17e eeuwse Majolicaproductie door De Swaen uit Gouda

Omstreeks 1950 werd bij het graven van funderingssleuven in Gouda in de omgeving van de plek, waar in de 17e eeuw het plateel- en tegelbedrijf van Verswaen was gevestigd een grote hoeveelheid scherven gevonden. Daaronder ook talloze scherven van majolica-aardewerk, uitgevoerd in zowel blauw als in kleur. Deze vondsten zijn jarenlang in een kist bewaard gebleven, totdat ze werden gebruikt voor een publicatie over Goudse tegels en majolica in 2002 (boekje De Swaen, Geschiedenis en Productie van een Goudse Plateelbakkerij uit de zeventiende eeuw). De vondst van die majolicascherven staat uitgebreid in dit boekje beschreven. In deze vertelling wordt een aantal fragmenten van majolicaschotels getoond, dat in de loop der jaren her en der is gevonden. Van verschillende majolicazielen, die hier worden getoond,  is bekend dat ze gemaakt moeten zijn in het bedrijf van Verswaen, temeer omdat ze werden aangetroffen samen met polychrome tegelfragmenten met afbeeldingen van vogels en bloemen erop, eveneens afkomstig van dit bedrijf.


  
Twee blauwe majolicafragmenten met chinese afbeeldingen.
Het linker exemplaar is gevonden aan de Nieuwehaven te Gouda. Het rechterbordfragment is aangetroffen op een grote stortplaats 
van Verswaen die langs de Gouwe lag nabij het Bolwerk.Twee blauwe majolicafragmenten. Exact dezelfde schildering met chinese voorstellingen.
Beide fragmenten zijn aangetroffen nabij de Gouwe vlak bij het Bolwerk op een stortplaats van Verswaen. Hier werden ook tal 
van fragmenten van Goudse tegels ontdekt.Middendeel van majolicabordje met de voorstelling van een chinese tuin.
Bodemvondst binnenstad Gouda (Nieuwe Markt)


Fragment van een gekartelde schotelrand met een blauw genopte bloem binnen voluten. Dit fragment is gevonden op het terrein van de oude fabriek van Verswaen als stortafval. Wat zo bijzonder is aan dit fragment is dat de scherf is vastgezet aan een stukje ongeglazuurde klei om vervolgens te worden meegebakken. In de klei zijn de afdrukken van duimafdruk en wijsvinger goed te zien.Majolicaziel. Bodemvondst omgeving van het bedrijf van Verswaen


Majolicaziel. Bodemvondst omgeving van het bedrijf van Verswaen

Wilt U meer lezen over het 17e eeuwse Goudse plateel- en tegelbedrijf van Verswaen
klik hier

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur