1 juni 2012   Kleine plevieren zijn pioniervogels maar gedragen zich soms als weidevogelKleine plevier alarmeert de in de buurt aanwezige kuikens omdat er gevaar dreigt.

Maar liefst vier nesten van paar kleine plevieren werden nabij Reeuwijk Dorp door weidevogelbeschermers gevonden op een perceel waar jaarlijks (snij)mais wordt verbouwd. Nu was mij bekend dat er zo af en toe wel eens een kleine plevier op maisland broedt, maar vier nesten op een (venig) perceel was ook voor mij nieuw. De nesten zijn bij het fraisen en inzaaien gespaard gebleven en de plevieren zijn gewoon verder gegaan met broeden.

Normaal gesproken zijn kleine plevieren echte pioniervogels. Ze broeden graag op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten). Dat is meestal maar eenmalig. Het jaar er op zijn ze meestal weer verkast omdat de omstandigheden op de ‘oude’ broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen (of kunnen) broeden. Kleine plevieren zijn gemakkelijk te verwarren met bontbekplevieren, maar die hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan kleine plevieren die meer in het binnenland voorkomen.


Bontbekplevier op weg naar het nest op een schelpeneilandje. Foto's gemaakt door de telescoop met als camera een NIKON Coolpix 4500.

Een 2e plek waar dit voorjaar verschillende kleine plevieren tot broeden kwamen is het reservaat (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) Hooge Boezem bij Haastrecht en het recent nieuw  ingerichte reservaat in de polder Hoonaard (onderdeel van de Benschopper Boezem van Staatsbosbeheer) zuidelijk van Hekendorp. Hier kwamen in totaal minimaal drie en wellicht vier paartjes tot broeden. Een paar in Hoonaard bij een nieuw gegraven plasdras en 2 zekere en misschien wel 3 paartjes in de Hooge Boezem. Twee paartjes in de Hooge Boezem hadden als broedplaats voor wel heel opmerkelijke plaatsen gekozen. Een paar had een nest pal naast het nieuw aangelegde fietspad en een 2e paar had het nest tussen steenslag op een recent aangelegd halfverhard werkpad. Naar ik aanneem zal het broeden een eenmalige kwestie zijn. Dat was een paar jaar geleden in een nieuw aangelegd reservaatgedeelte langs de Bilwijkerweg ook het geval. Toen broedden er vlak na aanleg ook verschillende paartjes rond de nieuwe plasdrasplekken. Dat bleek toen ook eenmalig te zijn.


      
Paartje kleine plevieren


Kleine plevier drukt zich vanwege gevaar. Nog maar een paar dagen oud.


       
Kleine plevier houdt de boel in het oog  nadat fietsers voorbij zijn gereden. Dan weer snel terug vliegen naar het nest om verder te broeden.Het nest van de kleine plevier met vier eieren lag vlak naast het nieuw geopende fietspad. Opvallend was dat de eieren in het nest (nou ja nest) bijna rechtop stonden. Dat zat zeker lekkerder voor de pleviertjes. De broedende vogel liep als fietsers naderden van het nest af en probeerde af te leiden door voor fietsers of wandelaars uit te rennen. Ben benieuwd of de nestelende plevieren het hebben gered met al die fietsers en wandelaars die langskwamen.


      
Kleine plevier is van het nest gelopen omdat fietsers langs kwamen. Op afstand van het nest zittend op het fietspad. 


Kleine plevier zit te schijnbroeden. Dit gedrag is bedoeld om vijanden weg te lokken van het nest.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen