Serie van fraai versierde Goudse pijpenkoppen uit de 17e t/m 19e eeuw
 Toevoeging van 6 nieuwe kleipijpen op 2 november 2013

Wapenpijp 18e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop met als een dubbele gevleugelde draak. 
Met als hielmerk KB. Zou kunnen zijn de Goudse  pijpenmaker Dirk Veverloo (1730-1746). Maar dit lijkt me wel 
een beetje vroeg. Eerder denk ik dat de pijp is gemaakt door Cornelis Bollonje (1783-1811).

 

Wapenpijp parelnaad 18e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop van het parelnaadtype met een de ene kant het stadswapen van Gouda en aan de andere kant 
de vos op zijn gat. Een Goudse pijp. De maker is Kobus Kleef (1712-1746).

 

Wapenpijp 17e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop met aan weerskanten leeuwen afgebeeld. Omstreeks 1680. 
De maker is onbekend maar zou heel goed Gouds kunnen zijn.

 

Kleipijp 18e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop met aan de ene kant mannen die een biervat sjouwen. Aan de andere kant rokende personen. 
Met de letters FK ofwel KF. Beide lettercombinaties zijn niet bekend als Gouds merk. Datering: omstreeks 1680. 

 

Kleipijp 17e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop met aan weerszijden een rokende man. Fraai bewerkte steel.
Met het initiaal GB dan wel BG. Datering: omstreeks 1680. GB is wel een Gouds merk maar wordt in de boeken 
nog niet vermeld voor het eind van de 17e eeuw. BG bestaat niet als Gouds merk.

 

Kleipijp 19e eeuw (nieuw 2 november 2013)

Een pijpenkop met aan de ene kant een soldaat met geweer en aan de andere kant een dame. 
Met als hielmerk de gekroonde 56. Maker is de Goudse  pijpenmaker Adrianus van Duijn (1813-1882).
Bodemvondst: Gouda (polder Achterwillens).

 

Serie 17e eeuwse kleipijpen

Barokpijp  17e eeuw 
    
Laat 17e eeuwse barokpijp met aan weerskanten (Hollandsche) leeuwen omgeven door slingerranken met 
bloemetjes. Aan de top van de ketel staan ook franse lelie weergegeven. Deze mooi scherp uitgevoerde pijpenkop 
is gevonden in de stad Utrecht tezamen met nog twee dezelfde exemplaren, waaronder een exemplaar met een 
bewerkte steel van ca. 10 cm. Waar deze kleipijp gemaakt kan zijn is tot op heden (nog) niet bekend. 

Klavertje drie   17e eeuw
     
Laat 17e eeuwse kleipijp met aan weerskanten een mooi scherp uitgevoerd klaverblad. Vervaardigd 
door de Goudse pijpenmaker Pieter Dammasz (1660-1670)

Personen   17e eeuw
       
Laat 17e eeuwse kleipijp. Aan weerskanten van de ketel staan pijprokende personen afgebeeld. Tussen 
de benen van de personen staan de letters BG dan wel GB weergegeven. Het merk GB is weliswaar Gouds 
maar er komt qua ouderdomsperiode van de kleipijp geen pijpmaker in aanmerking als maker.

Personen   17e eeuw
         
Laat 17e eeuwse kleipijp met aan weerskanten van de ketel een persoon in een ovaal. Deze kleipijp is niet in 
Gouda maar in Maastricht vervaardigd.

 

Serie 18e eeuwse kleipijpen

Tudorroos 18e eeuw
                    
Vroeg 18e eeuwse kleipijp met een bijzondere uitvoering van een tudorroos. De maker is onbekend.

Familiewapen 18e eeuw 
                 
18e eeuwse kleipijp met een familiewapen bestaande uit een schild met een vogel zittend op lauwertakken. 
Rondom het schild guirlandes met een vizier met hoorns. Onder op de pijp een lint met de tekst: GDBRAMIG. 
Zou dit de naam zijn van de familie van dit wapen? De kleipijp is vermoedelijk vervaardigd door de 
Goudse pijpenmaker Cornelis de Vink (1737-1759).

De wildeman 18e eeuw
       
18e eeuwse kleipijp met aan de ene kant een man met een knots en eronder op een lint de tekst DE WILDEMAN. 
Aan de andere zijde een schild met drie klavertjes en een dwarsbalk, wellicht een familiewapen. Daarboven het 
initiaal COH, in Gouda is dit initiaal niet bekend. Het zou Cornelis Ophorst kunnen zijn maar het is niet bekend 
of deze zelf pijpen heeft gemaakt of dat hij ze in opdracht liet maken. Geboren op 22-11-1762 te Loon op Zand. 
Op 18-4-1793 koopt hij een huis genaamd "de Wildeman" op de Appeldijk. De pijpen die hij maakte (of heeft 
laten maken) dragen een familiewapen met de initialen COH rechts op de ketel en op de linkerzijde een Wildeman.

Exportpijp voor Spanje 18e eeuw
        
18e eeuwse kleipijp met aan weerskanten wapens van de Nederlandse ProvinciŽn en steden waaronder 
het stadswapen van Gouda. Aan de voorkant van de ketel staan in een schild Spaanse wapens afgebeeld. 
Op een lint staat de tekst REX HISPA. Het gaat hier dus om een kleipijp die voor Spanje is gemaakt. 
De kleipijp is in Gouda is gemaakt. Wie de maker is geweest is onbekend want het hielmerk is niet goed leesbaar.

Exportpijp voor Ierland 18e eeuw

Aan weerskanten op de pijpenkop staan zeilschepen en handelsproducten afgebeeld. Deze 18e eeuwse pijp is gemaakt door 
de Goudse pijpenmaker Frans Verzijl. Naar ik aanneem heeft de voorstelling te maken met de toenmalige handelsbetrekkingen 
met Ierland. Het hielmerk heeft een gekroonde L en op de voorkant van de ketel staat eveneens in een grote cirkel een 
gekroonde L vermeld. Aan de voorkant van de pijp het stadswapen van Gouda en in een cirkel de gekroonde L. Op de achterkant 
van de ketel het wapen van Ierland onder een kroon.

DE GOEDE VRINTSCHAP 18e eeuw

18e eeuwse pijp met de voorstelling van DE GOEDE VRINTSCHAP. Aan de ene kant  een zittende man 
met een lange Goudse pijp in zijn hand. Aan de andere kant een vrouw eveneens zittend. Het gaat om 
een huiselijk tafereel, zelfs een wijnfles en roemer zijn te onderscheiden. Op de pijpenkop ook nog 
de vermelding OYE, de graveur van de messing mal. Het hielmerk van de kleipijp is de klok/bel. 
Vermoedelijke maker Jacobus van Elst (1726-1759). Kleipijpen met deze voorstelling waren blijkbaar 
favoriet bij het publiek, want ook andere Goudse pijpenmakers hebben deze pijp gemaakt.
Wilt U meer 18e eeuwse GOEDE VRINTSCHAPpijpen zien?
Klik hier

Oranjepijp 18e eeuw
              
18e eeuwse Oranjepijp. Aan de ene kant  staat Willem V als jongen afgebeeld met bloemen in zijn hand. 
Aan de andere kant van de ketel een leeuw met pijlenbundel. Het hielmerk van de kleipijp is het 
scheepje van de Goudse pijpenmaker Willem van Noppen. Datering: ca. 1755. De kleipijp is gevonden 
in Zevenhuizen. Op twee linten staat de tekst: IK WAAK OVER DE JONGE PRINS en VIVAT ORANI. Deze 
pijpenkop is bruin, niet van het roken, maar gepatineerd door bodemprocessen wat maar zelden voorkomt. 
Wilt U meer 18e eeuwse Oranjepijpen zien?
Klik hier

Anthonius van Padua 18e eeuw
        
18e eeuwse pijpenkop met aan weerszijden de tekst ANTONIUS VAN PADUA en Antonius die een kind 
draagt. Het hielmerk op de pijpenkop is klavertje drie. De Maker van deze kleipijp was Barend Verzijl 
(1731-1756) ofwel Gerrit van Ham (1766-1803)

Exportpijp Frankrijk 18e eeuw
  
Prachtige scherp uitgevoerde 18e eeuwse exportpijp gemaakt voor Frankrijk. Op de pijp een lint met 
de tekst NAVARRE en VRANKRIJK.Verder engeltjes en wapens die te maken hebben met Frankrijk.
Het hielmerk op de pijpenkop is het lam onder de boom. De Maker van deze kleipijp was 
Pieter Versluijs (1730-1759).

Wapenpijp Holland 18e eeuw

Een vierkante pijpenkop met wapens van de ProvinciŽn HOLLAND, VRIESLAND, GELDERLAND en ZEELAND. 
De hiel ontbreekt maar een zelfde fragment draagt als hielmerk de D. Maker is de Goudse 
pijpenmaker Jan van Leeuwen (1729-1782). Deze pijpenmaker had meer zeer fraaie kleipijpen in zijn assortiment.   

 

Serie 19e eeuwse kleipijpen

Leeuwen 19e eeuw

       
Vroeg 19e eeuwse kleipijp met leeuwen die een schild met Hollandse wapens vasthouden. 
Hielmerk gekroonde 81. Maker Jan van Baalen (1825 - 1869). Als tekst rondom het schild 
HOLLANDSE GOUDSE PIJPE

Leeuwen 19e eeuw

  
Twee vrijwel precies gelijke 19e eeuwse kleipijpen met leeuwen die een schild met Hollandse 
wapens vasthouden. Hielmerk ongekroonde BVB. Maker Jacob Meurs (1774-1805). De andere kleipijp 
heeft als hielmerk een gekroonde vogel. De maker echter is niet bekend.  Als tekst rondom het schild 
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE

Leeuwen 19e eeuw

       
19e eeuwse kleipijp met leeuwen die een schild met Hollandse wapens vasthouden. Hielmerk is niet 
leesbaar maar het gaat zeker om een kleipijp in Gouda vervaardigd. Als tekst rondom het schild 
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE

Leeuwen 19e eeuw

           
19e eeuwse kleipijp met leeuwen die een schild met het Goudse stadswapen vasthouden. 
Hielmerk het melkmeisje. Maker Jan Prince (1833-1898). Als tekst rondom het schild 
HOLLANDSE WAAPENS

Adelaar 19e eeuw

    
Laat 19e eeuwse kleipijp met de voorstelling van een klapwiekende adelaar die zijn kop buigt. De ketel 
van deze pijpenkop is massief, de ketelrand is niet afgesneden en ook niet gebotterd. Het gaat hier 
vrijwel zeker om een proefmodel. De maker van deze kleipijp is P. Goedewaagen te Gouda. 
De kleipijp is gevonden op een stortplaats van pijpenafval in Gouda.

Belgische Revolutie Van Spijck en Chassť 19e eeuw

       
19e eeuwse kleipijp met aan de ene kant de (vage) voorstelling van kanonneerboten. Aan de andere 
kant de voorstelling van een soldaat w.s. generaal CHASS…. Aan weerzijden staan in ovaallinten 
de teksten: Z:B: DE BAHON CHASE en CIT VAN ANTWERPEN. De pijpenkop heeft als hielmerk 
een scheepje(driemaster) van de Goudse pijpenmaker Nicolaas van Noppen (1809-1849).
      
Een Goudse kleipijp met op een lint staande de tekst EENDRAGT MAAKT MAGT. Aan weerszijden staan 
in een cirkel personen afgebeeld. Onder de personen staan in linten twee teksten n.l. 
HERTOG V.S. WEIMAR en I.G.I. V. SPYCK. Hielmerk de gekroonde 58 van de Goudse pijpenmaker 
gemaakt door Gijbert de Ronde (1813- 1842/1848).

Meer uitvoerige informatie over deze twee kleipijpen klik op onderstaand links:
 http://www.tabakspijp.nl/Publicaties/Belgierevolutie.htm

http://www.kleipijp.nl/Verzameling/pijpenkop109.htm 

EENDRAGT MAAKT MAGT 19e eeuw

     
19e eeuwse kleipijp met de voorstelling van een ovaal met daarop de Hollandse maagd  met in haar 
rechterhand een staf met vrijheidshoed. Rondom het ovaal de tekst EENDRAGT MAAKT MAGT. De kleipijp 
heeft als hielmerk de gekroonde TM van de Goudse pijpenmaker Pieter Goedewaagen (1840-1881). 
Op de achterzijde van de ketel staat het Goudse stadswapen afgebeeld.

GOUSE PIJPE 19e eeuw

     
Twee precies dezelfde 19e eeuwse Goudse kleipijpen met de voorstellingen van personen die twee 
schilden vasthouden waar Provinciewapens op staan. Aan de achterkant van de ketel het stadswapen 
van Gouda met eronder een lint met de tekst GOUSE PIJPE.
De pijpenkoppen hebben als hielmerk de gekroonde 94 (maker Jan Prince 1865-1898) en GML 
(maker Jan Prince 1865-1898) Het zou goed kunnen zijn dat deze kleipijp eerder door een 
andere Goudse pijpenmaker is gebruikt.

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur