Een Gouds kookpotje van aardewerk


Een kennis van mij kwam met een aardewerk kookpotje op de proppen, waarvan hij het vermoeden had dat het wel eens om een Gouds product zou kunnen zijn. Dit gezien het aanwezige gestempelde merk op de zijkant bestaande uit het monogram BWB. Inderdaad, een bekend monogram uit de Goudse pijpmakers wereld. Bij nazoeken in de boeken bleek het om een merk te gaan wat al in de 18e eeuw bij Goudse pijpenmakers in gebruik was en tot ongeveer 1940 is gebruikt. 
Omdat de leeftijd van de kookpot goed ingeschat kan worden was het eveneens mogelijk om de maker ervan te traceren. De kookpot is van ongeveer 1900.  In Gouda bestond een pottenbakkerij, de Star (ook wel Ster genoemd), die in 1884 via een veiling openbaar werd verkocht. Pieter Goedewaagen kocht het bedrijf. Een  belangrijke drijfveer om dit te doen schijnt geweest te zijn om een eind te maken aan het tijdrovende heen en weer sjouwen van ongebakken en gebakken pijpen in pijpenpotten van en naar de ovens van pottenbakkerijen. Door de aankoop beschikte hij over een (of meer) eigen ovens. Goedewaagen gebruikte het merk BWB niet alleen op kleipijpen, maar ook op aardewerk zoals bij de kookpot is te zien. De pot heeft een diameter van ruim 15 cm en het stempel met monogram BWB heeft een doorsnede van 2 cm. 

klik op foto      
kookpotje3-1.jpg (55341 bytes)
    kookpotje1-1.jpg (54713 bytes)    kookpotje-Dscn2992-1.jpg (77489 bytes)

Hoewel het Goudse aardewerk niet zo best stond aangeschreven deden de Goudse pottenbakkerijen het  helemaal niet zo slecht. Goedewaagen produceerde tussen 1906 en 1909 jaarlijks ongeveer 30.000 stuks Star-aardewerk. Maar uiteindelijk werd toch een definitieve overstap gemaakt van huishoudelijk aardewerk naar sieraardewerk.Een belangrijke productieplaats van huishoudelijk aardewerk was Bergen op Zoom. De producten werden net zoals het kookpotje 
van Goedewaagen gemerkt, meestal met BOZ. Op de foto een al wat later merk met de volledige tekst 
BERGENOPZOOM met 3 kruisjes.

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur