen voorkomende vogels (en personen) heeft een  eigen bijnaam.  

Winterganzen rond Reeuwijk (Februari 2007)
Steeds meer kolganzen bevolken de graslandpolders aan de oostkant van het Reeuwijkse Plassengebied

31 Januari 2007 - Rondje Reeuwijkse Plassen  (Februari 2007)
Een paar foto's gemaakt tijdens een tochtje door het Reeuwijkse van de vogelwereld en natuurontwikkeling

Smienten profiteren van hogere waterstand? (November 2006)
De recente polderpeilverhoging in de polder Stein lijkt gunstig te zijn voor bepaalde watervogels 

Waterplanten en watervogels op de Surfplas (November 2006)
Smalle waterpest in Plas Broekvelden belangrijke voedselbron voor watervogels in zomermaanden

Rondje Reeuwijkse Plassengebied  (Oktober 2006)
Over paddestoelen, slobeenden, dotters op de nieuwe eilanden, agrarische activiteiten in de polder Reeuwijk en natuurbeheer in Stein.

Toppers en valinkers (Augustus 2006)
Over tafeleenden op de Reeuwijkse Plassen

Jacobskruiskruid gevaarlijk voor mens en dier (Juli 2006)
Ook in de omgeving van de Reeuwijkse Plassen komt deze plant steeds vaker voor

Geoorde fuut en kleinst waterhoentjeop de Surfplas  (Juni 2006)
Leuke vogelwaarnemingen tijdens een rondje Surfplas Broekvelden op 7 juni 2006

Rondje Surfplas Broekvelden (Mei 2006)
Over wat je allemaal aan natuur tegen kan komen in het Reeuwijkse Plassengebied 

Dotterbloemen in de bloei (April 2006)
Steeds meer dotters terug door (her)introductie rond de Reeuwijkse Plassen

Banjeren in en door de bagger (December 2005)
Uitbaggeren van sloten bij de Reeuwijkse Plassen in beeld gebracht

Snippendriften (December 2005)
Over de begrippen snippendriften en uilen op de kruk

Herkansing voor de surfplas
( November 2005)
2e poging om natuurcompensatie te realiseren in de vorm van het aanleggen van eilanden

Smientengedrag ( November 2005)
Smienten op de surfplas Broekvelden

Schollevaars ( November 2005)
Aalscholvers op en rond de Reeuwijkse Plassen

Krabbenscheer bij de Reeuwijkse Plassen ( November 2005)
Herstel van krabbenscheer een paar jaar na het uitbaggeren van sloten en de vondst van groot blaasjeskruid in het Reeuwijkse Plassengebied

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen