Uit een verzameling grospenningen gemaakt door pijpenmakers van Goudse pijpenfabrieken

Grospenningen 17e eeuw17e eeuwse grospenning. Met aan een kant het 
hielmerk gekroonde IG. Maker: Jan Gerritse Schordijk (1686-1689) of Cornelis Weeldenburg (1699). Bodemvondst Gouda
.

Nieuw 4 november 2009

Vijf grospenningen waarop de ketelopeningen van 
kleipijpen staan ingedrukt. De opening van de ketels heeft 
een diamater die vrijwel gelijk is aan laat 17e of wellicht 
vroeg 18e eeuwse kleipijpen. Makers onbekend. 
Bodemvondst Gouda.
 

Nieuw 4 november 2009
  
17e eeuwse grospenning met een springend paard en het merk LW.  Maker: Lambert Proefhamer (1686-1692). 
Bodemvondst Gouda.

 

Grospenningen 18e eeuw18e eeuwse grospenning. Met aan een kant het merk 
'de man in de kan' met initiaal IDI. De maker IDI komt 
niet in de Goudse boeken voor. Bodemvondst Gouda.18e eeuwse grospenning met als hielmerk de zon. 
Mogelijke maker: Daniel Sluiter (1722-1782).
Bodemvondst polder Achterwillens.


  
18e eeuwse grospenning. Met aan twee kanten 
het hielmerk IHT.De maker IHT komt niet in de Goudse 
pijpenmakersboeken voor maar ik ga er van uit dat het 
een 18e eeuwse grospenning betreft. Bodemvondst Gouda.


18e eeuwse grospenning waarop de zon en de maan staan 
afgebeeld in een cirkel. Rondom de cirkel staat ook nog een 
tekst. Het gaat w.s. om de afdruk van een munt in 
pijpaarde. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda polder
 Achterwillens.

Nieuw 4 november 2009
  
18e eeuwse grospenning met muntafdruk gemaakt uit pijpenklei. 
Wapens in een schild. Bodemvondst Gouda

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk gemaakt uit pijpaarde. 
Wapens in een schild.
Bodemvondst Gouda polder Achterwillens.

Nieuw 4 november 2009
  
18e eeuwse grospenning met muntafdruk gemaakt uit pijpaarde. 
Op de munt staat de tekst Stad Utrecht 1788. Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk gemaakt uit 
pijpaarde. Op de munt staat de Hollandse Leeuw 
in een schild. Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
  
18e eeuwse grospenning met muntafdruk gemaakt uit pijpaarde. 
Op de munt staat de Hollandse Leeuw in een schild. 
Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met aan een kant hielmerkjes 
ingedrukt in  pijpaarde. Het merk is DH.  Maker: 
Maarten van de Maas(1716-1759). Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk in  pijpaarde. 
Te lezen is D.GELRIA 1760.  Maker: onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk in  pijpaarde.  
Maker: onbekend. Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk in  pijpaarde. 
VOC met het jaartal 1730. Maker is onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met muntafdruk in  pijpaarde. 
Met een wapen in een omlijsting. Maker: onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

Nieuw 4 november 2009
 
18e eeuwse grospenning met de afdruk van een zegelring in  pijpaarde. Twee gekroonde duiven met het anagram IHT er om heen. 
Vreemd is dat het merk IHT niet Gouds is. Bodemvondst Gouda polder Achterwillens


Grospenningen 19e eeuw


 
Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
8M in reliŽf opgedrukt. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.

  
Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde het 
cijfer 14 in reliŽf opgedrukt.Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

  
Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
het getal 21 in reliŽf opgedrukt. Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

  
  Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
het getal 38 in reliŽf opgedrukt. Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda.
  
  Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
het getal 10 ingekrast. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.

 


  
   Grospenning w.s. 19e eeuw met op de voor- en 
achterzijde het getal 2 in reliŽf (handmatig) opgebracht. 
Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.


 
Grospenning 19e eeuw. Gemaakt van rode pijpenklei 
met twee indrukken van pijpensteeltjes.  Maker is onbekend. 
Bodemvondst Polder Achterwillens Gouda.

   
 Grospenning 19e eeuw met op de voor- en 
achterzijde de letter A ingekrast. Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

  
   Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
de letter M ingekrast. Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda.

 


 
Grospenning 19e eeuw. Gemaakt van de afdruk van 
een munt (1 cent) met het jaartal 1822 erop. 
Maker is onbekend. Bodemvondst Waddinxveen 
polder Bloemendaa.l

  
   Twee grospenningen laat 19e eeuw of begin 20e eeuw 
met aan een kant de letters P en B ingestempeld. 
Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.
  

Twee grospenningen laat 19e eeuw. Met vijf gaatjes 
waarschijnlijk ingebracht met de wijer. Maker is onbekend. 
Bodemvondst Gouda polder Achterwillens.


Drie grospenningen laat 19e eeuw. Met de afdruk van 
een sleutel. Maker is onbekend. Bodemvondst Gouda 
polder Achterwillens.
Nieuw 4 november 2009
 
 Twee grospenningen 19e eeuw met op de voor- en 
achterzijde het getal 15 in reliŽf opgedrukt. 
Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.
Nieuw 4 november 2009

Een 5-tal grospenningen laat 19e eeuw of begin 20e eeuw. 
In de vorm van een driehoek, vierhoek, hartje, rond met 
de letter V en rond met gat en de letter B. 
Makers zijn onbekend. Bodemvondst Gouda.
Nieuw 4 november 2009

Een 10-tal grospenningen laat 19e eeuw of begin 20e eeuw. 
Vierkant of rond met een gat erin. Het gat is w.s. 
gemaakt met de wijer. Makers zijn onbekend. 
Bodemvondst Gouda.
Nieuw 4 november 2009
 

Grospenning  laat 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
het getal 18 in reliŽf opgedrukt. Bodemvondst Gouda 
polder Achterwillens.
  Nieuw 4 november 2009
 

Grospenning 19e eeuw met op de voor- en achterzijde 
het getal 16 in reliŽf opgedrukt. Het streepje onder het 
getal voorkomt dat men denkt dat het gaat om 
het getal 91.Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.
Nieuw 4 november 2009
    

Twee grospenningen laat 19e eeuw met op de 
voor- en achterzijde ingestempeld het getal 20 en 26. 
Bodemvondst Gouda polder Achterwillens.
  Nieuw 4 november 2009
 

Een 6-tal Grospenningen laat 19e eeuw met op de 
voor- en achterzijde een Romeins cijfer ingekrast. 
Te zien zijn de cijfers III, IV, V, VI en VII. Maker onbekend. 
Bodemvondst Gouda polder Achterwillens.
Nieuw 4 november 2009
      

Grospenning laat 19e eeuw met aan een kant de indruk 
van een sleutel?. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.
  Nieuw 4 november 2009
 

19e eeuwse grospenning met aan twee kanten hielmerkjes 
op  pijpaarde. De gekroonde GN. Maker: F. Sparnaay & Zn. 
Bodemvondst Gouda.
Nieuw 4 november 2009
     

19e eeuwse grospenning met de afbeelding van Willem III 
aan twee kanten. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda.
 Nieuw 4 november 2009
   

19e eeuwse grospenning met aan twee kanten op pijpaarde 
een ingedrukte kip en het jaartal 1823. Maker zou 
kunnen zijn Carel Zieleman (1824-1846). 
Bodemvondst Gouda.

Een andere grote verzameling van vrij vroege 19e eeuwse Goedewaagen grospenningen kunt U zien door hier te klikken


Grospenningen 20e eeuw


                                     
Vroeg 20e eeuwse grospenningen met de  cijfers 4, 11 en 12 aan beide kanten erop gestempeld.  Maker: P. Goedewaagen. Bodemvondst Gouda Jaagpad
 
       
Vroeg 20e eeuwse grospenningen met de  cijfers 20, 22, 23, 28, 30, 32, 34,36 en 40 aan beide kanten erop gestempeld.
Maker: P. Goedewaagen. Bodemvondst Gouda Jaagpad


Grospenningen waarvan de datering minder zeker is.
Eventuele reacties over onderstaande grospenningen kunt U geven door te mailen naar freek@groenehartvertellingen.nl     Twee grospenningen met aan een kant een kuiltje waarin radeerwerk is ingebracht. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering onzeker. Het meest waarschijnlijk is 18e eeuw maar het kan zelfs 17e eeuw zijn.

 

     
Grospenning met aan een kant de afdruk van een hielmerkje, de gekroonde TS. Aan de andere kant een ingekraste streep. Dit Goudse merk is zowel in de 18e als de 19e eeuw gebruikt door verschillende pijpenmakers. Bodemvondst Gouda

   
   Grospenning met aan een kant de afbeelding van een persoon. Het lijkt wel met een tulband op. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering onzeker.
     
Grospenning met een gat in het midden en radering. Maker is onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering onzeker.
Nieuw 4 november 2009
  
  
Vermoedelijk 18e of 19e eeuwse grospenning van een muntafdruk gemaakt uit rode klei. Bodemvondst Gouda polder Achterwillens.
Nieuw 4 november 2009
    
Grospenning met een hielmerk. Het lijkt op een zittende hond maar helemaal zeker is het niet. Maker onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering onzeker.
Nieuw 4 november 2009
  
   Grospenning met aan een kant de gestempelde afbeelding van de Hollandse Leeuw. Gemaakt met een zegelring? Maker onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering onzeker.
Nieuw 4 november 2009
     
Grospenning met in opdruk een schild met het stadswapen van Gouda. Maker is onbekend. Bodemvondst Gouda. Datering is onzeker maar de 18e of 19e eeuw is het meest waarschijnlijk.

startpagina

vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels auteur