Kleipijpen met groene en gele glazuur uit de 17e/18e eeuw

Een vraag die mij bezig blijft houden is, werden sommige kleipijpen in de 17e en 18e eeuw  in Gouda  wel of niet bewust geglazuurd. Of gaat het om stortafval van kleipijpen, die door een te heet bakproces onder de glazuur van pottenbakkersmateriaal zijn komen te zitten. Op verschillende locaties in en rond de stad Gouda zijn volledig geglazuurde pijpenkoppen en steelresten gevonden, zowel met groene als met gele glazuur. Maar ook kleipijpen die alleen maar fragmentarisch bedekt zijn met groene dan wel gele glazuur. Van laatst genoemde kleipijpen is in ieder geval zeker dat het om pijpenafval gaat. Als gevolg van een te heet bakproces is glazuur van aardewerk gaan vloeien en boven op kleipijpen terecht gekomen. Maar of dit ook voor de volledig groen bedekte 17e eeuwse pijpenkopjes geldt is niet duidelijk. We weten van 17e eeuwse kleipijpen die in Enkhuizen zijn gemaakt dat ze wel groen en geel zijn geglazuurd.

Een van de groen geglazuurde 18e eeuwse in Gouda gevonden pijpenkoppen draagt het hielmerk IDI. Opmerkelijk is dat dit merk niet in de boeken voorkomt, terwijl aangenomen kan worden dat er in Gouda zeker kleipijpen zijn gemaakt van dit merk. Dat wordt alleen maar aannemelijker door de vondst van een 18e eeuwse grospenning waarop dit merk staat vermeld in combinatie met het Goudse merk de boer in de kan.


 
Vier stuks 17e/18e eeuwse pijpenkoppen volledig in groene glazuur. Op de foto rechts: 18e eeuwse grospenning. 
Met als merk de boer in de kan met het merk IDI. Bodemvondst Gouda

  

Drie 17e/18e eeuwse pijpenkoppen en een 17e eeuws stukje steel gedeeltelijk geel geglazuurd. Duidelijk te zien zijn een paar 
breukvlakjes waar de kleipijpen aangekoekt hebben gezeten aan andere exemplaren. Bodemvondst Gouda.

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur