In Gouda vervaardigde 19e eeuwse Oranjepijpen


   
Pijpenkop 1
Afbeelding van Koning Willem III en zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. Deze kleipijp met korte steel is zowel met kijkglaasje 
als zonder gemaakt. De maker van deze pijp is niet bekend.
Bodemvondst Boskoop

Het jaar 1874 was voor de pijpenmakers een druk jaar. Koning Willem III vierde zijn zilveren regeringsjubileum en daar speelden verschillende Goudse pijpenmakers op in door een aantal verschillende  kleipijpen te vervaardigen ter ere van dat jubileumfeest. Opmerkelijk is overigens wel dat we nog steeds niet goed van alle 19e eeuwse Willem III pijpen kunnen zeggen wie de maker is geweest.


 
Pijpenkop 2

Afbeelding van een leeuw met zijn poot op een wereldbol, in dit geval een kijkglaasje. De pijp symboliseert de zege van Oranje uit de 
tijd van de slag bij Waterloo. Vermoedelijke maker P. van der Want.
Bodemvondst Achterwillens Gouda


   
   
Pijpenkop 3
Afbeelding van Koning Willem III die de eed aflegt. Erboven het jaartal 1849. Aan de andere kant een W met kroon erboven en de 
tekst JUBELJAAR. Op de steel de tekst GEHULDIGD 12 MEI en aan de andere zijde 12 MEI 1874. De maker van deze pijp was 
B. van der Maas te Gouda.
Bodemvondst Drapiersteeg Gouda


    
      
Pijpenkop 4
Afbeelding van koning Willem III en zijn latere vrouw Koningin Emma. Op een stuk steel staat aan de ene kant de tekst: 
Z.M.KONING WILLEM III. Aan de andere kant H.M. KONINGIN EMMA. Deze pijp dateert van 1879 en dat staat ook aangegeven op 
de kop. In dat jaar trouwt de al wat oudere Willem III met de veel jongere Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De pijp is gemaakt 
door Arie van der Kleyn.
Bodemvondst binnenstad Gouda omgeving Raam.


     
Pijpenkop 5
Linkerfoto: Hoornpijp met de afbeelding van Koning Willem III in een ovaal. Boven het borstbeeld staat de tekst Z. M. WILLEM III. 
Eronder 12 MEI 1874 en FEESTPIJP. Aan de andere kant de eedaflegging in de Nieuwe kerk te Amsterdam met de tekst 12 mei 1849 
en INHULDIGING.  De maker van deze pijp is niet bekend.
Bodemvondst: Achterwillens Gouda


      
Pijpenkop 6
Hoornpijp met aan de ene kant de afbeelding van Koning Willem III en aan de andere zijde zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. 
Op het kleine stukje steel is de tekst nog te zien met de namen SOPHIA en WILLEM. De maker van deze pijp is niet bekend.
Bodemvondst: Achterwillens Gouda

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur