23 april 2012     Geboortegolf grauwe ganzen en meerkoeten

Grauwe gans
Vele tientallen paren grauwe ganzen met kuikens zijn al weer aanwezig op en rond de Reeuwijkse Plassen. De polder Reeuwijk zuidelijk van de A-12 spant daarbij de kroon v.w.b. aantallen. De in het Reeuwijkse Hout gebroed hebbende grauwe ganzen trokken na uitkomst van de eieren met hun kuikens naar het aangrenzende open poldergebied. 16 april 2012 telde ik noordelijk van de Reeuwijkse surfplas al 57 paren grauwe ganzen met kuikens. We zijn inmiddels een week verder en ongetwijfeld zullen er nog flink wat grauwe gansouders met kuikens zijn bijgekomen. Ook in de Goudse Hout waren op 15 april 2012 al flink wat grauwe gans kuikens geboren. Een telling in dit recreatiegebied leverde op die datum al 14 paren op met kuikens. 23 april 2012 was dat aantal al opgelopen naar 19 paren met kuikens.Grauwe gans broedend op het nest


Drie van de vijf eieren zijn uitgekomen. Of de twee eieren die nog in het nest liggen ook nog zullen uitkomen 
is twijfelachtig.


Grauwe ganzen met kuikens in de polder Reeuwijk zuidelijk van RW A-12


Grauwe ganzenfamilie 


De grauwe ganzenkuikens blijven in de buurt van de ouders. De ouders uiterst waakzaam.


Een van de 19 paartjes grauwe ganzenfamilies met kuikens  die ik op 23 april 2012 telde in de Goudse Hout. 

In het centrum van het recreatiegebied de Goudse Hout ligt een groot graslandcomplex wat een of twee keer 
per jaar geklepeld wordt. Door het klepelen (maaien met een slagmaaier waarbij het gewas blijft liggen) zijn deze graslanden zijn sterk verruigd geraakt met ruigteplanten als ridderzuring, koolzaad en fluitenkruid. Ideaal voor 
ganzen als broedplaats want die broeden graag in ruigten. Jammer genoeg is door die verruiging een 
weidevogelsoort als de kievit sterk afgenomen. Nog maar twee paartjes kwamen hier in het voorjaar van 2012 tot broeden.

 

Meerkoet
Het 'wemelt'  op dit moment van het jonge leven in het Groene Hart. Veel meerkoeten en grauwe ganzen hebben de eieren al uitgebroed en zwerven rond met hun kuikens. Tijdens een 2-tal fiets-wandelrondjes bij de Reeuwijkse Plassen en aangrenzende poldergebieden op 13 en 16 april 2012 telde ik al enkele 10-tallen meerkoeten met kuikens. 

De meerkoet is een van de meest algemene watervogels in het Groene Hart. Ze broeden praktisch overal. Ook midden in de stad. Als er maar water in de buurt is. Meerkoeten zijn niet erg kieskeurig voor de plek die ze kiezen als broedplaats. Veel nesten worden gebouwd op open plaatsen zonder enige dekking hetgeen dan ook de belangrijkste reden is van de enorme predatie van eieren en kuikens. Bij verlies van eieren en kuikens gaan meerkoeten weer snel over tot opnieuw eieren leggen en broeden. Het zijn volhouders. Soms wordt er in een broedseizoen wel 3 tot 4 keer genesteld waardoor de kans groot is dat er uiteindelijk wel een paar kuikens vliegvlug worden.

Meerkoeten duiken vaak naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed hebben ze moeite om onder water te komen; ze maken dan een sprong bij het duiken en zetten zich met hun poten flink af. Al snel daarna komen ze als een soort van duikbootje weer boven water.


Jonge meerkoeten op de woelige baren.Broedende meerkoet op het nest aan de rand van een rietkraag

.

Broedende meerkoet goed verscholen tussen een vegetatie van riet-lisdodde


Nest met eieren van de meerkoet.


Een van de meerkoeten heeft een klein insect gevangen en geeft het over aan het exemplaar op het nest.


Het insect wordt gevoerd aan een van de kuikens.


Meerkoet op het nest. De pas geboren kuikens kijken voor het eerst de wijde wereld in. De witte punt aan de snavel


Jonge meerkoet bedelt om voedsel


Op zoek naar voedsel in het grasland. De oudervogel heeft wat gevonden en brengt het naar een 
van de kuikens.Meerkoet duikt onder water op zoek naar voedsel voor de pulli. De groene poten welke naar achteren uitsteken en 
gebruikt zijn om onder water te komen zijn nog zichtbaar.


Meerkoet boven water komend met voedsel in de snavel. Een klein plukje waterplanten (draadwier) vormt de buit.

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen