Alle vertellingen over
 
CULTUURHISTORIE
GROENE HART


(klik op paarse tekst)

De voormalige Hooge Boezem bij Haastrecht (vervolg) (10 februari 2014)
Plaggen en graven: Eindfase van de natuurontwikkeling voor het herstel van de boezemfunctie. 

Cultuurhistorie en vegetatie op de Oude Hollandse Waterlinie (deel Prinsendijk)  (11 januari 2014)
Geschiedenis van de Prinsendijk en de vegetatieontwikkelingen op en langs deze kade

Opgesloten in een ijskelder op landgoed Linschoten
(30 november 2013)
Een hachelijk avontuur in een afgesloten ijskelder

Weidemolentjes in De Eilandspolder(N-H
(12 april 2013)
Herinneringen uit de periode 1970-1973 over Noord-Hollandse natuurreservaten waaronder de Eilandspolder 

Vervening en turfwinning
rond Reeuwijk en in Nederland
(22 december 2012)
Over de Reeuwijkse- Hollandse turfwinning, het maken van turf en een turfschipper in het Groene Hart

'Het Land van Steyns Kaden' in Reeuwijk (18 december 2012)
Over ontwikkelingen van de de kade die vroeger de scheiding vormde van het ontgonnen land 
tussen de Hollandse Yssel en de huidige plassen Vrijhoef-Kalverbroek


Boenhokken bij boerderijen
(28 november 2012)
Veel boerderijen in het waterrijke Groene Hart beschikten vroeger over een boenhok. Een fotoverslag.

Wipwatermolen al vijf eeuwen in de Reeuwijkse polder Oukoop
(20 november 2012)
Fotoserie waarin de wipwatermolen in de polder Oukoop centraal staat. Ook de problemen van de vroegere 
waterhuishouding in het gebied komt aan de orde.


Veenbonken op de Reeuwijkse Plassen
(29 oktober 2012)
Over het verschijnsel veenbonken in Reeuwijk en het hoe en wat van stadsafval dat is aangetroffen op veenbonken.

Polderboezem in het Land van Steyn
(16 februari 2012)
Ook de polder Stein werd vroeger bemalen met watermolens via een boezemsysteem. En over natuurontwikkeling 
in de voormalige boezem.

De voormalige Benschopper Boezem oostelijk van Haastrecht
(22 januari 2012)
Watermolens in vroegere eeuwen nabij Haastrecht in polder Boven Haastrecht in de Lopikerwaard 

De voormalige Zuidzijderboezem in de polder Reeuwijk (16 januari 2012)
Over een voormalige boezem, verdwenen watermolens en schraallandplantjes in de polder Reeuwijk zuidelijk van RW A-12

Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (5) (20 november 2011)
Over
verwaarloosde hoogstamboomgaarden, hooibergen, boenhokken en leilinden bij boerderijen 
in het Groene Hart.

De voormalige Hooge Boezem bij Haastrecht (10 mei 2011)
Plaggen en graven: natuurontwikkeling door het herstel van de boezemfunctie. De natuurwaarden zullen er van gaan profiteren.

Veenweidepark Oudewater in de polder Klein Hekendorp
(17 oktober 2010)
Over een voormalige boezem en de aanleg van een nieuw recreatiegebied bij Oudewater

Polderboezemreservaat bij Hekendorp
  (nieuw 27 september 2010)
Verdwenen water(wip)molens uit een oude polderboezem in de polder Groot hekendorp

Boerenschouwen in het Groene Hart
(29 juni 2010)
Over verdwijnende (melk)schouwen, (stront)schouwen, boerenschouwen en praamschouwen

De voormalige Bergambachtse boezem (8 december 2009)
Weidevogels keren weer  terug na het inrichten van het reservaat Bilwijk zuidelijk van  Haastrecht

Over uilen en afbeeldingen van uilen op tegels (21 juli 2009)
Over uilskuikens, soorten uilen, jachthoogte van uilen en uilen(soorten) op antieke tegels

Najaarsschouw in het Groene Hart
(20 oktober 2008)
Om droge voeten te houden in het laaggelegen West-Nederland worden al eeuwenlang jaarlijks in het najaar de poldersloten geschoond en periodiek gebaggerd

Knotwilgen in het Groene Hart (8 april 2008)
Steeds meer oude knotwilgen en monumentale bomen in het Groene Hart verdwijnen

Archeologische vondst in Reeuwijk (december 2007)
De vondst van een glisschaats van dierlijk bot in het Reeuwijkse Plassengebied 


Trekschuit terug in het Groene Hart
(november 2007)
Een stukje cultuurhistorie keert terug in de vorm van twee replica trekschuiten die gaan varen in het Groene Hart bij Gouda en de Wierickerschans


Hooibergen, verdwijnend erfgoed ( januari 2008)
Hooibergen op het boerenbedrijf ,die nog in gebruik zijn komen in het Groene Hart vrijwel niet meer voor. 

Boerderijen en hun benamingen
( maart 2006)
De benamingen op een aantal fraaie historische boerderijen in het Groene Hart

Tiendweg in de polder Stein weer te belopen ( september 2006)
De zwaar vervallen Tiendweg ingrijpend gerenoveerd en in gebruik genomen 
als lange afstandswandelroute in het Groene Hart

De Westkade bij Reeuwijk Dorp ( maart 2007)
Oude veenkade met een interessante cultuurhistorische geschiedenis en belangrijke natuurwaarden

Toponiemenkwestie van een polder
( januari 2006)
Historisch schrijffoutje op 18e eeuwse kaart polder Bloemendaal

Het Moordsche Verlaat (februari 2006)
Vergane sluisglorie in de Oostpolder van Schieland bij Gouda

Pijpenkoppen zoeken (januari 2006)
Ruim 30 jaar onderzoek en wroeten in de bodem naar de Goudse pijpenindustrie

Goudse pijpenkoppen (2005)
Wat hebben Goudse pijpenkoppen, topografie en het Koninklijk Huis met elkaar gemeen?

Toemaak als meststof (2005)
Vroegere bemesting van polders met Gouds stadsafval.

Over wilde eenden en eendenrassen  ( november 2007)
Over wilde eenden, oude eendenrassen en het houden van (leg)eenden door boeren als bijverdienste


Herkenbare vogels op 17e eeuwse tegels
  ( oktober 2007)
16e eeuwse gravures van Adriaen Collaert zijn gebruikt om afbeeldingen van vogels op tegels te schilderen

Duiven en duiventorens 
( augustus 2006)
Over duiventorens, duiventillen en vredesduiven 

Snippendriften (2005)
Oude (Reeuwijkse) jachtmethoden en uilen op de kruk

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen

            
Standerdmolens op antieke wandtegels. Het oudste molentype in Nederland. Ze werden in het midden van de 16e eeuw 
al in het Groene Hart gebruikt voor de afwatering.