9 maart 2011  Het eerste kievitsei gevonden en het gruttobroedseizoen komt er aan.

6 Maart 2011 werd in een weiland in Maasland in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei gevonden. Controleurs van Landschapsbeheer Nederland hebben het ei gecontroleerd en vastgesteld dat het om een vers ei ging. Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2011 begonnen. Ook is deze vondst het startsein van het voorjaar. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden op 16 maart. Nu werd de vondst ruim een week eerder gedaan.


Om alvast een beetje in de stemming te komen. Kievitsnest met vier eieren

 

Grutto's op verzamelplaatsen rond Gouda/Reeuwijk (ontwikkelingen)

Een graslandperceel bij het Weegje bij Waddinxveen, wat ieder voorjaar plasdras staat, is al tientallen jaren een uiterst belangrijke gruttoverzamelplaats. Ieder voorjaar, in de periode voordat de grutto's gaan broeden, overnacht een aantal weken een groot aantal grutto's op deze plasdras. Toch lijkt er iets aan het veranderen te zijn. De aantallen van enkele jaren geleden (tot max. 3500 overnachtende exemplaren) lijken, als we de meest recente tellingen en die van vorig jaar bekijken, op het Weegje niet meer gehaald te worden. Wat zijn daar de oorzaken van? Verschillende factoren spelen een rol. 

Allereerst wordt de directe omgeving van het Weegje steeds drukker door bebouwing, verkeer, recreatie enz. Voor grutto's minder aantrekkelijk. Vervolgens zijn tamelijk recent in de directe omgeving een paar nieuwe verzamelplaatsen ontstaan n.l. de Voorofsche polder noordelijk van Waddinxveen en de polder Stein Noord in Reeuwijk. Aannemelijk is dus dat een deel van de grutto's van de "Weegjepopulatie" verkast is naar die nieuw aangelegde verzamelplaatsen. Dat lijkt door recente telgegevens van de drie gebieden ook bevestigd te worden. En dan is er natuurlijk de steeds verder slinkende Nederlandse gruttopopulatie die meespeelt dat de aantallen op het Weegje afnemen.

Over de tellingen:
Wil je betrouwbare informatie hebben over het precieze aantal overnachtende grutto's dan is het uitvoeren van avondtellingen de beste manier. Grutto's keren tegen de avond naar de verzamelplaatsen om er de nacht door te brengen. Vroeg in de ochtend vertrekken ze dan weer om in polders in de wijde omgeving voedsel te gaan zoeken (het opvetten om in een betere broedconditie te komen). Tussentijds keren er overdag wel weer regelmatig aantallen terug naar de verzamelplaats om er een tijdje te verblijven maar in de loop van de dag vertrekken ze alsnog een 2e keer naar polders in de omgeving om er voedsel te zoeken. In onderstaande tabellen zitten veel tellingen die overdag zijn uitgevoerd. Die geven wel een beeld over aanwezige aantallen, maar het uitvoeren van avondtellingen (of vroege ochtendtellingen) geeft de meest volledige informatie. In onderstaande tabellen zijn in grijs gearceerd de wat later op de avond uitgevoerde tellingen. Veel ervaring met avondtellingen is de afgelopen jaren door Freek Mayenburg en Rien van Straaten opgedaan bij intensief slaapplaatsonderzoek van grutto's  in de Benschopper Boezem bij Haastrecht, de polder Stein in Reeuwijk en het Weegje bij Waddinxveen.

 

Weegje plasdras gruttoaantallen 2011  
Datum aantal grutto's Tijdstip telling waarnemer
10-feb-11 3 overdag DH
16-feb-11 7 17.00 DB
17-feb-11 53 17.30 MH
19-feb-11 18 13.30 AV
19-feb-11 36 16.30 KO
22-feb-11 22 17.18 DB
24-feb-11 9 16.40 DB
25-feb-11 30 15.40 DH
26-feb-11 5 13.25 DB
1-mrt-11 9 17.10 DB
2-mrt-11 90 8.15 DH
3-mrt-11 200 8.00 DH
3-mrt-11 342 17.15 DB
4-mrt-11 185 17.15 DB
5-mrt-11 27 17.40 DB
5-mrt-11 27 18.15 GB
6-mrt-11 43 16.30 GB
6-mrt-11 40 17.00 DB
6-mrt-11 12 17.15 GJR
7-mrt-11 120 7.50 DH
8-mrt-11 34 17.30 DB
8-mrt-11 250 18.30 AV
9-mrt-11 110 17.00 DB
11-mrt-11 210 7.35 DH
12-mrt-11 200 15.00 MvL
13-mrt-11 150 18.15 AV

 


Grutto's voedselzoekend op een graslandperceel wat bemest is met ruige stalmest. Op dit soort percelen broeden grutto's  graag.

 

 

Voorofsche polder plasdras gruttoaantallen 2011  
Datum aantal grutto's Tijdstip telling waarnemer
15-feb-11 34 15.00 MH
17-feb-11 10 17.30 MH
19-feb-11 50 ? MH
21-feb-11 17 ? MH
24-feb-11 132 ? SvB
1-mrt-11 450 17.25 DB
3-mrt-11 111 17.45 DB
5-mrt-11 90 15.00 MvL
5-mrt-11 175 16.50 DB
5-mrt-11 170 17.45 GB
6-mrt-11 400 17.15 DB
8-mrt-11 350 18.00 AV
9-mrt-11 450 18.00 DB
11-mrt-11 750 19.00 DB
12-mrt-11 500 15.00 MvL


Foto van zo'n beetje de eerste grutto's die dit voorjaar werden waargenomen boven de plasdras in de Voorofsche polder 
bij Waddinxveen op 15 februari 2011

 

 
Polder Stein plasdras gruttoaantallen 2011  
Datum aantal grutto's Tijdstip telling waarnemer
13-feb-11 11 15.00 FM
14-feb-11 15 10.00 PS
15-feb-11 50 10.00 WK
25-feb-11 80  15.00 RvS
27-feb-11 32 10.15 FM
1-mrt-11 80 11.20 DH
1-mrt-11 1200 16.00 RB
2-mrt-11 570 18.35 FM
5-mrt-11 800 18.20 DB
6-mrt-11 310 10.50 FM
6-mrt-11 980 18.50 HvG
8-mrt-11 1310 18.55 FM
9-mrt-11 1170 18.45 FM
12-mrt-11 14 7.55 DH
12-mrt-11 320 11.45 FM
12-mrt-11 30 16.00 AV
13-mrt-11 675 18.45 FM
15-mrt-11 410 19.00 HvG
19-mrt-11 316 19.00 HvG
20-mrt-11 1600 14.45 RvS
22-mrt-11 1200 15.00 FM

Grutto's voedselzoekend op een bemest agrarisch graslandperceel vlak bij de plasdras in de polder Stein in Reeuwijk.Tijdstip ongeveer 11.00 uur. De foeragerende groep bestond uit ongeveer 300 exemplaren. Ze werden begeleid door een flink aantal kokmeeuwen die probeerden bemachtigde prooien van de grutto's  af te pakken.

 

 

Scholeksters op de surfplas in Reeuwijk

Een paar honderd scholeksters waren op 16 februari 2011 al weer aanwezig in Reeuwijk. Uitrustend  op de overgebleven paaltjes van weggespoelde eilandjes op plas Broekvelden van een naar ik aanneem vermoeiende tocht.


Mooi is te zien dat de rustende scholeksters toch alert blijven. Te zien aan de regelmatig knipperende witte oogleden.
Foto met zon gemaakt.

Foto gemaakt met mistig weer.

 


Natuurfotografen weten het. Een goede foto maken van een brilduiker valt niet mee want deze eenden zijn tamelijk schuw. De kleuren  van de eend bestaan uit een zwart en een wit deel. Om een juist belichte foto te maken is het belangrijk te voorkomen dat het wit  erg uitgebeten is. Dat kun je alleen bereiken door de belichting aan te passen. Omdat het zonnig was heb ik niet een maar twee stops  extra onderbelicht.

 


Een groep (zomer)brandganzen samen met een paar kolganzen.  Ze behoren inmiddels
tot de vaste broedvogels van het Reeuwijkse Plassengebied.
Op de achtergrond een man fazant.

 


Onder het dak van dit voormalige verveendershuisje nestelden tot voor kort flinke aantallen huismussen. Ze konden goed terecht onder de oudhollandse dakpannen via ingangen ter hoogte vande dakgoot. De huismussen werden ook geaccepteerd door de bewoners. Ze hoorden er gewoon bij. Rond het huis bestond een ideaal leefklimaat voor (huis)mussen en andere vogelachtigen. Voldoende dekkingsmogelijkheid, tamme eenden die buiten liepen en gevoerd werden. Ook s' winters werden de vogels flink bijgevoerd. De huidige moderne huizenbouw in de buurt geeft veel minder gelegenheid voor huismussen om te kunnen nestelen. Onder de meeste sneldek dakpannen is geen plaats meer voor de vogels.


Diverse huismussen sleepten op 9 maart 2011 al weer volop nestmateriaal onder de dakpannen van het oude veendershuisje 
langs de Oude Weg. Het huisje staat (jammer genoeg) op de nominatie om gesloopt te gaan worden.


De huismussen zullen een andere broedbestemming moeten opzoeken want het huis is inmiddels 
(12 maart 2011) gesloopt

 
Ergens in het Reeuwijkse Groene Hart  woont een enthousiast iemand die zijn best doet om een stukje cultuurhistorie te bewaren. 
Op de voorgrond een schouwpraam met op de achtergrond een prachtig gerestaureerde (gepotdekselde) houten boerenschuur.

 

Ransuilen op een winterroestplaats

Het zal niet lang meer duren of ransuilen zullen hun winterroestplaatsen verruilen voor de broedplaatsen. Nog een
paar plaatjes die de afgelopen winter zijn gemaakt op een roestplaats waar al jaren een 20-25 tal ransuilen overwintert.


homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen