Alle vertellingen

 JEUGDVERHALEN
uit het
 GROENE HART

 (klik op paarse tekst)

Ruisvoorns in de polder Stein (13 augustus 2014)
Over een fanatieke koddebeier, krabbenscheer en kokerjuffers

Visotter duikt op in het Groene Hart van West-Nederland
(27 april 2014)
Het 1e paartje visotters is verschenen in het Nieuwkoopse Plassengebied. Verhaal over de visotter vroeger en nu
en over welke kansen er zijn voor de soort.


Opgesloten in een ijskelder op landgoed Linschoten
(30 november 2013)
Een hachelijk avontuur in een afgesloten ijskelder

Werkgebied: De Eilandspolder(N-H) 1970-1973
(12 april 2013)
Herinneringen uit de periode 1970-1973 over mijn werkzaamheden bij Staatsbosbeheer in het natuurreservaat 
de Eilandspolder 

Bosuilen (11 maart 2012)
Over een bosuil in het zonnetje en een nest met drie jonge bosuilen

Landbouw en natuur in de polder Stein (22 november 2009)
Veranderende landbouw en natuur in de polder Stein gezien over een periode van 50 jaar


De polder Oukoop (13 september 2008)
Heden, verleden en een onduidelijke  toekomst voor de polder Oukoop te Reeuwijk

Huismussen in het Groene Hart, vroeger en nu (12 mei 2008)
Over de achteruitgang van de huismus en de oorzaken ervan. En een verhaal over de relatie bosuil-huismus.

Over hooien en hooibergen (26 januari 2008)
Een vertelling over de hooibouw zoals dat in het verleden ging en de hooiberg  als ideale speelplek bij de boerderij

Boenhokken bij boerderijen (2 maart 2007)
Veel boerderijen in het waterrijke Groene Hart beschikten vroeger over een boenhok

Visserslatijn  (18 februari 2006)
Snoeken tijdelijke heersers in de polder Het Land van Stein

Zestien zonnende woudaapjes (november 2005)
Geschiedenis van een uit de Reeuwijkse Plassen verdwenen reigersoort

50 Jaar vogels kijken 
Van ei verzamelaar naar vogelaar (november 2005)

Streekprodukten ( november 2005)
Een manier van het oogsten van streekprodukten zoals dat vroeger ging  

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen