Alle vertellingen over

 NATUUR + LANDSCHAP 
in het
 GROENE HART
 

(klik op paarse tekst)

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (39) (18 januari 2015)
Over een vissende blauwe reiger, Indische ganzen, huismussen en kolganzen en krakeenden in Reeuwijk

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (38) (16 december 2014)
Roestplaats van ransuilen, slobeenden en slechtvalk op de Hooge Boezem bij Haastrecht en verliefde turkse tortels bespied. 

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (37)
(24 November 2014)
Eerste lichte nachtvorst, ontsnapte stekelstaarteenden, vliegenzwammen en andere paddenstoelen en over kievitentrek.

Een nieuw fenomeen: Olifantsgras in het Groene Hart
(9 november 2014)
Eerste perceel met olifantsgras in de polder Hoenkoop (Lopikerwaard)

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (36)
(25 oktober 2014)
Over giftige doornappels, terugkerende groene spechten, een zeldzame plant die zomaar opduikt, slobeenden en een bijzonder kleed en ransuilen op de roestplaats.

Visotter duikt op in het Groene Hart van West-Nederland (27 april 2014)
Het 1e paartje visotters is verschenen in het Nieuwkoopse Plassengebied.

IJsvogels in het Groene Hart en rond de Reeuwijkse Plassen
(25 april 2014)
Na een paar zachte winters gaat het weer wat beter met de Nederlandse ijsvogelpopulatie. Een foto-impressie.

De voormalige Hooge Boezem bij Haastrecht (vervolg) (10 februari 2014)
Plaggen en graven: Eindfase van de natuurontwikkeling voor het herstel van de boezemfunctie. 

Cultuurhistorie en vegetatie op de Oude Hollandse Waterlinie (deel Prinsendijk)  (11 januari 2014)
Geschiedenis van de Prinsendijk en de vegetatieontwikkelingen op en langs deze kade

Smienten en kieviten in de Polder Stein
Noord (13 november 2013)
Massaal kieviten en smienten aanwezig in het NATURA2000 gebied polder Stein Noord. 

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (28)
(22september 2013)
De Amerikaanse rivierkreeft op het droge gefotografeerd en libellen op de foto.

Watersnippen op plasdras polder Stein (13 september 2013)
Eind augustus 2013 verbleven er forse aantallen watersnippen op de plasdras polder Stein in Reeuwijk. Over het belang van plasdrasgebiedjes.

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (26) (16 juli 2013)
Een "zeldzame" roze pelikaan in het Plassengebied, broedende futen, kuif- en krooneenden in Reeuwijk, boze knobbelzwaangenten en een paar planten op de foto.

Zwarte sterns bekwame libellenvangers  (4 juli 2013)
Fotoserie over zwarte sterns en over de techniek die zwarte sterns gebruiken om libellen te vangen.

Schaatsenrijders in een paar sloten  (6 mei 2013)
Een paar boerensloten in het Groene Hart bij Bodegraven met glashelder water, waterinsecten en waterplanten

Werkgebied: De Eilandspolder(N-H) 1970-1973 (12 april 2013)
Herinneringen uit de periode 1970-1973 over mijn werkzaamheden bij Staatsbosbeheer in het natuurreservaat 
de Eilandspolder 


Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (22)
(30 maart 2013)
Weidevogels en andere vogelsoorten hebben het moeilijk door het langdurige koud weer. Jonge bosuilen. 
Vogels op de voerplek.

Boksende hazen(26 maart 2013)
Fotoserie van rammelende en boksende hazen

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (21) (14 maart 2013)
Halsbandparkiet nestelend, kokmeeuwen en visdieven op plas Broekvelden, krooneenden weer terug op de surfplas, kolganzen in Reeuwijk en koud weer half maart 2013. 

Natuurvriendelijke oeveraanleg in het Reeuwijkse Plassengebied (10 maart 2013)
Er wordt hard gewerkt in het Reeuwijkse Plassengebied. In 2015 moet de aanleg van 20 kilometer natuurvriendelijke
oevers zijn gerealiseerd. Een kijk op de plannen en uitvoering.


Hongerige bosvogels op de Hoge Veluwe 
(1 februari 2013)
Roodborst, diverse soorten mezen, boomklevers, grote bonte specht. Hongerig geworden door bijna weken 
sneeuw en vorst. Met als fotografisch toetje een groepje mouflons.

Winterse vorstperiode 11 t/m 27 januari 2013 (27 januari 2013)
Fotoserie van een paar vogelsoorten (roerdomp, waterral, watersnip, bokje, ijsvogel) die erg gevoelig zijn 
voor langere perioden van sneeuw en vorst


Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (19)
(20 januari 2013)
Met winterse (Reeuwijk) beelden. Record aantal krakeenden op de surfplas, tamme roodborstjes, slapende 
wilde eenden en fototechnische wetenswaardigheden.

Nieuw reservaat bij Nieuwkoop De Ruygeborg (18 januari 2013)
Voormalige agrarisch graslanden (ca. 50 hektare) omgezet naar een plasdras reservaat

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (17) (15 januari 2013)
Over buizerden, meerkoeten, smienten, overwinterende fuutachtigen, vretende knobbelzwanen, een 
zeldzame roodhalsgans en sfeerplaatjes van een watermolen


Wipwatermolen al vijf eeuwen in de Reeuwijkse polder Oukoop
(20 november 2012)
Fotoserie waarin de wipwatermolen in de polder Oukoop centraal staat. Ook de problemen van de vroegere 
waterhuishouding in het gebied komt aan de orde.


Veenbonken op de Reeuwijkse Plassen
(29 oktober 2012)
Over het verschijnsel veenbonken in Reeuwijk en het hoe en wat stadsafval wat wordt aangetroffen op veenbonken.

Fotoserie hazen en over het begrip rammeltijd
(12 oktober 2012)
Uitgebreide fotoserie van hazen en hazen in de rammeltijd (voorjaar)


Recent fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (15)
(21 september 2012)
Met onder meer de plasdras in de polder Stein, maaikorfbeheer in relatie tot (moeras)planten, dagvlinders en libellen, trekvogels in de Groene Jonker en over een schapenras.

Kleine plevieren in het Groene Hart
(2 juni 2012)
4 paar Kleine plevieren broedend op maisland !! en diverse paartjes kleine plevieren als pionierbroeders in de Hooge Boezem bij Haastrecht


Fotoserie bergeenden 
(26 mei 2012)
Bergeenden steeds algemener als broedvogels in polders rondom de Reeuwijkse Plassen

Recent fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (11)
(23 mei 2012)

Aktueel: het tijdstip van maaien van agrarische graslanden, en over baltsende futen, jonge waterhoentje, schildpadexoten, koeien in bloemrijke graslanden, brandganzen en slijmzwammen.

Volop nestelende vogels 
(3 mei 2012)
Overal op dit tijdstip broedende vogels; tal van vogelsoorten broeden graag in oude knotwilgen

Geboortegolf meerkoeten grauwe ganzen
(23 april 2012)
Verhaal en fotoserie over twee van de algemeenste vogelsoorten in het Groene Hart, de meerkoet en grauwe gans

Wilde kievitsbloemen onder druk (2 april 2012)
Laatste groeiplaatsen van wilde tulpen in het Land van Steyn bij Reeuwijk

Recent fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (10) (22 maart 2012)
Over nestzoekende nijlganzen,futen, smienten, broedende grauwe ganzen, ransuilen die de roestplaats verlaten en een probleem voor boombroedende scholeksters

Populatie Vinkeveense krooneenden steeds meer gedomesticeerd?
 
(17 maart 2012)
Het lijkt er op dat de populatie van Vinkeveense krooneenden steeds meer gedomesticeerd raakt. Ze raken steeds meer verzot op brood wat door lokale bewoners gevoerd wordt.

Recent fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (9) (11 maart 2012)
Over de veeartsenijplant wrangwortel en vogels die het voorjaar in de kop hebben.

Grutto's weer terug in het Groene Hart en grutto op 17e eeuwse tegel (9 maart 2012)
De eerste grutto's zijn weer terug op de bekende plasdras plaatsen zoals Weegje, Voorofsche polder en polder Stein.

Recent fotonieuws uit het  Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (8) (19 februari 2012)
Over witkopeenden en rosse stekelstaarten, snipachtigen die het moeilijk hebben en de vorstperiode in februari 2012

Nog wat laatste fotonieuws van het afgelopen jaar (7) (18 december 2011)
Over een roodkeelduiker op de Surfplas in Reeuwijk,  de toename van waterscheerling rond Reeuwijk, engelenramen in boerderijen, edelherten, Limburgse planten en het gaan missen van een witte Kerst.

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (6) (3 december 2011)
Over
een voormalige watermolen in een voormalig belangrijk boezemgebied, smienten, een tamme ekster, torenvalk en smelleken, gekleurde schapen en grijze zeehonden bij de Brouwersdam.

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (5) (20 november 2011)
Over
verwaarloosde hoogstamboomgaarden, hazenjacht, zilverreigers op de Vinkeveenseplassen en cultuurhistorie van boerderijen in het Groene Hart.

Damhertenbronst in de Amsterdamse Waterleidingduinen (11 november 2011)
Over burlende damherten, een tamme vos, zeldzame waterspreeuwen en een klapekster in een Noord-Hollands duingebied.


Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (4)
(7 november 2011)
Over baggeren in het Goudse Hout, grote zilverreigers, tafeleenden en een rietgors, kauwen die een velduil aanvallen en de  nieuwe Wet Natuur.

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (3) (1 november 2011)
Over
halsbandparkieten in de Reeuwijkse Hout, de enorme bouwlust in het Groene Hart, A'damse stadsnatuur, boombroedende scholeksters, bloemen in de Goudse heemtuin en kieviten in reservaat polder Stein Noord.

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (2) (24 oktober 2011)
Over
konijnen, de zomerganzenjacht, laat broedende tortels, een nieuw fietspad in de Lopikerwaard en een gondel op de Hollandse Yssel.

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (1) (16 oktober 2011)
Over Amerikaanse rivierkreeften, blauwe reigers, planten op de Goudse Heemtuin, koeien in de wei en over het hoe van digiscoping vogels

Rosse woelmuizen en parelmoervlinders voor de camera (16 juli 2011)
Over levende en morsdode muizen en parelmoervlinders op de Veluwe

Boerenlandhekken rond Reeuwijk(10 juli 2011)
Steeds meer houten landhekken verdwijnen, metalen hekken komen er voor in de plaats

Grassen en zeggen in het veenweidepark bij Oudewater (4 juli 2011)
Gekeken is naar de vegetatieontwikkeling i.h.b. die van grassen en zeggen. En over de mogelijke bouw van woning bij
touwfabriek Van de Lee.

Leucisme en albinisme bij vogels  (1 juli 2011) 
Over vogels  met afwijkende kleuren en rode ogen als gevolg van te weinig pigment

Vogels op een slikje in Reeuwijk en fotoserie boksende hazen
(27 juni 2011)
Het slikje/ondiepe deel aan de zuidkant van de plas Broekvelden is aantrekkelijk voor vogels. Tevens een 
mooie fotoserie van boksende hazen

Over ringslangen, platgereden natuur (en waterkippen)
(16 Juni 2011)
Ringslang en waterhoen doen het prima in het Reeuwijkse Plassengebied

Kikkerconcerten (14 juni 2011)
Fotoserie over groene kikkers in de paartijd 

Over een paar nieuw ontdekte plantensoorten in de polder Stein (12 juni 2011)
Een paar leuke plantenontdekkingen in het reservaat polder Stein Noord en over kuif- tafel- en krooneenden.

Voorjaarsfoto's en een boek over streekproducten uit het Groene Hart (17 april 2011)
Een prachtig boek over gerechten/streekproducten van het Groene Hart is uitgebracht. Met honderden foto's

Over grutto's, bosuilen en kauwen (4 april 2011)
Serie met kwaliteitsfoto's van grutto's, kauwen en bosuilen.

Over broedplaatstrouw en volhoudende aalscholvers en grutto's op een verzamelplaats (26 maart 2011)
Een paartje scholeksters en futen broedt ieder jaar op dezelfde plek. Aantalsontwikkeling grutto's op de 
verzamelplaats polder Stein

Voorjaargevoelens bij mens en dier en een dagje Oostvaardersplassen (17 maart 2011)
De natuur ontwaakt. Mensen op een terrasje, het dierenrijk druk met de voortplanting.

Aantals-ontwikkelingen op gruttoverzamelplaatsen in het vroege voorjaar van 2011 (9 maart 2011)
Afnemende aantallen grutto's op het Weegje? Met telgegevens grutto-verzamelplaatsen Weegje, polder Stein 
en Voorofsche polder

Zwerven rond het  Nieuwkoopse Plassengebied (16 februari 2011)
Wandelen in de Groene Jonker, in de Lusthof de Haeck bij Noorden en over de eerste grutto's en een recordaantal 
ganzen rond Reeuwijk

Stormachtig weer en wandelen door het Groene Hart (4 februari 2011)
Wandelen vanaf Gouda via de polder Stein en buurtschap Ruigeweide naar Oudewater en terug; stormachtig 
weer op de Reeuwijkse Plassen

De Voorofsche polder tussen Waddinxveen en Boskoop, weidevogelparadijs (17 januari 2011)
De weidevogelstand heeft zich in dit poldertje weer volledig hersteld dank zij de inzet van 
Het Zuid-Hollands Landschap en pachtende boeren.

Uilen in het Groene Hart van West-Nederland (16 december 2010)
Over een belangrijke roestplaats van ransuilen en over bosuilen

Grote zilverreigers in de Goudse Hout
(5 december  2010)
Grote zilverreigers bezoeken steeds meer de Goudse Hout en: een wak trekt diverse grote zilverreigers naar de Goudse Hout

Komt er weer een pestvogel invasie? (28 oktober 2010)
Een groep van zo'n 20-25 pestvogels bezoekt op 26/27 oktober 2010 Gouda. De voorbode van meer?

Over vissen en visonderzoek in het Groene Hart
(17 oktober 2010)
Vrijwilligers werken samen met de Stichting RAVON aan het uitbrengen van een Visatlas van Zuid-Holland

Veenweidepark Oudewater in de polder Klein Hekendorp
(16 oktober 2010)
Over een voormalige boezem en de aanleg van een nieuw recreatiegebied bij Oudewater

Polderboezemreservaat bij Hekendorp
  (27 september 2010)
Verdwenen water(wip)molens uit een oude polderboezem in de polder Groot hekendorp


Vogelplas Starrevaart bij Leidschendam
(10 augustus 2010)

Oeverlopers op trek doen tijdelijk het belangrijke vogelgebied Starrevaart aan. Een fotoverslag.

Over waterplanten in het Reeuwijkse Plassengebied waaronder vier soorten fonteinkruiden (25 juli 2010)
Krabbenscheer en gewoon blaasjeskruid doen het in het Reeuwijkse Plassengebied goed in weteringen en sloten, maar niet in de plassen zelf.

Hittegolf, een hete hut en dorstige vogels (11 juli 2010)
Een fotoserie van welke dieren er allemaal bij een plasje van 2 x 2 mtr2  komen drinken tijdens een hittegolfperiode 

De Groene Jonker belangrijk als voedsel- en verzamelgebied (8 juli 2010)
Dit gebied is een belangrijk tussenstation voor trekvogels; ook veel 1e jaars grutto's en tureluurs verzamelen zich hier.

Boerenschouwen in het Groene Hart (29 juni 2010)
Over verdwijnende (melk)schouwen, (stront)schouwen, boerenschouwen en praamschouwen

Bloemrijke plekken in het Groene Hart (5 juni 2010)
Sommige slootkanten en graslanden in het Groene Hart zijn veelkleurig van de vele kruiden en bloemen die er groeien.

Boombroedende scholeksters
(28 mei 2010)
Al een paar jaar broedt een paartje scholeksters op de pruik van een knotwilg in het recreatiegebied Goudse Hout. 
Een fotoverslag


Ringslangen in en rond  Reeuwijk
(4 mei 2010)
Ringslangen doen het prima in en rond de Reeuwijkse plassen

Opvettende dwergmeeuwen en zwarte sterns (29 april 2010)
Honderden dwergmeeuwen en zwarte sterns op trek eten een paar dagen hun buik vol op plas Broekvelden

Over zomerganzen en wat we er onder verstaan (27 april 2010)
Steeds meer broedende grauwe ganzen op en rond de Reeuwijkse Plassen. En met foto's van krooneend, geoorde fuut en krakeend. 

Vogels tussen de bloemen (19 april 2010)
Fotoserie van vogels zittend tussen dotterbloemen, wilde kievitsbloemen enz.

Bloemenpracht in het voorjaar in het Groene Hart
(18 april 2010)
Over de afname van dotters, toenemende gele lissen en over muizenstaarten en stinzenplanten


Ganzen in een sneeuwlandschap
(21 december 2009)
Vorst, ganzen en sneeuwval in Reeuwijkse graslandpolders, verslag via een fotoserie

Invallende vorst en een wit berijpt polderlandschap
(14 december 2009)
Vogels gefotografeerd in wit berijpte graslanden 

De voormalige Bergambachtse boezem (8 december 2009)
Weidevogels keren weer  terug na het inrichten van het reservaat Bilwijk zuidelijk van  Haastrecht

Landbouw en natuur in de polder Stein (22 november 2009)
Veranderende landbouw en natuur in de polder Stein gezien over een periode van 50 jaar


Hoogwatervluchtplaatsen op Texel
  (24 oktober 2009)
Vogels die hun voedsel op het wad zoeken overtijen bij hoog water op hoogwatervluchtplaatsen (HWP's)

S
chuwe watersnippen (10 oktober 2009)
Het fotograferen van de in Nederland steeds zeldzamer wordende watersnip valt niet mee

Snijmais in het Groene Hart (25 september 2009)
Het areaal aan snijmaispercelen in het Groene Hart groeit steeds verder. De ecologische consequenties ervan.

Stromend water in Groene Hart sloot (19 september 2009)
Een opmerkelijk waarneming, een heldere sloot, snelstromend met veel waterplanten in de Krimpenerwaard

Wandeling rondom de plas Broekvelden welke een meervoudige functie heeft  (1 september 2009)
Een rondje surfplas is wandelend te doen in ca. 1,5 uur. Deze plas is belangrijk voor mens en dier 


Steeds minder bloemen en insecten in graslanden in het Groene Hart 
(21 augustus 2009)
Een paar wetenswaardigheden waarom de insectenwereld het zo slecht doet

Wandeling Gouda -polder Stein -Hekendorp - polder Keulevaart - Gouda (10 juli 2009)
Een mooie wandeling in het Groene Hart over de Steinse Tiendweg en Tiendweg in de polder Boven Haastrecht

1e jaars steltlopers en plevieren (7 juli  2009)
Een aantal jonge steltlopers en plevieren in beeld gebracht


De Groene Jonker als groene ruggengraatgebied (5 juni  2009)
Een foto-impressie van een prachtig (nat) natuurgebied bij Zevenhoven vlak bij Nieuwkoop

Strijd op leven en dood
(6 mei 2009)
Achtervolging van een grauwe gans door een knobbelzwaan en het gevecht tussen knobbelzwanen om de gunst van een vrouwtjeszwaan 

Struinen in de duinen
(11 maart 2009)
Een dagje struinen in een prachtig duingebied, de Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Noordwijkerhout en Vogelenzang

Verganzing van het Groene Hart? (8 maart 2009)
Steeds meer zomer- en winterganzen bevolken het Reeuwijkse Plassengebied en de graslandpolders er om heen.

Schapen in het Groene Hart (17 december 2008)
Steeds meer schapen bevolken de graslanden van het Groene Hart 

Het verhaal van een bemoste paal (30 november 2008)
De groeiplaats van bekermos op de kop van een houten paal

Vissende zilverreiger, blauwe reiger en koereiger (17 november 2008)
Vissende reigers en een zeldzaam koereigertje in de polder Oukoop in Reeuwijk

Drieteenstrandlopers en jan van genten (25 oktober 2008)
Een 2-tal strandwandelingen langs het Noordzeestrand van Zuid-Holland

Najaarsschouw in het Groene Hart (20 oktober 2008)
Om droge voeten te houden in het laaggelegen West-Nederland worden al eeuwenlang jaarlijks in het najaar de poldersloten geschoond en periodiek gebaggerd

Wandeling over twee houtkaden bij Driebruggen (1 oktober 2008)
Op een rondwandeling over de Ruigeweidse Achterkade en Papekopperkade valt van alles te zien.

De polder Oukoop  (13 september 2009)
Heden, verleden en een onduidelijke  toekomst voor de polder Oukoop te Reeuwijk

Grote zilverreigers rond de Reeuwijkse Plassen (10 sept 2008)
Steeds meer grote zilverreigers verblijven in graslandpolders rond Reeuwijk

Onderwaterwereld
(12 augustus 2008)
Mooie heldere slootjes en wat er o.a. in voorkomt aan flora en fauna

Zomerganzen rond Reeuwijk
(21 juli 2008)
Het als maar oplopende aantal broedende (zomer)ganzen rond de Reeuwijkse Plassen wordt aangepakt. Over welke aantallen praten we dan?


Groene Hart steeds verder onder druk
(6 juli 2008)
De aantasting van het Groene Hart rond Gouda en de Reeuwijkse Plassen gaat onverminderd door.
Een paar voorbeelden ervan.


Huismussen in het Groene Hart, vroeger en nu
(12 mei 2008)
Over de achteruitgang van de huismus en de oorzaken ervan. En uit een jeugdverhaal de relatie bosuil-huismus.

Exoten in het Groene Hart bij en rond de Reeuwijkse Plassen  (22 maart 2008)
Uit de vogelwereld. Over hoe we er voor staan met exoten op en rond het Reeuwijkse Plassengebied.

Hooibergen, verdwijnend erfgoed
(26 januari 2008)
Hooibergen op het boerenbedrijf ,die nog in gebruik zijn komen in het Groene Hart vrijwel niet meer voor. 

Reeuwijkse zomerganzen en winterganzen 
(7 januari 2008)
Veel kolganzen op 6 januari 2008 en over het begrip zomerganzen en winterganzen 

Smienten en ijsvogels op de Reeuwijkse Plassen (25 december 2007)
Tijdens een vorstperiode eind december 2007 namen de aantallen smienten (en ijsvogels) op de plas Broekvelden fors toe

Smientenpoep (7 december 2007)
Vormen de vele tienduizenden smienten op de plas Broekvelden te Reeuwijk met hun geschijt een probleem voor de waterkwaliteit?

Trekschuit terug in het Groene Hart (26 november 2007)
Een stukje cultuurhistorie keert terug in de vorm van twee replica trekschuiten die gaan varen in het Groene Hart bij Gouda en de Wierickerschans


Over wilde eenden en eendenrassen
  (12 november 2007)
Over wilde eenden, oude eendenrassen en het houden van (leg)eenden door boeren als bijverdienste

Recordaantal krakeenden 
(1 november 2007)
De Surfplas Broekvelden te Reeuwijk is een belangrijk rustgebied voor krakeenden, vooral in het najaar

Herkenbare vogels op 17e eeuwse tegels  (23 oktober 2007)
16e eeuwse gravures van Adriaen Collaert zijn gebruikt om afbeeldingen van vogels op tegels te schilderen

Waterkonijnen, plaag voor het Groene Hart (10 oktober  2007)
Muskusratten ondermijnen oevers en dijken en vormen een bedreiging voor de laaggelegen delen van Nederland. Aanvullend met foto's van tegels van ratten, muizen en katten.

Steeds meer krabbenscheer (3 augustus 2007)
De waterplant krabbenscheer breidt zich steeds verder  uit in het Reeuwijkse Plassengebied

Matig broedseizoen voor grutto's rond Reeuwijk (24 juni 2007)
Maar weinig vliegvlugge jonge grutto's in het broedseizoen 2007 


Vogels in Reeuwijk steeds makker
(20 juni 2007)
Veel vogels krijgen steeds meer door dat er niet meer op ze wordt gejaagd en worden steeds tammer

Gruttoverzamelplaats in de polder Stein
(11 mei 2007)
Het belang van gruttoverzamelplaatsen, ontwikkelingen op de plasdrasplaats in de polder Stein in het voorjaar van 2007

Steltkluten in de polder Stein
(6 mei 2007)
Even was er de hoop dat een paartje steltkluten zou gaan broeden in de polder Stein bij Reeuwijk

6 April 2007 >1000 brandganzen   (7 april 2007)
Steeds grotere aantallen brandganzen broeden op en rond de Reeuwijkse Plassen

De Westkade bij Reeuwijk Dorp (30 maart 2007)
Oude veenkade met een interessante cultuurhistorische geschiedenis en belangrijke natuurwaarden

Sterreschot (28 maart 2007)
Sterreschot is een braakbal waarin de restanten zitten van de eileiders van kikkers en padden

Bosuilen (21 maart 2007)
Over een bosuil in het zonnetje en een nest met drie jonge bosuilen

14 Maart 2007 gruttotelling (16 maart 2007)
Het reservaat polder Stein langs de Twaalfmorgen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijke gruttoverzamelplaats

12 Maart 2007 voorjaar barst los (12 maart 2007)
Na een uiterst zachte winter een rondje Reeuwijkse Plassen  op de eerste zonovergoten warme voorjaarsdag in Maart

19 Februari 2007 de eerste grutto's   (19 februari 2007)
Onze nationale trots weer terug in het Groene Hart waaronder het Weegje bij Waddinxveen

Winterganzen rond Reeuwijk (16 februari 2007)
Steeds meer kolganzen bevolken de graslandpolders aan de oostkant van Reeuwijk

Slaapplaats kleine zwaan (12 februari 2007)
Een voormalige eendenkooi in de polder Ruigeweide favoriet als slaapplaats voor een paar honderd kleine zwanen

Polderboezem in het land van Steyn (7 februari 2007)
Ook de polder Stein werd vroeger bemalen met watermolens via een boezemsysteem

31 Januari 2007 - rondje Reeuwijkse Plassen  (1 februari 2007)
Een paar foto's gemaakt tijdens een tochtje door het Reeuwijkse van de vogelwereld en natuurontwikkeling

Kerstrozen en wrangwortel (23 december 2006)
Een paar groeiplaatsen van de zeldzame veeartsenijplant wrangwortel langs de Winterdijk van de Hollandsche IJssel tussen Gouda en Hekendorp

Particulier natuurbeheer bij Reeuwijk Dorp (15 december 2006)
Een agrarisch graslandperceel van 2,5 hectare heeft sinds 2000 een natuurbestemming

Sombere dagen voor kerst (8 december 2006)
Een week van slecht weer dus tijd om het fotoarchief te ordenen. Er worden wat leuke foto's van de afgelopen jaren getoond uit het Groen Harte rond Gouda/Reeuwijk.

Kraanvogels in het Groene Hart? (1 december 2006)
Kraanvogels vliegen op hun trektocht naar het stuwmerengebied Lac du Der in Frankrijk zo af en toe over het Groene Hart in West-Nederland

Smienten profiteren van hoger water?
(22 november 2006)
De recente polderpeilverhoging in de polder Stein lijkt gunstig te zijn voor bepaalde watervogels 

Waterplanten en watervogels op de surfplas (18 november 2006)
Smalle waterpest in Plas Broekvelden is een belangrijke voedselbron voor watervogels in zomermaanden

Rondje Reeuwijkse Plassengebied   (1 oktober 2006)
Over paddestoelen, slobeenden, dotters op de nieuwe eilanden, agrarische activiteiten in de polder Reeuwijk en natuurbeheer in Stein.

Hollandsche IJssel weer wat natuurlijker (23 september 2006)
Natuurherstel op een paar plaatsen langs de Hollandsche IJssel tussen Krimpen a/d IJssel en Vreeswijk

Rondje surfplas Reeuwijk  (16 september 2006)
Een wandeling rond de surfplas Broekvelden levert altijd wel wat spannends op

Tiendweg in polder Stein weer te bewandelen (3 september 2006)
De zwaar vervallen Tiendweg ingrijpend gerenoveerd en in gebruik genomen als lange afstandswandelroute in het Groene Hart

Fort Wierickerschans (24 augustus 2006)
Wierickerschans belangrijk als nieuw voorlichtingcentrum in het Groene Hart, en de plannen voor het aanleggen van een natte as rond Reeuwijk/Bodegraven.

Jacobskruiskruid gevaarlijk voor mens en dier (27 juli 2006)
Ook in het Groene Hart rondom Gouda komt deze plant steeds vaker voor

Dotterbloemen in de bloei (15 april 2006)
Steeds meer dotters terug door (her)introductie rond de Reeuwijkse Plassen


Wilde ganzen nog steeds aanwezig rond Reeuwijk (24 maart 2006)
Laat vertrek van wilde kolganzen en brandganzen uit de graslandpolders rond Reeuwijk

Kleine zwanen (14 februari 2006)
Teruglopende aantallen in de polders Stein en Lang Roggebroek

De kolgans (12 januari 2006)
Ganzen rond de Reeuwijkse Plassen (deel 1)

De grauwe gans (29 januari 2006)
Ganzen rond de Reeuwijkse Plassen (deel 2)

De brandgans (8 februari 2006)
Ganzen rond de Reeuwijkse Plassen (deel 3)

Watervogels in een wak (18 januari 2006)
Goudse Hout 17 januari 2006, wintervogels tellen

Mist in de polder (9 december)
Fotobeelden van drie kwartier zonnig weer en vogelkundige ontwikkelingen bij Willescop

Komt er een strenge winter?(28 november 2005)
Veel vogels in Nederland uit het hoge noorden

Vogels prefereren natte voeten (november 2005)
Resultaten door het vernatten van een reservaat in de Lopikerwaard

Wintervogels (november 2005)
Wintervogels in een graslandpolder bij Reeuwijk Dorp

Ganzengroei (november 2005)
Aantalontwikkelingen van zomerganzen in het Goudse Hout

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen