Goudse kleipijp uit 1830-1831 met de Belgische Revolutie

Sinds kort ben ik er achter gekomen dat een Goudse pijpenmaker ook een kleipijp gemaakt heeft naar aanleiding van de Belgische revolutie in 1830.
Van 1815 tot 1830 vormde het huidige Nederland, BelgiŽ en Luxemburg een Verenigd Koninkrijk. Na de Franse bezetting (1795- 1813) werd het Verenigd Koningrijk der  Nederlanden gevormd op het Wener Congres (1814/15) als tegenwicht tegen Frankrijk. In de jaren twintig van de 19e eeuw kende het Koninkrijk een periode van relatieve bloei. In het Zuiden groeide echter de ontevredenheid over het beleid van koning Willem I.  Die ontevredenheid was met name gebaseerd op het gebruik van het Nederlands als officiŽle taal. In Vlaanderen, het Nederlands sprekende deel van het latere BelgiŽ, werd de gehele industrie gedomineerd door de Franstalige burgerij, die vreesde dat Nederlands het Frans zou verdringen. In WalloniŽ was deze vrees nog groter.Ook de beteugeling van de pers en de beknotting van de katholieke invloed op het gebied van onderwijs en organisatie van de Kerk werd nauwelijks geaccepteerd.
Liberalen en katholieken in BelgiŽ  vonden elkaar in een monsterverbond (unionisme), dat in 1830 de Belgische Revolutie ontketende die uitmondde in de Belgische onafhankelijkheid.
     

                                                                                   Revolutiepenningen

De opstand in 1830-1831 in de Zuidelijke Nederlanden leidde daardoor tot het ontstaan van twee aparte koninkrijken BelgiŽ en Nederland.
Koning Willem I verzette zich nog lange tijd tegen de Belgische afscheiding maar tekende uiteindelijk in 1839 op de conferentie van Londen, onder druk van de grote mogendheden, het verdrag waarmee het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden officieel werd ontbonden.

 


      
Op de pijpenkop staan afgebeeld vlaggen en eronder een lint waarop de tekst staat "L'union la force". Op de achterkant van de kop staat onder een kroon een cirkel met er in geplaatst een leeuw. Rondom de leeuw staan versieringen met 4x de letter V waarschijnlijk van Victory. Op de achterkant van de pijpenkop een kroon met daaronder het getal 30 wat gerelateerd kan worden met het jaar 1830.
      
De pijpenkop heeft wel een hielmerk maar dat is jammer genoeg niet leesbaar omdat het stempeltje bij het indrukken op de hiel niet in het midden is geplaatst. Wel staat  het bijmerk op de hiel met het Goudse stadswapen.

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur