1 augustus 2013           
Slotenvol watergentiaan (Nymphoides peltata) bij Bodegraven

Watergentiaan houdt van kleiige ondergrond

Is watergentiaan al een betrekkelijk zeldzame waterplant in het Groene Hart rond Reeuwijk, een familie knobbelzwanen zwemmend tussen watergentianen in bloei fotograferen (zie de foto's hieronder) is eigenlijk nog zeldzamer. Maar dat lukte wonderwel en dat in het bijzonder dankzij de boer, eigenaar van het land, die het absoluut geen probleem vond dat ik zijn pas gemaaide graspercelen ging bezoeken om foto's te maken. 
Watergentiaan tref je alleen aan als de ondergrond kleiig is. Op pure veengronden ontbreekt de soort. Ik weet uit eigen waarneming dat de soort in het Groene Hart rond Gouda-Reeuwijk slechts voorkomt in een beperkt aantal polders. Dat zijn onder meer polders in de Krimpenerwaard die grenzen aan de Hollandse Yssel en de Lek die kleiig zijn door kleiafzetting door de twee genoemde rivieren, de Hooge Boezem bij Haastrecht, maar of de soort daar nog steeds staat betwijfel ik, en dan natuurlijk de foto's hieronder gemaakt in de polder nabij Bodegraven waar afzettingen van klei hebben plaatsgevonden door de (Oude) Rijn.


Familie knobbelzwaan zwemmend tussen een veld van bloeiende watergentianen. 

De volwassen knobbelzwanen zijn gemerkt en laten zien dat ze eigendom zijn van zwanendrifter Piet Oostveen uit Nieuwerbrug. De zonen van Piet hebben inmiddels min of meer het drifterschap overgenomen. Normaal gesproken doe ik geen uitspraken over het voor of tegen maar bij uitzondering wil ik nu wel eens mijn mening geven over "het probleem van zwanendriften" wat is geconstateerd door stadse burgers die naar mijn idee niet weten hoe natuur en natuurgebruik in elkaar zit. Het houden van knobbelzwanen dateert al vanuit de 17e eeuw. Knobbelzwanen horen thuis in het Nederlandse landschap en verfraaien het door hun aanwezigheid. Het verbieden van het zwanendriften betekent een verschraling van het landschap. Een landschap zonder knobbelzwanen, kunt U het zich voorstellen? De "gewone" burger met meer inzicht over natuur stelt de aanwezigheid van knobbelzwanen naar mijn idee wel op prijs en zal er niet voor kiezen dat de knobbelzwaan uit het Groene Hart verdwijnt door een verbod in te stellen op het zwanendriften. Het (terug)vangen van knobbelzwanen met een lange stok waar een soort van ring aan zit om de zwaan te vangen oogt misschien als wreed maar is het absoluut niet. Sterker nog, ik durf te beweren dat de zwanen er absoluut niet onder lijden. Ook het kortwieken van de kuikens waardoor ze als ze vliegvlug zijn niet meer kunnen vliegen is geen dierenmishandeling zoals sommigen beweren. Vergelijken we het met de moderne bio-industrie dan hebben de knobbelzwanen van de drifter een prachtleven.


Nog een plaatje van de familie knobbelzwaan tussen bloeiende watergentianen. De gent slobbert wat lekkers tussen 
de watergentianen vandaan. Het wijfje bleef wat meer op afstand en is niet te zien.


Een mooi sfeerplaatje. Een met korstmos begroeide boerenbrug en een sloot vol met watergentiaan

 

Bloemen van de watergentiaan openen zich pas omstreeks het midden van de dag.

Nooit te oud om iets te leren. Ik wist het tot vandaag niet. De bloemen van watergentiaan openen zich pas tegen de middag. De eerste keer toen ik foto's ging maken was ver in de namiddag en alle bloemen showden zich fraai geopend. Maar omdat de accu van mijn digitale fototoestel na een 10-tal foto's leeg was vond ik het noodzakelijk om nog een keer terug te gaan om de serie foto's die ik wilde maken te completeren. Dat werd vroeg in de ochtend en tot mijn verbazing (en een beetje teleurstelling) bleken zo'n beetje alle bloemhoofdjes gesloten te zijn. Toch leuk als je dat na zoveel jaren in het veld te lopen ontdekt. Opmerkelijk trouwens: op internet wordt er met geen woord gerept dat de bloemen van watergentiaan zich pas in de loop der ochtend openen.


Een mooi veld van watergentiaan. Tijdstip 8.30 uur. De bloemen nog gesloten


Veld met watergentiaan. Tijdstip 15.30 uur. Uitbundige bloei. De bloemen geopend.


Watergentiaan. De bloemen geopend. In de namiddag.

Nog meer watergentiaan. Ook bij deze exemplaren zijn bloemen geopend. Foto gemaakt in de namiddag.

Watergentiaan. De bloemen nog niet geopend. Gefotografeerd vroeg in de ochtend.


Watergentiaan. De bloemen nog niet geopend. Gefotografeerd vroeg in de ochtend.


Paarden grazen op een graslandperceel grenzend aan een sloot begroeid met watergentiaan.
De bloemen nog niet geopend want de foto is gemaakt in de vroege ochtenduren en dan zijn de bloemen nog niet geopend.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen