homepage
9 November 2014           
Een nieuw fenomeen, een perceel olifantsgras in het Groene Hart

Olifantsgras in het Groene Hart - (Miscanthus)
   

Een stukje van het perceel in de polder Hoenkoop waar olifantsgras wordt geteeld.

Ik was er al verschillende keren langs gefietst. In de polder Hoenkoop (Lopikerwaard) groeit momenteel op een perceel ter grootte van ca. 0,5 hectare een hoog opgaand gewas maar het is geen (snij)mais en ook geen hennep. Het blijkt olifantsgras te zijn. Daar wilde ik meer van weten en ben dus op onderzoek uit gegaan over het hoe en wat. Olifantsgras is een hoog opgaand gewas wat groeit als kool en van oorsprong thuis hoort in Afrika maar er is ook een Chinese ondersoort. Het groeit tot wel drie vier meter hoog. Het heeft de energetische waarde van steenkool. In ruwe vorm kan dit rietachtige gewas dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar na bewerking zijn er ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van te maken. Bovendien heeft olifantsgras veel minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig om te groeien en kan het wel drie tot vier keer per jaar worden geoogst.


Het olifantsgras wat nader in beeld gebracht op 9 november 2014.

Momenteel lopen er allerlei discussies om flinke oppervlakten van de aangrenzende gronden rond het vliegveld Schiphol  te beplanten met olifantsgras om de aanwezigheid van grote aantallen (grauwe) ganzen en kieviten tegen te gaan. Er wordt erg veel hinder ondervonden van vooral ganzen die zich bevinden op en nabij de aan- en afvliegvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer flink veel hinder ondervindt. De ganzen (en andere soorten vogels), die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren en te rusten, mijden deze hoog opgaande grassoort.

Ik wilde weten waarom de eigenaar van het perceel in de polder Oukoop olifantsgras teelt. Dus een bezoekje gebracht. Men wilde mij het graag uitleggen. Het gewas is nu twee jaar oud en zal deze deze winter worden verhakseld waarna het wordt gebruikt als brandstof voor de kachel om de boerderij te verwarmen. Ben in ieder geval benieuwd of dit in het Groene Hart meer gevolg gaat krijgen. Niet iedereen zal er enthousiast van zijn want het hoog opgaande gewas geeft wel een beperking van de openheid van het bestaande open polder karakter. Ook over het verbouwen van (snij)mais zijn nogal wat discussies geweest waarbij het aspect openheid in combinatie met versnelde afbraak van venige gronden door diepploegen  met intensieve bemesting als negatief werden ervaren. 


Het bewuste perceel olifantsgras met op de voorgrond een oeverstrook met grote lisdodde.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen