Eind april/begin mei 2011    Minder muggen en minder dwergmeeuwen
in het Reeuwijkse Plassengebied

Vorig jaar was een topjaar voor wat betreft de aantallen (tijdelijk) in het Reeuwijkse Plassengebied verblijvende dwergmeeuwen en zwarte sterns. Dat is dit voorjaar een stuk minder. Het heeft te maken met het moment van voedselaanbod. Vorig jaar was er al in de 2e helft van april een enorm aanbod aan dansmuggen. De grote concentraties dansmuggen zijn dit voorjaar een paar weken later verschenen. Het ontbreken aan voedsel was dus de reden voor op trek zijnde dwergmeeuwen om niet een tijdje  op de Reeuwijkse Plassen te blijven hangen om op te vetten. Het maximum wat ik in april aan dwergmeeuwen heb geteld op de plas Broekvelden bedroeg 75 stuks en dat was op 19 april 2011. Ook de aantallen zwarte sterns zijn dit voorjaar lager. Maximaal 100 stuks op de plas Broekvelden op 19 april 2011 (Dorus Duits) en op 2 mei 2011 (Freek Mayenburg). 

Op 5 mei 2011 (nu wel veel dansmuggen) telde ik 300 zwarte sterns op plas Broekvelden en 75 stuks op de aangrenzende plas s'-Gravenkoop. 

Voor meer foto's van dwergmeeuwen en aantallen in april - mei 2010
klik hierEen van de 12 voedselzoekende dwergmeeuwen die ik op 30 april 2011 telde op de plas Reeuwijkse Elfhoeven

Dwergmeeuwen en visdiefjes trekken graag met elkaar op bij het zoeken naar voedsel.

 

Niet een paar scholeksters op knotwilgen broedend maar twee paar

Verscholen broedend, nauwelijks opvallend  een scholekster in de knot van een wilg. De in de afgelopen winter 
geknotte wilg begint al weer flink uit te lopen. Vandaag 5 mei waren de wilgenloten al ongeveer 30 cm hoog. Ik kon nog
met moeite de scholekster herkennen nog steeds broedend. Het zal nu niet lang meer duren tot het moment, dat 
de eieren uitkomen.

Ik heb er eerder over geschreven. Al een aantal jaren broedt in de Goudse Hout een scholekster op de pruik van een pas geknotte wilg. Ook dit voorjaar is dat weer het geval. Groot was mijn verbazing toen bleek dat er niet een, maar twee scholeksters, en niet ver van elkaar vandaan, op een knotwilg gingen nestelen. Eerst had ik het idee dat een polygame scholeksterman er twee vrouwen op na hield. Maar dat bleek toch niet het geval te zijn toen ik twee scholeksters zittend  op het nest waarnam met in de buurt twee wakende scholeksters op knotwilgen zittend.

Scholekster op wacht zittend op een knotwilg


Krooneenden

Mannetjes krooneenden zijn met hun felrode snavels niet te verwarren met andere eendensoorten. Al een aantal jaren broeden in het Reeuwijkse Plassengebied een 5-10 tal broedparen. Volgens de Reeuwijkse bioloog Henk van der Starre zou de populatie ontstaan zijn uit exemplaren die ooit zijn ontsnapt uit een waterwildverzameling. Het zou kunnen want het is opmerkelijk zo mak als sommige krooneenden zich gedragen op de surfplas. s'-Winters zijn de krooneenden niet aanwezig in Reeuwijk. Waar ze zich dan ophouden is niet bekend. Misschien trekken ze weg naar de Gouwzee bij het IJsselmeer of de Vinkeveense Plassen. In genoemde gebieden overwinteren flinke aantallen krooneenden.

Krooneenden zijn gek op bronmos. Deze waterplant groeit in zuiver en helder water. In de Vinkeveense Plassen eten krooneenden vooral bronmos maar dit ontbreekt in de Reeuwijkse plassen. De "Reeuwijkse" krooneenden eten vooral draadwier wat massaal groeit in ondiepe delen langs de oevers van plas Broekvelden. De eenden duiken het op maar ik heb ook wel gezien dat ze het grondelend dus kopstaand opvissen.


Klaar om een duik te nemen

Boven water komend met een plukje draadwier in de snavel.

 

Eindelijk gelukt: zeldzame en zingende snor op de foto

Zingende snor zittend op een rietstengel.

Enkele tientallen jaren geleden was de snor, een klein moerasvogeltje, behoorlijk algemeen in het Reeuwijkse Plassengebied. In mijn jonge jaren hoorde ik regelmatig exemplaren zingen op mijn vele roeitochten over de diverse plassen. Vooral in rietkragen rondom de eilanden op de plas Kalverbroek kon je het snorrende geluid van de snor op diverse plekken horen. Ik heb de soort jaren gemist maar dit voorjaar werd ik weer eens verblijd met zijn geluid in een rietkraag ergens in het Reeuwijkse Plassengebied.


Zingende rietzanger zittend op een rietstengel

 Jonge meerkoetjes bedelend om een hapje.Even geen zin. Een van de jongen wordt hardhandig tot 
de orde geroepen.

 

Aalscholver valt lepelaars lastig

Een lepelaar valt in bij een andere lepelaar die voedsel aan het zoeken is.

De twee lepelaars zijn druk bezig met voedsel zoeken. Een aalscholver kijkt toe of er geen visje is te verschalken van de lepelaars.

De aalscholver komt na even onder gedoken te zijn alleen met zijn kop boven water.

De aalscholver valt een van de lepelaar aan w.s. met de bedoeling om de schrikkende vogel wat vis uit te laten spugen.

Het is echter een tevergeefse poging want de lepelaar vliegt op buiten het bereik van de haaksnavel.

 

Geoorde futen

Wat zijn het toch mooie fuutjes. Nog een paar foto's van geoorde futen in zomerkleed. 
Op 5 mei 2011 waren nog steeds 13 exemplaren aanwezig op plas Broekvelden

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen