25 maart 2011  Over volhouders en broedplaatstrouw

Boombroedende scholeksters weer terug

Al verschillende jaren achtereen broedt een paartje scholeksters op geknotte knotwilgen in het recreatiegebied De Goudse Hout oostelijk van Gouda. Had het paar al twee weken geleden in de buurt van de broedplaats gezien maar vanavond 25 maart 2011 op weg naar de verzamelplaats van grutto's in de polder Stein trof ik beide exemplaren aan op een knotwilg zittend. Het was 18.45 uur en blijkbaar gebruiken de vogels knotwilgen als slaapplaats. Toen ik om 19.30 uur (het was al schemerig) weer langs reed zaten ze nog steeds op de knotwilgen. Naar ik aanneem zal het niet lang meer duren of ze gaan nestelen. Ben benieuwd of ze ook nu weer er voor kiezen om in een knotwilg te gaan broeden.

Wilt U alvast meer lezen over dit paartje scholeksters klik dan hier

  
Af en toe een dutje doen en de omgeving in de gaten houden
 
De wilgen waar de scholeksters op zitten zijn deze winter geknot. Vorig jaar hebben ze op een andere knotwilg gebroed maar 
dat kan nu niet want die zijn weer begroeid met eenjarige loten.


Een wilde eend landde precies op de knotwilg op het plekje waar de scholeksters plannen hebben om te gaan nestelen. 
De scholekster trachtte de eend door luid tepiet tepiet te roepen weg te jagen. Dat lukte ook. 

De eend vloog weer weg.

 

Gruttoverzamelplaats Polder Stein Noord

Op bovenstaande foto de gruttoverzamelplaats polder Stein Noord in Reeuwijk om 15.45 uur op 24 maart 2011. Er verbleven op dat tijdstip ca. 1200 grutto's. 
Op dezelfde dag is ook nog een avondtelling uitgevoerd. Om 18.45 uur verbleven ca. 300 grutto's op de plasdras. Om 19.20 uur was het aantal opgelopen naar 511 grutto's. Verder wat later op die avond op de plasdras ook een groep van 220 wulpen en 60 kemphanen.

Door de vele tellingen die zijn uitgevoerd op gruttoverzamelplaatsen weten we, dat avondtellingen de hoogste aantallen grutto's opleveren. De aantallen overdag zijn meestal (veel) lager. De grutto's vreten overdag in polders in de omgeving of zijn het toekomstige broedgebied aan het verkennen. Daarom zijn de hoge aantallen grutto's die overdag op 20, 22, 24 en 25 maart 2011 werden geteld opmerkelijk. Temeer omdat avondtellingen op dezelfde dagen veel lagere aantallen laten zien. Een verklaring ervoor is eigenlijk niet goed te geven. Of het zou moeten zijn dat een fors deel van de overdag aanwezige grutto's er voor heeft gekozen elders de nacht door te brengen.

(grijs gearceerde rijen betreft avondtellingen)

Polder Stein plasdras gruttoaantallen 2011  
Datum aantal grutto's Tijdstip telling waarnemer
13-feb-11 11 15.00 FM
14-feb-11 15 10.00 PS
15-feb-11 50 10.00 WK
25-feb-11 80  15.00 RvS
27-feb-11 32 10.15 FM
1-mrt-11 80 11.20 DH
1-mrt-11 1200 16.00 RB
2-mrt-11 570 18.35 FM
5-mrt-11 800 18.20 DB
6-mrt-11 310 10.50 FM
6-mrt-11 980 18.50 HvG
8-mrt-11 1310 18.55 FM
9-mrt-11 1170 18.45 FM
12-mrt-11 14 7.55 DH
12-mrt-11 320 11.45 FM
12-mrt-11 30 16.00 AV
13-mrt-11 675 18.45 FM
15-mrt-11 410 19.00 HvG
19-mrt-11 316 19.00 HvG
20-mrt-11 1600 14.45 RvS
20-mrt-11 480 19.10 FM
22-mrt-11 1200 15.00 FM
24-mrt-11 1300 15.45 RvS
24-mrt-11 511 19.20 FM
25-mrt-11 1100 15.00 RvS
25-mrt-11 436 19.15 FM
29-mrt-11 1200 14.00 HB
29-mrt-11 380 20.30 KO
2-apr-11 335 20.20 FM
3-apr-11 367 20.25 HvG/FM


 
Gruttomannen in bruiloftskleed

 

Futen

Overal op en rond de Reeuwijkse Plassen zie je futen baltsen. Er zijn zelfs al flink wat futen die broeden. Ik verwacht dat eerdaags de eerste futenkuikens wel zullen verschijnen.

Wilt U een uitgebreide fotoserie zien van een futenpaar wat ieder jaar vrijwel op hetzelfde plekje 
nestelt klik dan
hier

 

Volhouders

Al een aantal jaren broeden in het Natuur- en Recreatiegebied de Reeuwijkse Hout aalscholvers. Aan de oostkant in bomen grenzend aan een veenplas. Afgelopen winter zijn de meeste bomen waar de aalscholvers in nestelden afgezaagd om te voorkomen dat de aalscholvers weer zouden terugkeren om te broeden. De kwaliteit van het water in de veenplas nam af door al het geschijt van de aalscholvers. Maar de natuur laat zich niet zo maar verdrijven door de mens. Dit voorjaar hebben de aalscholvers nesten gebouwd in het schamele aanbod van bomen die zijn blijven staan. Vorig jaar werden 17 bewoonde nesten geteld en nu zijn dat 19 stuks. Omdat er nog maar weinig bomen staan die geschikt zijn om te nestelen is het dringen geblazen voor de schollevaars. Een paartje heeft er zelfs voor gekozen om een nest te maken in een knotwilg waar een pruik op staat van 2-jarig hout.


Aalscholver in broedkleed met een tak op weg naar zijn partner op het nest

Aalscholver in broedkleed.

 


  
Eindelijk zat een ransuil mooi vrij op de roestplaats. De aantallen op de roestplaats beginnen nu flink af te nemen. 
Ze beginnen nu te vertrekken naar de broedgebieden. Telde nu nog maar 8 exemplaren terwijl er normaal 
gesproken 20-25 exemplaren aanwezig zijn.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen