Alle vertellingen over

 WEIDEVOGELS
EN BEHEER
 
(klik op paarse tekst)

Ontwikkelingen en broedresultaten weidevogels rond Reeuwijk 2015 (17 juli 2015)
De broedresultaten voor grutto en scholekster in Reeuwijkse reservaten in 2015 was minder goed. Oorzaken ervan waren o.a. droogte, koud weer en wellicht ook verhoogde predatie. 

Resultaten van het broedseizoen 2014 over reservaten en agrarisch grasland
(15 juni 2014)
Ook in 2014 toonden alarmtellingen in reservaten aan dat het broedsucces goed is terwijl het broedsucces in agrarische gebieden een stuk minder tot dramatisch is.

Aantalsontwikkelingen gruttoverzamelplaatsen voorjaar 2014
(1 april 2014)
Een paar gruttoverzamelplaatsen rond de Reeuwijkse Plassen  in het vroege voorjaar gevolgd.


Vliegvlugge 1e jaar grutto's
(19 juni 2013)
Het herkennen van 1e jaar grutto's geeft nogal een problemen. Fotoserie die de kenmerken goed tonen.

Gruttonieuws broedseizoen 2013 over reservaten en agrarisch grasland (11 juni 2013)
Alarmtellingen in reservaten leverden het bewijs dat het goed gaat met de weidevogels in Reeuwijk. In agrarische gebieden daarentegen was het broedsucces matig tot slecht ondanks dat er twee weken later gemaaid werd dan normaal.

Fotonieuws uit het Goudse-Reeuwijkse Groene Hart (22)
(30 maart 2013)
Weidevogels en andere vogelsoorten hebben het moeilijk door het langdurige koude weer. 

Gruttoverzamelplaats Het Weegje bij Waddinxveen
(27 maart 2013)
Grutto's van slag door koude weer. Grote aantallen grutto's slapen in het Weegje

Broedseizoen 2012 van grutto's en het broedsucces
(24 november 2012)
Ook in het voorjaar van 2012 is weer in een aantal graslandpolders rond Reeuwijk-Haastrecht gekeken naar het broedsucces van grutto's

Voorjaar 2012 Grutto's weer terug in het Groene Hart 
(18 maart 2012)
De eerste grutto's weer teruggekeerd op plasdrasplaatsen in de omgeving van Reeuwijk

Gruttonieuws broedseizoen 2011
Prima broedsucces grutto's in reservaat polder Stein Noord (3 november 2011)
De reservaten polder Stein en Voorofsche polder hebben een goede weidevogelstand en het broedsucces 
van grutto's en andere weidevogelsoorten is ook goed.

Gruttonieuws broedseizoen 2011 Matige broedresultaat voor de grutto op agrarische graslanden (21 oktober 2011)
Alweer een slecht broedseizoen voor de grutto in agrarische graslanden rond Reeuwijk, weinig vliegvlugge exemplaren

Gruttonieuws broedseizoen 2011 Ontwikkelingen op verzamelplaats polder Stein Zuid in Reeuwijk (17 oktober 2011)
Hoe een verzamelplaats van grutto's functioneert en gegevens over overnachtende aantallen in voorjaar en na het broedseizoen

Voorjaar 2006-2007-2011. Grutto's in de Benschopper Boezem (26 mei 2011)
Een klein reservaat in de Lopikerwaard waar veel weidevogels broeden. Het broedsucces van grutto's is nogal wisselend.

Broedsuccesindicaties d.m.v het tellen  van alarmerende grutto's in mei 2011 (16 mei 2011)
Weinig alarmerende grutto's en amper gespaarde vluchtheuvels rond Reeuwijk en over hoe een grutto gaapt met zijn snavel.

Grutto's op verzamelplaats Stein en over broedplaatstrouw en volhoudende aalscholvers (26 maart 2011)
Aantalontwikkeling grutto's op de verzamelplaats polder Stein. Een paartje scholeksters en futen broedt 
ieder jaar op dezelfde plek. 

Aantalontwikkelingen op gruttoverzamelplaatsen in het vroege voorjaar van 2011 (9 maart 2011)
Afnemende aantallen grutto's op het Weegje? Met telgegevens grutto-verzamelplaatsen Weegje, polder Stein 
en Voorofsche polder

De Voorofsche polder tussen Waddinxveen en Boskoop, weidevogelparadijs (17 januari 2011)
De weidevogelstand heeft zich in dit poldertje weer volledig hersteld dank zij de inzet van 
Het Zuid-Hollands Landschap en pachtende boeren.

Grutto's, smienten, kieviten en in de Polder Stein Noord (18 november 2010)
Over het broedsucces van grutto's in het NATURA2000 gebied polder Stein Noord. En over het massaal 
aanwezig zijn van  kieviten en smienten in het najaar van 2010.

Gruttoverzamelplaatsen rond Gouda/Reeuwijk in het voorjaar 2010 (21 maart 2010)
Ontwikkelingen op en rond een paar gruttoverzamelplaatsen waaronder die in de polder Stein

Ontwikkelingen op en rond de gruttoverzamelplaats Stein voorjaar 2009
(26 mei 2009)
Terugkeer van grutto's en de ontwikkelingen op en rond de plasdras in
het voorjaar van 2009

Wolken kieviten in de polder Stein in Reeuwijk (15 november 2008)
Over getelde aantallen en het zwermgedrag van de kievit

Trouwe moederkievit
(9 juni 2008)
Kievitkuikens worden regelmatig opgewarmd door de moeder

Broedsucces grutto's in 2008 rond de Reeuwijkse Plassen
( 31 mei 2008)
 Dramatisch slecht broedseizoen voor grutto's in het Groene Hart rond Reeuwijk.

Alarmerende grutto's  (14 mei 2008)
Telling van alarmerende grutto's in de polder Stein te Reeuwijk op 13 mei 2008

Voorjaar 2008, de grutto's zijn er weer (26 februari 2008)
Grutto's komen weer massaal terug op gruttoverzamelplaatsen rond de Reeuwijkse Plassen waaronder het reservaat Stein

Broedsucces grutto's 2007 rond de Reeuwijkse Plassen
(8 augustus 2007)
Maar weinig vliegvlugge jonge grutto's in het broedseizoen 2007, maar wel veel juvenielen op een plasdrasplaats in de polder Stein

Hoog water, plasdras en weidevogels
(30 mei 2007)
Weidevogels reageren positief op verhoging waterstand reservaat Stein
 
Grutto's steeds verder in de problemen (16 mei 2006)
Door steeds verder afnemende aantallen broeden veel grutto's niet meer in kolonieverband, met als voorbeeld het agrarische deel van de polder Stein, voorjaar 2007

Gruttoverzamelplaats in polder Stein (11 mei 2007)
Het belang van gruttoverzamelplaatsen, ontwikkelingen op de plasdrasplaats in de polder Stein in het voorjaar van 2007

14 Maart 2007 gruttotelling (16 maart 2007)
Het reservaat polder Stein langs de Twaalfmorgen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijke gruttoverzamelplaats

19 Februari 2007 de eerste grutto's  (19 februari 2007)
Onze nationale trots weer terug in het Groene Hart waaronder het Weegje bij Waddinxveen

Wordt 2006 al weer een slecht gruttojaar?  (16 juni 2006)
Lage productieaantallen van jonge grutto's in polders rond Reeuwijk

Over het broedseizoen van grutto's in 2006 (6 juni 2006)
Eerste globale indrukken over het broedsucces van grutto's in de polder Reeuwijk

Nieuwe gruttoverzamelplaats (22 maart 2006)
Een plasdrasperceel in de polder Stein wordt in gebruik genomen als gruttoverzamelplaats

Gruttoverzamelplaats het Weegje  (2 maart 2006)
Achterblijvende gruttoaantallen door onverwachte vorst en sneeuwperiode?

Voorjaar 2006 eerste grutto's  (19 februari 2006)
Onze nationale trots weer terug in het Groene Hart

Krimpend gruttoareaal in het Groene Hart (24 december 2005)
Diverse gruttobroedgebieden rond Gouda gaan binnenkort op de schop

Gruttoparadijzen (13 december 2005)
Twee belangrijke weidevogelreservaten van Staatsbeheer in beeld

Grutto's in hoog en laag gras (december 2005)
Opvallende verschillen in snelheid van grasgroei in 2005 

Gruttoverzamelplaatsen  (november 2005)
Belangrijke gruttoverzamelplaatsen in West-Nederland

Broedsucces grutto's 2005 polders Driebruggen-polder Reeuwijk (november 2005)
Over broedsucces van grutto's in het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide

Over het broedsucces grutto's 2005 in polder bij Reeuwijk Dorp (november 2005)
Broedsucces van grutto's in het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Weide & Waterpracht.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen