Pijpaarde beeldjes uit de 17e en 18e eeuw als (bij)product van Goudse pijpenmakers

De 17e en 18e eeuwse Goudse pijpenmakers hielden zich allereerst bezig met het vervaardigen van kleipijpen. Maar ze maakten ook andere artikelen van pijpaarde. Een van die producten was  (kleine) beeldjes van pijpaarde. In en rond Gouda zijn in de loop der jaren grote aantallen van die beeldjes gevonden, meestal als fragment hetgeen te maken heeft met de kwetsbaarheid of omdat ze waren weggegooid vanwege breuk. We weten inmiddels ook dat de Goudse pijpmaker Jan Boot (IB) in de 18e eeuw veel van dit soort beeldjes heeft gemaakt. Verschillende exemplaren met personen door dit bedrijf gemaakt zijn zelfs gemerkt met het initiaal IB. Pijpaarde beeldjes zijn nogal moeilijk precies te dateren. Ze kunnen zowel in de 17e als de 18e eeuw gemaakt zijn. 
Heiligenbeeldjes dateren vrijwel allemaal uit de 16e/17e eeuw. De speelgoedbeeldjes zijn vooral in de 18e eeuw gemaakt. Zelfs in de 19e eeuw maakte men pijpaarde beeldjes maar de meeste daarvan zijn wel goed te dateren.

 

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Belangrijk manspersoon, ca. 10 cm hoog
17e of 18e eeuw

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Vrouwelijk persoon, ca. 6 cm hoog
17e of 18e eeuw

 

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Pauw, 4,5 cm hoog
17e of 18e eeuw

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Hond, 
5,5 cm hoog
17e of 18e eeuw


   

Pijpaarde beeldje in de vorm van een pauw. Lengte van kop tot staart 5,5, cm. 18e eeuw. De voet van het beeldje mist.

 

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Vogel zonder snavel, ca. 5 cm hoog
17e of 18e eeuw

Nieuw 15 april 2012

Pijpaarde beeldje.
Aap met appel, ca. 6 cm hoog
17e of 18e eeuw

 Pijpaarde beeldje.
Manspersoon, 5,5 cm hoog
17e of 18e eeuw


Pijpaarde beeldje.
Kip, 6 cm hoog
17e of 18e eeuwPijpaarde beeldje.
Borstbeeld van persoon, zonder hoofd, 6 cm hoog
17e of 18e eeuw

 Pijpaarde beeldje.
Vrouwspersoon, 3,5 cm hoog
17e of 18e eeuw


Pijpaarde beeldje.
Manspersoon, 4,5 cm hoog
17e of 18e eeuw


Pijpaarde beeldje.
 Manspersoon, 3 cm hoog
17e of 18e eeuw

 

Van n Goudse pijpenmaker weten we dat dit bedrijf zich ook daadwerkelijk bezig hield met het vervaardigen van pijpaarde beeldjes. Dat was de 18e eeuwse pijpenmaker Jan Boot en dit is bekend omdat hij zijn intialen IB op een paar kleipijpen heeft vermeld. Daarnaast is dit  initiaal is ook bekend van pijpaarde beeldjes. Al eerder is daar iets over geschreven op deze website.
                                                                     Om dat te lezen
klik hier

 Pijpaarde beeldje.
Persoon, 4 cm hoog
17e of 18e eeuw

   
       
Pijpaarde beeldje.
Vogel, haan 4 cm hoog
17e of 18e eeuw

 Pijpaarde beeldje.
Paard, 4,5 cm hoog
17e of 18e eeuw


        
Pijpaarde beeldje.
Vogel, vogelfluitje 5,5cm hoog
17e of 18e eeuw

 

,

Pijpaarde beeldjes.
zwaan zonder kop 3,5 cm hoog
17e of 18e eeuw

  

        
 
Pijpaarde beeldje.
 3 cm hoog
17e of 18e eeuw

 


    
 
Fragmenten van pijpaarde beeldjes. Drie stuks met afbeeldingen van
personen. Boven een vrouwspersoon met bloem.
17e of 18e eeuw


  
Valkenier?
17e of 18e eeuw

 


Vrouwelijk persoon met bloem?
17e of 18e eeuw

 


 
Pijpaarde beeldje.
bacchus op een wijnvat 3,5 cm hoog
17e of 18e eeuw.
Het exemplaar rechts is uit dezelfde mal gemaakt.

  

  


   

  
Pijpaarde beeldje.
bacchus op een wijnvat 3,5 cm hoog
17e of 18e eeuw

 

     
Pijpaarde beeldje. Hoogte 10 cm.
Belangrijk persoon met staf in de hand. Michiel de Ruyter?
In/rond Gouda zijn tientallen exemplaren met deze voorstelling
gevonden. Gemaakt door een Goudse pijpenmaker als bijproduct.
Het gezicht is onherkenbaar. 17e eeuw.

     
Fragment van een p
ijpaarde beeldje. Hoogte 3 cm.
Belangrijk persoon met staf in de hand. Michiel de Ruyter?
In/rond Gouda zijn tientallen exemplaren met deze voorstelling
gevonden. Gemaakt door een Goudse pijpenmaker als bijproduct.
Het gezicht is onherkenbaar. 17e eeuw.

   
Pijpaarde beeldje.
  Gezicht diameter 3 cm.
17e of 18e eeuw

 
Pijpaarde beeldje.
  vruchtbaarheidbeeldje  6 cm hoog
17e of 18e eeuw

 


  
Pijpaarde beeldjes.
Drie  manspersonen uit dezelfde mal, hoogte 4 cm
17e of 18e eeuw

 


 
     
Pijpaarde beeldje.
Afgebroken voet, hoogte 2 cm
17e of 18e eeuw

 Pijpaarde beeldjes.
  Heiligenbeeldjes  in grootte varieerend van 3 tot 7 cm
17e eeuw

 
Pijpaarde beeldje.
  Heiligenbeeldje  4 cm hoog.
Zonder hoofd 
17e eeuw

  
Pijpaarde beeldje.
  Heiligenbeeldje  6 cm hoog.
Zonder hoofd maar de plek van de nek 
heeft wel een vreemde uitstulping.
17e eeuw

   

 


     

Pijpaarde beeldje in de vorm van een kip, 5,1 cm hoog. De hals is hol en kan los geplaatst worden op het lichaam van de kip. Het gaat om een vingerpop uit een serie om er een poppenkastspel mee te spelen. Datering omstreeks 1900. Productieplaats Hilgert en Hohr Duitsland. Met dank aan Fred Tijmstra voor de informatie.

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur