De Goudse Plateelbakkerij Zuid-Holland (PBZH)   Tegelserie met beroepen vervaardigd bij de Zuid-Holland?

Bij de Plateel Bakkerij Zuid-Holland in Gouda werden aan het begin van de 20e eeuw  ook tegels gemaakt. Bekend zijn o.a. de fraaie tegeltableaux die vroeger zo bekend waren  in de winkels van de Gruyter. Verder  werden er bij de Zuid-Holland ook siertegels gemaakt.

 
          Siertegel met vissen, afmeting 36 x 20 cm gemaakt door ontwerper Jan Schonk, omstreeks 1925

 
                              Tegelplaquette met een landschap naar Wijsmuller, omstreeks 1900. 

Of er ook losse wandtegels zijn vervaardigd vanuit de normale productielijn is minder goed bekend. Een klein aantal beroepentegels in kleur zou mogelijk bij de Zuid-Holland vervaardigd kunnen zijn. De tegels zijn n.l. in de 70er jaren van de vorige eeuw aan de Raam in Gouda uit een pand van een muur gesloopt dat tot het fabriekscomplex van de Zuid-Holland behoorde. De tegels zijn gemaakt omstreeks 1910-1915. Maar Jan Pluis, zeer deskundig op het gebied van Nederlandse tegels, liet weten er absoluut zeker van te zijn dat de tegels gemaakt zijn in Makkum door de aardewerk-tegelfabriek Tichelaar.

   
broodvisser                         houtbewerker                             molenaar met zak meel

   
schaapsherder                                          schilder                                    wagenmaker

       
tonnenmaker                                          kleermaker                                    gieter??

                                                

                  
De achterzijde van de tegels laat zien dat ze al halfmachinaal zijn gemaakt. 

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur