Een laat 17e eeuwse bijzonder fraaie pijpenkop

Onderstaande  fraaie kleipijp is als bodemvondst gevonden bij Amsterdam in een hoop stortgrond. De foto's werden mij toe gemaild door een bezoeker van www.groenehartvertellingen.nl  met de vraag of er iets meer valt te vertellen over deze bijzondere  kleipijp. Het gaat om een zeer bijzondere vondst die een verzamelaar (van kleipijpen) w.s. maar eens  in zijn leven zal doen. Een grootformaat pijpenkop met de voorstelling van een besnord manspersoon. Het gaat om een kleipijp die is gemaakt ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Wellicht als speciale opdracht, of misschien ten bewijze dat de maker ervan het pijpenvak na eerst een aantal jaren als leerling doorgebracht te hebben nu volledig beheerste, en deze pijp zijn proeve van bekwaamheid vormde. Overzicht van de fraaie pijpenkop uit het eind van de 17e eeuw

De afbeelding van de manspersoon is die van Stadhouder Willem III. Hij  werd geboren op 14 november 1650. In 1672 werd hij tot stadhouder benoemd over Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Groningen en pas later in 1696 over Drenthe. In 1677 trouwt hij Mary Stuart, koningin van Engeland, Schotland en Ierland. In 1689 werd hij gekroond van prins tot koning. Vanaf dat moment is hij stadhouder van de Nederlanden Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drente en koning van Engeland, Schotland en Ierland. In 1694 overlijdt zijn vrouw Mary Stuart en blijft Willem III nog doorregeren tot hij in 1702 komt te overlijden. Met dank aan Jan van Oostveen voor de door hem geleverde informatie. Identieke tabakspijpen zijn gevonden in Zaandam, Leiden en nu dus ook in Amsterdam. Kees Faas heeft al eerder een artikel over deze (reuzen)pijp gepubliceerd. 
Faas, K., 2000. His Majesty. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nummer 87, p. 1150-1153.


               
              
  Stadhouder en Koning Willem III


 
De pijpenkop heeft een hoogte van bijna 9 cm. Er staat een  hielmerk op de pijp n.l. HIS. Een Gouds merk dat alleen is gebruikt in 1690 door de Goudse pijpenmaker Hendrik Janse Sprot .

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur