15 Februari 2011  De eerste grutto's van 2011 en een zwerftochtje langs de Groene Jonker 
en Lusthof de Haeck in Nieuwkoop-Noorden 

Het leek op 8 februari 2011 wel voorjaar. De dag begon zonovergoten dag en hield het de hele dag vol. De temperaturen nog niet al te hoog want handschoenen dragen was niet overbodig. Maar je kon op luwe plekjes in de zon al voelen dat de zon aan kracht aan het toenemen is. Een bezoek gebracht aan het moerasgebied de Groene Jonker nabij Zevenhoven/Noorden en de zuidkant van het Nieuwkoopse Plassengebied in de omgeving van de Hollandse Kade waaronder het Lusthof de Haeck.

De eerste grutto's zijn weer teruggekeerd in het GROENE HART. 
De eerste melding op www.waarneming.nl in de omgeving van Gouda/Reeuwijk werd gedaan door Dirk Huitzing op 10 februari 2011. Het betrof 3 exemplaren op de plas van het Weegje bij Waddinxveen. In de polder Stein telde Pim Steenbergen de eerste 15 grutto's op 14 februari 2011 omstreeks 10.00 uur. Mijn eerste grutto's, 11 stuks,  nam ik waar in de polder Stein op 13 februari 2011 omstreeks 15.00 uur.
Een rondje plasdras gebieden op 15 februari 2011, welke bekend staan als belangrijke gruttoverzamelplaatsen, leverde de volgende grutto-aantallen op:

Gebied          (15 febr 2011) aantal tijdstip Waarnemer
Polder Stein Noord (plasdras) Reeuwijk 0 9.10 FM
Polder Stein Noord (plasdras) Reeuwijk 50 10.00 WK
Voorofsche polder (plasdras) Waddinxveen 33 12.45 FM/CvdS
Weegje (plasdras) Waddinxveen 12 16.15 FM/CvdS


Groepjes voedselzoekende grutto's op 15 februari 2011 op de gruttoverzamelplaats 
in de Voorofsche polder bij Boskoop

 

Plassengebied bij Nieuwkoop-Noorden omgeving Hollandse Kade

De Hollandse Kade, een toeristisch fietspad gelegen tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck.

Gemaaide rietlanden bij Noorden-Nieuwkoopse Plassen. Op de achtergrond de kerktoren van het dorpje Noorden.

Gemaaide rietlanden bij Noorden-Nieuwkoopse Plassen. Op de achtergrond de kerktoren van het dorp Nieuwkoop.

Een stuik riet klaar om afgevoerd te worden.

 

Lusthof De Haeck bij Noorden

Het gaat om een stukje laaggelegen veenland wat in 1933 is aangekocht door Dr. W.A. Teupken. Hij richtte het gebied in. Plantte er rododendrons en bamboeriet, legde paden en bruggetjes aan, maakte doorkijkjes en noemde zijn landgoedje Lusthof De Haeck naar de polder De Haak. In het moerasbos groeien vooral berken en elzen. Het gebiedje is in eigendom een beheer bij Natuurmonumenten en is vrij toegankelijk. Je kunt een korte rondwandeling maken via twee kanten: vanaf de Hollandse Kade of vanaf de zuidelijk gelegen weg.Op de wandeling passeert U verschillende schilderachtige 
houten bruggetjes. In de buurt van zo'n bruggetje groeide 
bronmos in het water.


Een doorkijkje over een veenput met aangrenzend rietland.
Langs de oevers groeien flink wat struiken lekker ruikende gagel.
In een slootje in de Haeck groeit het in Zuid-Holland zeldzaam voorkomende bronmos. Het plassengebied van Nieuwkoop/Noorden 
heeft een goede waterkwaliteit.Vlak bij het Lusthof De Haeck liggen nog enkele moeraslanden waar veenmos wordt geoogst. 

Mos trekken
Min of meer verborgen in de rietlanden bij Nieuwkoop-Noorden liggen verschillende laaggelegen putten waar het oppervlaktewater niet bij kan komen. De grond is er zuur en er valt slechts regenwater. Dat is een uitstekende omgeving voor moscultuur. Zodra  het riet is gesneden kan het veenmos geoogst worden. Dat gebeurt met een hark. De mostrekker maakt hoopjes spagnum -veenmos- zodat het water eruit kan lopen. Daarna wordt het veenmos verkocht aan tuincentra, als decoratiemateriaal. Veenmos wordt ook gebruikt bij de export van bomen naar Canada of Amerika. In die landen mogen bomen niet worden ingevoerd met kluiten aarde. De aarde wordt tussen het veenmos uit geschud en de wortels van bomen worden ingepakt met het veenmos. Veenmos kan wel 70 keer het eigen gewicht aan water vasthouden. Omdat de meeste mostrekkers uit Noorden en Nieuwkoop verspreid in het gebied hun landjes hebben, wordt met Natuurmonumenten samengewerkt om te komen tot één groot gebied van 70 ha. mosland, zodat het mostrekken minder tijdrovend wordt.  Veenmos groeit langzaam. Wanneer op een plek mos geoogst is, duurt het drie jaar voordat dat weer kan. 


Tapijt van veenmos. Klaar om geoogst te worden.

 

De Groene Jonker

Het natuurontwikkelingsgebied De Groene Jonker lag er op 8 februari 2011 zonovergoten bij. Er zaten duizenden vogels, vooral ganzen en smienten, maar die concentreerden zich vrijwel allemaal in het deel wat is afgesloten voor publiek. Een leuke waarneming was die van twee baardmannetjes in een stukje rietveld. Wat wel opvalt in het gebied is dat er zich steeds meer riet en pitrus begint te ontwikkelen. De openheid begin langzaam maar zeker af te nemen.

Wilt U meer lezen over de ontwikkelingen van dit gebied: klik hier
In het noordelijke deel van de Groene Jonker overnachten grote aantallen ganzen. Deze twee kolganzen (de buikstrepen 
duiden op volwassen exemplaren) maakten onderdeel uit van een grote groep kolganzen die inviel in het noordelijke deel.

Een groep wulpen komt wat later in namiddag naar de Groene Jonker. Ze gebruiken het gebied als rustplaats en 
overnachten er ook.

Binnen het reservaat De Groene Jonker zijn een paar bankjes geplaatst. Het zuidelijk deel is opengesteld voor publiek. 
Het noordelijke deel is gesloten voor het publiek. Hier verblijven de meeste vogels.

De meeste wilde eenden zijn al gepaard. Het zal met dit voorjaarsachtige weer niet lang meer duren of ze beginnen met nestelen.

 

Record aantal ganzen (15000 stuks) rond de Reeuwijkse Plassen op 9 februari 2011

Op een van mijn vele fietstochtjes rond de Reeuwijkse Plassen vielen mij de grote aantallen ganzen op die in de graslanden verbleven. Om een beeld te krijgen over welke aantallen we dan praten heb ik de belangrijkste  polders waar regelmatig ganzen verblijven geteld. Steeds meer kolganzen lijken het gebied rond Reeuwijk ontdekt te hebben als overwinteringgebied. Het getelde totaal van bijna 10000 kollen lag w.s. nog iets hoger want ook diverse poldergebieden wat verder van de Reeuwijkse Plassen af gelegen (o.a. Groot Hekendorp en Reeuwijk noordelijk van de A-12) worden de laatste tijd ook regelmatig door grote aantallen kolganzen bezocht. Deze polders heb ik niet geteld.


Regelmatig gingen de kolganzen drinken uit een onder water staande greppel.

Polder (telling 9 febr 2011) Kolgans Grauwe gans Brandgans Indische gans
Polder lang roggebroek 6500 600 630 0
Polder oukoop 1300 720 850 0
Polder oukoop noord 0 40 370 0
Polder Reeuwijk zuid A-12 650 425 650 0
Polder stein noord 0 60 4 0
Polder stein zuid 230 250 0 0
Polder langeweide zuid 360 60 45 0
Polder Langeweide noord 750 180 390 0
Polder Ravensberg West 0 325 0 34
Polder sluipwijk 0 70 160 0
Totaal 9790 2730 3099 34


 
Grauwe ganzen drinkend uit een sloot

 

Blauwe reigers in het Gouwebos bij Boskoop

Tijdens een wandeling door het Gouwebos gelegen tussen Waddinxveen en Boskoop kwam ik verschillende nesten tegen van blauwe reigers. Een van de nesten zat mooi vrij en de aanwezige blauwe reigers op het nest trokken zich weinig aan van mijn aanwezigheid. Blauwe reigerpaar op in aanbouw zijnde nest. De man (rechts) kwam op een gegeven moment aanvliegen met een tak.

De man blauwe reiger heeft een tak aangedragen en verlaat het in aanbouw zijnde nest. Er is maar weinig
verschil in uiterlijk tussen de man en de vrouw. De man heeft een iets meer roodachtige snavel.

Tussendoor was er wel zo af en toe even tijd om te baltsen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen