homepage
HET MOORDSCHE VERLAAT

10 September 2015       Vergane sluisglorie in de Oostpolder van Schieland

Vanaf het Weegje bij Waddinxveen langs de Gouwe fietsend richting Gouda kom je langs de (onverveende) Oostpolder van Schieland. Dit poldertje  ligt aan de westkant van de Gouwe, westelijk van de stad Gouda, even  ten zuiden van de spoorlijn Gouda-Rotterdam. Aan de noordkant van deze polder ligt een oud vervallen sluiscomplex, met de naam het Moordsche Verlaat. Iedere keer als ik er langs rijd fascineert het sluisje me weer opnieuw. 
In het verleden heeft dit sluisje een belangrijke functie gehad als snelweg over het water voor de scheepvaart, met name voor schepen die turf haalden in de verveningsgebieden rondom Zevenhuizen. Veel van die turf was bestemd voor de Goudse Industrie zoals de pottenbakkers en pijpenfabrieken. Het sluisje was een belangrijke verbindingsroute over water vanaf de Gouwe naar de Zuidplaspolders en andersom. De massieve houten sluisdeuren zijn nu aan het vervallen, maar alles wat van steen en beton is gemaakt ligt er nog tamelijk ongeschonden bij. Het is een cultuurhistorisch monument en waard om behouden te blijven. Om U een indruk te geven heb ik er een fotoserie van gemaakt. De foto's zijn al van 2006 en sindsdien is het verval jammer genoeg alleen maar verder toegenomen.
Wel ligt er inmiddels een voetpad vlak langs waardoor het sluisje nu goed te bekijken is.Overzicht met de tussensloot  waarachter de sluis ligt 
(westelijke richting) uitkijkend op de Oostpolder.


  
Links: De tussensloot tussen Gouwe en sluis als open verbinding op boezempeil liggend.
Rechts: Behoorlijk vervallen vervallen sluisdeur.

   
Links: overzicht van de doorvaart van de sluis.
Rechts: Beeld van een sluisdeur.

  
Links: overzicht van de doorvaart van de sluis in de richting van de Gouwe.
Rechts: Beeld van de houtensluisdeuren.De sluisdeuren zijn in vervallen staat en zouden ook niet meer kunnen functioneren. Door de alsmaar voortschrijdende 
geleidelijke inklinking van het venige polderlandschap steken de gefundeerde sluisdeuren boven het huidige polderpeil uit.

         
Korstmossen op de betonnen sluismuren.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen