3 mei 2012 
Volop nestelende vogels 

Volop broedende vogels kom ik momenteel tegen op mijn bijna dagelijkse zwerftochten door het Groene Hart. Ik ben er niet speciaal op naar zoek maar zie (ik heb er blijkbaar een goed oog voor) regelmatig broedende vogels op het nest zitten. Als er geen risico van verstoring is (want dat wil ik absoluut niet en dan blijft fotografie achterwege) leg ik een broedende vogel vanaf een veilige afstand met gebruikmaking van een 300 mm telelens vast op de gevoelige plaat. Een aantal foto's hieronder laat dat zien. 

Oude knotwilgen zijn favoriete broedplaatsen van tal van soorten vogels. Veel van die oude knotwilgen, vooral bij boerderijen stonden daar vroeger veel van, zijn verdwenen en daarmee ook veel geschikte broedplaatsen voor vogels. Vogelsoorten als kauw, houtduif, holenduif, wilde eend, koolmees, pimpelmees, ringmus, winterkoning, witte kwikstaart, spreeuw, ransuil, steenuil, bosuil broeden bij voorkeur om in oude knotwilgen. Een aantal van de genoemde vogelsoorten broedt in natuurlijke holten.

Zelfs de
scholekster, maar dat is wel een uitzondering, ben ik tegen gekomen als broedvogel op een knotwilg die in de winter ervoor was geknot. Ook de gekraagde roodstaart was vroeger in het Groene Hart een vrij algemene broedvogel die een duidelijke voorkeur had om in oude knotwilgen te broeden. Vooral oude knotwilgen die in de stam aan het vermolmen waren waren daarbij favoriet. De nesten werden in die vermolmde delen gemaakt. Ik heb er in mijn jeugd diverse nesten van aangetroffen.

 Houtduif broedend in de knot van een wilg.

Foto nog wat verder uitvergroot van de broedende houtduif in een knotwilg.


Houtduif broedend in de knot van een populier.

 Wilde eend broedend in een knotwilg. Het was een van zeven nestelende wilde eenden die ik door goed op te letten tegen kwam 
fietsend door een laantje met een 100-tal prachtige oude knotwilgen.

Nog een foto van een broedende wilde eend in een knotwilg.

 

 


Zelfs nijlganzen broeden in knotwilgen maar dan moeten die wel een holte hebben die groot genoeg is voor deze 
forse vogels die tot de halfganzen behoren.

 

 


Een kauwtje op een nest in een knotwilg. Normaal gesproken broeden kauwtjes in meer gesloten holten niet zo open als bij deze knotwilg.

 Meerkoet op het nest. Het nest bevond zich in de uiterwaard langs de Steinse Dijk nabij Hekendorp en zat in het midden van een 
grasland wat tussen maart en begin mei plasdras wordt gezet. Ben benieuwd of er wat van dit nest terecht zal gaan komen. 
Het nest ligt open en bloot en loopt dus grote kans om leeggeroofd te worden door zwarte kraaien of eksters.

 


 
Een paartje knobbelzwanen heeft een nest gemaakt in de oever van een graslandperceel. In het nest liggen 6 eieren. Dat is min of 
meer het gemiddelde van het aantal eieren wat een knobbelzwaan legt. De eieren moesten blijkbaar even gelucht worden want beide
vogels zaten wel in de buurt van het nest maar waren even gestopt met broeden. Het wijfje trok plukken gras los en die werden in de 
richting van het nest gegooid met de bedoeling om die in het nest te brengen als nestmateriaal.

De man knobbelzwaan (gent) bij het nest wakend over de eieren.

     

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen