Jan Onzin als 19e eeuwse kleipijpDrie tot nu toe bekende Goudse pijpenkoppen, speciaal gewijd aan Jan Onzin

Bekend is een Goudse kleipijp, vervaardigd aan het eind van de 19e eeuw, speciaal gemaakt voor of over ene zekere Jan Onzin. Tot op heden is het (nog) niet gelukt om erachter te komen wie of wat Jan Onzin betekende. Was het een persoon, die Jan Onzin heette? Of gaat het om een dubbele betekenis om iemand een hak te zetten,een grapje uit te halen, of is het een reclamepijp? Er zijn zelfs meerdere kleipijpen gemaakt die allemaal betrekking hebben op het onderwerp Jan Onzin.


   
pijpenkop 1
Aan de ene zijde van de pijpenkop een man met een bril op omlijst met bloemetjes en bladeren. Aan de andere zijde onder 
een kroontje de naam Jan Onzin met een omlijsting van bloemetjes en bladeren.


   
pijpenkop 2
Rondom de pijpenkop staat geplaatst de tekst "HET HUUR EN VERHUUR KANTOOR VAN JAN ONZIN"omlijst met 
bloemetjes en bladeren. De pijpenkop heeft op de hiel het Goudse stadswapen als bijmerk en draagt het hielmerk GN. 
Dat is een belangrijk gegeven want daarmee weten we in ieder geval welke Goudse pijpenmaker deze kleipijp heeft 
gemaakt n.l. F. Sparnaay & Zn. Dat zou kunnen betekenen dat alle drie de afgebeelde kleipijpen bij deze pijpenfabriek zijn vervaardigd?


   
pijpenkop 3
schilderijen aan de muur waarop teksten staan o.a. GROOTBOEK, HUUR en VERHUUR. Aan de andere zijde van de pijp 
de tekst HUUR EN VERHUUR KANTOOR VAN JAN ONZIN.

Met name pijpenkop 3 lijkt iets meer houvast te bieden over de preciese betekenis van de drie kleipijpen.
1. De persoon temidden van verschillende teksten op een soort van schilderijtjes zou wel eens iets met boekhouding te maken gehad kunnen hebben. Met name het lijstje met de tekst GROOTBOEK is aanleiding voor die veronderstelling. Toch zijn er meerdere opties.
2. De naam Jan Onzin kan fictief zijn om een persoon aan te duiden die wellicht iets op zijn kerfstok had, waar men publiekelijk via het uitbrengen van een kleipijp aandacht aan wilde schenken. Maar om daar drie kleipijpen aan te besteden lijkt een beetje te veel van het goede zou je zeggen.
3. HUUR EN VERHUUR staat op twee van de drie kleipijpen. Zou het wellicht toch reclame zijn van een bedrijf om kantoorruimte te verhuren? Maar waarom dan die naam Jan Onzin erbij?

Is er iemand die meer weet over deze Jan Onzin dan houd ik me aanbevolen voor een reactie. U kunt in dat geval mailen naar freek@groenehartvertellingen.nl

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur