26/27 maart 2013    Gruttoverzamelplaats het Weegje bij Waddinxveen
Fotoserie gemaakt s'-avonds als de grutto's komen slapen en s'-morgens vroeg als de grutto's weer vertrekken.

Afwijkend voorjaar voor grutto's
Voor grutto's is het een zeer afwijkend voorjaar. Met als oorzaak het langdurige koude weer vanaf de 2e helft van maart t/m 1e week van april. Precies op het moment dat paarvorming en territoriumbepaling al volop aan de gang zou moeten zijn. Maar veel grutto's lijken als gevolg van die kou de voorbereidingen op het broedseizoen nog even uit te stellen. De koudeperiode veroorzaakte zelfs weer trek in zuidelijke richting omdat er problemen ontstonden met het vinden van voedsel zo leek het erop. Ook maakten de grutto's er een potje van v.w.b. het aantalsverloop op de bekende verzamelplaatsen. De verzamelplaats polder Stein b.v. werd tot heden amper aangedaan om te overnachten en grote aantallen grutto's pendelen van dag tot dag heen en weer tussen verzamelplaatsen in West-Nederland om er te overnachten. Ook op het Weegje lijkt dit het geval te zijn met nogal wisselende aantallen die in de periode 6 mrt-27mrt 2013 kwamen slapen. Dat blijkt wel uit onderstaande tabel met telreeks.Opvallend daarbij is de sterke afname van overnachtende grutto's tussen 16 mrt en 23 mrt 2013. Vanaf 24 maart 2013 lopen de aantallen weer fors op aantallen exemplaren die de laatste jaren niet meer op het Weegje werden. Dat werd veroorzaakt door het samenscholen van grutto's op het Weegje terwijl andere verzamelplaatsen in de omgeving niet of nauwelijks werden gebruikt. Vanaf 6 april verbeterde het weer en was ook direct aan het sterk verminderen van de aantallen zichtbaar dat de grutto's zich gingen vestigen in de broedgebieden en IJslandse grutto's  vertrokken naar hun broedgebied in IJsland. Wel is te verwachten dat het begin van het eieren leggen en broeden wat later op gang zal komen dan voorgaande jaren.
Wilt U meer lezen over grutto's op het Weegje maar dan in voorgaande jaren
klik hier
Datum tijdstip aantal grutto's waarnemer
6-mrt-13 7.48 70 DH
7-mrt-13 19.00 300 JL
10-mrt-13 8.10 410 DH
11-mrt-13 7.24 600 DH
11-mrt-13 18.30 1805 PPS
12-mrt-13 18.40 2084 PPS
15-mrt-13 8.00 900 DH
16-mrt-13 15.30 400 DB
16-mrt-13 19.05 800 DB
18-mrt-13 18.15 147 PPS
19-mrt-13 7.35 170 DH
19-mrt-13 17.15 7 DB
21-mrt-13 18.50 450 DB
22-mrt-13 18.55 370 DB
23-mrt-13 19.00 1435 PPS
24-mrt-13 18.55 1500 DB
25-mrt-13 8.05 430 DH
25-mrt-13 18.30 1500 DB
26-mrt-13 7.40 750 DH
26-mrt-13 19.20 2500-3000 FM/JL
27-mrt-13 7.00 1800 FM
27-mrt-13 7.50 850 FM
27-mrt-13 19.33 3313 FM/PPS/DB
28-mrt-13 7.05 2100 FM/PS
28-mrt-13 7.55 250 FM/PS
29-mrt-13 19.45 2700-3000 PPS/GB
30-mrt-13 19.45 3430 HvG
31-mrt-13 8.20 105 DH
31-mrt-13 13.15 6 FM
31-mrt-13 15.55 1 FM/DB
31-mrt-13 20.39 2000 GB
1-apr-13 20.45 2838 PPS
2-apr-13 7.35 1300 DH
4-apr-13 17.00 2 PPS
7-apr-13 20.45 1315 PPS
9-apr-13 20.20 270 DB
10-apr-13 20.40 280 DB
21-apr-13 21.08 1 DB
22-apr-13 21.00 105 PPS

Waarnemers:                                                  Blauw gekleurd betreft: Avondtellingen
DB  =Daniel Benders
DH  =Dirk Huitzing
FM  =Freek Mayenburg
JL   =Johannes Luiten
PPS=Peter Paul Schets
PS  =Pim Steenbergen
GB  =Gary Bakker
HvG =Hans van Gasteren

 


Grutto's op het Weegje. 
26 maart 2013
was een tamelijk gure dag maar niet zo koud als een paar dagen er voor. De wind was matig waaiend uit oostelijke richting en de temperatuur was 4-5 graden boven nul. De vier nachten ervoor had het nog 5-7 graden gevroren samengaand met een ijzig koude oostenwind overdag. Een bezoek aan het Weegje gebracht om een avondtelling uit te voeren en foto's te maken. De ondergaande zon zorgde er voor dat mooie beelden konden worden gemaakt. In de nacht vroor het enkele graden en dat betekende dat een flink aantal grutto's in de vroege ochtend van 27 maart 2013 op het ijs stond. Het laagje ijs was blijkbaar niet al te dik want sommige grutto's stonden wel in het water en andere weer op het ijs. Ondanks het koude weer gingen de voorbereidingen op het broedseizoen gewoon door hetgeen bewezen werd door verschillende paringen.

Weegje. 26 maart 2013 in de avond

Grutto's op de verzamelplaats het Weegje bij Waddinxveen. Ongeveer 2500 grutto's waren om 1920 uur aanwezig.
Foto's gemaakt op 26 maart 2013 omstreeks 19.00 uur met een laag staande ondergaande zon.
Twee stops onderbelicht. ISO 800. sluitersnelheid 1/2000Grutto's tegen de avond op de verzamelplaats het Weegje bij Waddinxveen. Foto: 26 maart 2013.
Op de achtergrond windmolens op het nabijgelegen bedrijfsterrein Gouwepark.Avondtelling op 27 maart 2013. Maar liefst 3300 grutto's kwamen groepsgewijze naar het Weegje om er de
nacht door te brengen. Hier een klein deel in het prachtige avondlicht van de ondergaande zon.


Grutto's tijdens de avondtelling van 27 maart 2013 in de gloed van de ondergaande zon.


   
Links grutto's in het licht van de ondergaande zon.
Foto rechts: Grutto's zoeken nog snel even wat voedsel in de randen van de plasdras voordat ze gaan slapen.


Tegen de schemering vlogen alle 2500 grutto's op zonder dat er een aanwijsbare reden voor was.
De sluitersnelheid bij bovenstaande foto was nog net voldoende om de grutto's er redelijk goed scherp op te krijgen.

Foto nog weer wat later op de avond gemaakt. De lichtomstandigheden waren verder verslechterd waardoor een 
lage sluitersnelheid moest worden gebruikt. Geeft echter wel een mooi effekt. 


Weegje. 27 maart 2013 vroeg in de ochtend

Een klein gedeelte van de ca. 1800 grutto's aanwezig op het Weegje op 27 maart 2013 omstreeks 7.00 uur. 


Tussen de grutto's zaten enkele geringde exemplaren en voorzien van gekleurde vlaggetjes.  Vrijwel zeker IJslandse grutto's
waarvan vele tientallen exemplaren aanwezig waren. Op de foto in het midden een IJslandse grutto die zit te kopkrabben met ringenset 
om waaronder een rood vlaggetje.


27 maart 2013 s'-morgens omstreeks 7.00 uur. Ongeveer 1800 grutto's waren nog aanwezig op verzamelplaats het Weegje.
Om de paar minuten vertrokken groepen naar graslandpolders. Om 7.50 uur was het aantal grutto's geslonken naar 850 stuks.
Het wegvliegen van groepen grutto's vertrekkend naar hun toekomstige broedgebieden om er voedsel te zoeken en het 
broedterritoria te verkennen ging onverminderd door. 


Grutto's vertrekkend van verzamelplaats Weegje richting Groene Hart polders om er te gaan vreten
en hun toekomstig broedgebied te verkennen/bepalen.


27 maart 2013. Om 7.50 uur waren nog 850 grutto's aanwezig op het Weegje. Dit is een deel van die groep.
Beschutting zoekend tegen de koude matige oostelijke wind. De temperatuur lag rond het vriespunt.Grutto en stormmeeuwen op het ijs.Een laagje ijs had zich gevormd in de nacht van 26 naar 27 maart 2013. 
Een deel van de grutto's stond nog in het water en een ander deel stond op het ijs.


Een groepje grutto's staande op het ijs.

Een groepje grutto's waarvan een deel in het water staat en een ander deel op het ijs.


Grutto's in de ochtend op de verzamelplaats het Weegje bij Waddinxveen. Foto: 27 maart 2013.
Op de achtergrond windmolens bij het nabijgelegen bedrijfsterrein Gouwepark.


Weegje. 28 maart 2013 vroeg in de ochtend

Om 7.00 uur waren nog ruim 2000 grutto's aanwezig op de verzamelplaats Het Weegje. Ook deze nacht had het een paar graden gevroren en delen van de plas waren bedekt met een laagje ijs. Duidelijk was te zien dat de grutto's  beschutting zochten tegen de nog steeds ijskoude oostelijke wind. Om de paar minuten vlogen van het ene op het andere moment groepen grutto's weg, tegen de wind in, en verdwenen in oostelijke richting. Dat ging maar door en door en om 7.55 uur waren nog maar 250 grutto's aanwezig op de plasdras. Het grootste aantal grutto's wat de verzamel/slaapplaats bezoekt bestaat uit "Hollandse" grutto's, maar er zitten ook vele honderden IJslandse grutto's tussen.


Tijdstip: 7.05 uur. Op dit tijdstip waren (nog) ruim 2000 grutto's aanwezig. De avond ervoor waren dat om 
19.30 uur tegen schemering 3300 stuks. Het aantal grutto's op de plasdras werd snel minder. Om de paar minuten 
vlogen kleine of grote groepen weg in oostelijke richting, tegen de wind in.


Plotsklaps vliegt er weer een groep grutto's op tegen de wind in en verdwijnt oostwaarts. Een bijzonder gebeuren.
Er werd blijkbaar een signaal afgegeven hetgeen het teken was voor een aantal grutto's om van de verzamelplaats te vertrekken. Een groepje grutto's s'-morgens vroeg even boven de gedeeltelijk bevroren verzamelplaats vliegend om vervolgens in 
oostelijke richting te vertrekken.


Tijdstip: 7.55 uur. Bijna alle grutto's zijn naar polders in de omgeving vertrokken.Nog maar 250 grutto's op de verzamelplaats. 

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen