4 april 2011  Fotoserie van grutto's, uilskuikens en kauwtjes

Weinig tekst deze vertelling. Maar de foto's maken veel goed naar ik mag aannemen. Het heeft mij veel moeite gekost maar ik heb veel plezier beleefd aan het maken van de serie.

Gruttoverzamelplaats Voorofsche polder Waddinxveen

Vandaag 3 april 2011 telde ik om 17.00 uur ongeveer 340 grutto's op de gruttoverzamelplaats in de Voorofsche 
polder tussen Waddinxveen en Boskoop. Veel grutto's zijn inmiddels getooid in het zomerkleed. Er is een flink verschil tussen 
mannetjes en vrouwtjes. Op onderstaande foto's zijn die verschillen goed te zien.

Grutto's op hun mooist


Gruttoman


Gruttoman


Gruttoman


Gruttovrouw


Gruttovrouw


Gruttovrouw

 Deze knobbelzwanen hoorde ik aan komen vliegen. Kon er nog snel een foto van maken.

 


   
Natuurbeleving of de overtollige energie kwijt raken? Of is het een combinatie er van?

 Rietgorsman zittend op een rietstengel

 

Over bosuilen en uilskuikens

Bosuilen zijn vroege broeders. Sommige paren hebben eind Januari al eieren. Dit paar had op 3 april 2011 al vier grote jongen. 
Ze zaten verscholen tussen het jonge gebladerte.

Boven en onder het jonge kroost
Wilt U meer lezen over bosuilen klik hier

 

Kauwen

Kauw in de winter


Kauwtjes broeden als ze de kans krijgen in kolonies. Ik weet nabij Bodegraven een rij hele oude knotpopulieren te staan. 
Een tiental kauwenpaartjes broedt in holten van deze populieren. Op bovenstaande foto een kauw met nestmateriaal.


Deze holte is wel erg open. Toch heeft de kauw er voor gekozen om hier te gaan nestelen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen