10 augustus 2010       Vogelplas Starrevaart en een fotoserie over oeverlopers op trek

De Vogelplas Starrevaart gelegen in de Gemeente Leidschendam in Zuid-Holland is nog niet zo lang geleden aangelegd n.l. in 1995. Het ontstaan van dit huidige belangrijke vogelgebied heeft een oorsprong die verder teruggaat in de geschiedenis. De start ligt in de zestiger jaren toen er een grote behoefte aan zand was ten behoeve van wegenbouw en aanleg van woningen. De Meeslouwer-, Riet- en Spekpolder waren uiterst geschikte polders om zand te winnen. In deze polders lag 10 Ó 12 meter onder het oppervlak een zandlaag.
De Meeslouwerpolder werd tijdens de ontzanding voor tijdelijke opslag van bovengrond gebruikt. In de zeventiger jaren zakte de zandmarkt in. Hierdoor werd de Meeslouwerpolder jarenlang met rust gelaten. Resultaat was het ontstaan van een weergaloos natuurgebied. De aantallen waarin sommige vogelsoorten voorkwamen maakte het tot een `wetland' van Internationaal belang. De Vogelwerkgroep Vlietland heeft veel energie gestoken in pogingen om dit gebied te behouden. Uiteindelijk bleek ontzanding van de Meeslouwerpolder onvermijdelijk. In 1985 is het natuurgebied onder water verdwenen. Maar de Provincie Zuid-Holland had inmiddels wel de waarde van het gebied erkend Er lag inmiddels ook de toezegging om voor vervanging van de Meeslouwerpolder te zorgen. De aanleg van de huidige (aangrenzende) Vogelplas Starrevaart vormde uiteindelijk de invulling van de gedane belofte.Starrevaart 24 april 2005.

Op de achtergrond de vogelkijkhut op de Starrevaart in april 2005. Op het eilandje wat net voor de hut ligt is een witte strook te zien die bestaat uit een kolonie kokmeeuwen welke jaarlijks op het kleine eilandje broedt. De voorgrond van de foto is geel gekleurd door het massaal groeiende koolzaad.
Jammer genoeg is genoemde hut in 2009 in brand gestoken door onverlaten. Inmiddels is er weer een nieuwe vogelkijkhut opgebouwd, deze is van staal en vrijwel onverwoestbaar. Het is niet alleen een prachtige plek waar vogels ongedwongen kunnen worden waargenomen, maar ook een sociale plaats waar vogelaars en langskomende ge´nteresseerde recreanten elkaar ontmoeten. Gegevens uitwisselen, met elkaar discussiŰren of een waargenomen vogelsoort of de aanwezige aantallen ook daadwerkelijk kloppen.  Het kan hier allemaal in een ongedwongen sfeer. Heb er in de loop der jaren al diverse ochtenden, middagen en avonden doorgebracht. Mijn kennissenkring in de vogelwereld is er door al die contacten ook flink op vooruit gegaan. De Starrevaart is met name het domein van Adrie de Groot, maker van de fraaie website: 
 www.vogeldagboek.nl 


Uitzicht vanuit de vogelkijkhut op 9 augustus 2010 met het eilandje waar in het voorjaar kokmeeuwen, 
visdieven en kluten op broeden.

Op de Starrevaart is op vogelgebied veel te beleven. Al eerder heb ik een fotoverhaal geschreven over rosse stekelstaarteenden op de Starrevaart. In dit verhaal beperk ik mij tot oeverlopers waarvan in de trektijd (augustus-september) groepjes de Starrevaart aandoen vanwege de miljoenen vliegjes die er huizen.


Een 2-tal oeverlopers zittend op een drijfbalk vlak voor de vogelkijkhut op de Starrevaart.

Mattenbies in de bloei. Op de bloemen en stengel zitten massaal kleine vliegjes. De oeverlopers zijn er gek op.

 
 
Een oeverloper zittend op een paal op 9 augustus 2010. Het verblijf op de paal had een reden. De vele vliegjes in het gebied.

Op de paal zaten honderden kleine vliegjes. De oeverloper hoefde niet veel moeite te doen om aan voedsel te komen. 
   
Het kostte niet veel moeite om de buik vol te krijgen met de lekkere (vliegen)hapjes.

Na het verorberen van een flinke portie vliegjes nam de oeverloper even de tijd om uit te rusten.

 Ook in September 2004 was er een flinke groep oeverlopers aanwezig op Starrevaart. De spikkels op de achtergrond zijn geen 
stofjes maar insecten die op het wateroppervlak drijven.

Een 3-tal overlopers zit op een drijfbalk. Het lijkt erop dat ze vredig bij elkaar zitten maar het ging 
er soms minder vredig aan toe.

Een kluitje oeverlopers met op de voorgrond een kievit die de aanwezigheid van de oeverlopers maar 
zo zo vindt en er van moet gapen. Op het water drijft een groot aantal insecten. 


homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen