homepage
18 Januari 2015            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (39)

Blauwe reiger vissend midden in een sloot. 
      
Deze volwassen blauwe reiger viste in het midden van een sloot. De reiger wist blijkbaar feilloos dat zich daar vissen 
bevonden. Foto: 6 januari 2015.

Het specifieke gedrag van blauwe reigers tijdens het zoeken naar voedsel uit zich meestal door reigers die staan te vissen langs de oevers van sloten of jagend naar muizen in graslanden. Ook purperreigers en grote zilverreigers vertonen trouwens dit gedrag.
Deze blauwe reiger zocht zijn (vis)prooi in het midden van een sloot, net ondiep genoeg om er over de modderige bodem te kunnen lopen. De reiger wist blijkbaar aan het spiegelen van het wateroppervlak, dat er vissen aanwezig waren. Uiterst behoedzaam en langzaam liep de reiger door het midden van de sloot. Spiedend naar eventuele bewegingen door vissen. Het onderste deel van zijn verenkleed onder water, maar dat hinderde blijkbaar niet bij de jachtpoging. Zijn langzame pootbewegingen waren bedoeld om de nieuwsgierigheid van vissen aantrekken. Toch leverde een kwartiertje heen en weer lopen door de sloot geen enkele vis op.

 

Broedpopulatie Indische ganzen (Anser indicus) in Reeuwijk blijft vrijwel gelijk. 
       
De in Nederland broedende Indische ganzen zijn nazaten van ooit ontsnapte of uitgezette vogels. Ze weten zich 
prima te handhaven. Zo ook in het Reeuwijkse Plassengebied. Op de foto staan 23 exemplaren. Foto: 15 januari 2015.


Ze blijven waakzaam voor de fotograaf.

Van oorsprong is de Indische gans een bewoner van de Mongoolse en Chinese hoogvlakten. De Reeuwijkse broedpopulatie Indische ganzen wordt jaarrond vrijwel steeds in de omgeving van de broedplaatsen worden aangetroffen. Dat is op en rond plas Ravensberg. De broedpopulatie schommelt al jaren zo rond de 25 tot maximaal 50 vogels. In tegenstelling tot de zomerganzensoorten brandgans en grauwe gans blijft het aantal Indische ganzen in Reeuwijk vrij stabiel in aantal.Op 15 januari 2015 telde ik 23 exemplaren in een grasland langs de Steupel in Reeuwijk.

 

Bezoekersaantallen Website in 2014
    
Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Paginaís Hits Bytes
jan. 2014 4,462 7,627 15,147 793,635 42.18 GB
febr. 2014 4,574 7,774 16,908 779,499 43.97 GB
mrt. 2014 4,963 8,316 18,155 858,531 48.80 GB
april 2014 4,671 7,391 16,635 821,157 47.40 GB
mei 2014 4,793 7,418 16,031 730,350 41.48 GB
juni 2014 3,944 6,586 13,596 638,303 38.29 GB
juli 2014 3,837 6,051 12,563 646,648 35.96 GB
aug. 2014 4,266 6,821 15,812 876,358 47.61 GB
sept. 2014 3,786 6,059 13,508 684,594 37.95 GB
okt. 2014 3,956 6,350 14,379 727,226 40.85 GB
nov. 2014 4,488 6,828 14,682 815,185 45.14 GB
dec. 2014 3,716 5,948 13,242 674,393 37.35 GB
Totaal 51,456 83,169 180,658 9,045,879 506.98 GB

De bezoekersaantallen op de Website www.groenehartvertellingen.nl zijn ook in 2014 weer flink toegenomen. In de tabel is een splitsing gemaakt tussen unieke bezoekers die in de bewuste maand(en) de website eenmalig hebben bezocht en het totale aantal bezoeken aan de website per maand. Ook het aantal hits is flink gegroeid naar meer dan 9 miljoen. Toelichting: iedere keer als een browser een bestand opvraagt van de webserver en de webserver vervolgens het bestand terugstuurt naar de browser is er sprake van een hit

Inmiddels heb ik van mijn webmaster te horen gekregen dat de opbouw van de website op termijn anders zal gaan moeten omdat de software waar ik nu mee werk niet meer kan worden gebruikt. Zeker is het dat het overzetten van de bestaande informatie naar een nieuw systeem geen eenvoudige zaak is. Het is in ieder geval geen kwestie van simpelweg kopiŽren en plakken. Ik hoop op niet al te lange termijn duidelijkheid te krijgen over hoe verder te gaan.  

 

Sperwers hebben het o.a. voorzien op huismussen.
     
Mannetjes huismussen zittend in een dichte struik die hun beschermd tegels o.a. sperwers.

Regelmatig krijg ik van mensen te horen dat de aanwezige vogels op hun voerplekken de laatste jaren steeds meer belaagd worden door sperwers. De roofvogels hebben in de gaten dat op voerplekken nogal wat vogels aanwezig zijn, dus laten ze zich regelmatig zien in de hoop een prooi te kunnen pakken. Ze verschijnen op een hele stiekeme manier, als een dief in de nacht, en storten zich dan onverwachts op een van de vogels aanwezig op een voerplek. Ze pakken niet alleen kleine vogeltjes, maar zelfs een duivensoort als turkse tortel is niet veilig. Bij een vriend van mij zijn inmiddels al diverse turkse tortels gepakt door sperwers. Sperwers weten inmiddels blijkbaar dat ze van mensen weinig te vrezen hebben, want de gepakte prooien worden ter plekke opgevreten vrijwel onder de ogen van mensen.

Maar huismussen en andere kleine vogeltjes zijn niet helemaal gek en dekken zich in tegen de aanvallen van sperwers. Een tuin waar struiken/bomen ontbreken worden amper bezocht want bij gevaar kunnen de vogels geen dekking zoeken. Die ervaring heb ik ook in mijn nieuwe tuin na een recente verhuizing. In de achtertuin staan alleen een paar lage struikjes in de vorm van hortensia's. De door mij opgehangen vetbollen worden alleen bezocht door gulzige eksters en kauwen maar de voerkooi met zonnebloempitten en zaad (waar grotere vogels niet in kunnen) wordt helemaal niet bezocht. Dit terwijl er twee tuinen verder toch een 20-tal huismussen, diverse vinken en een roodborstje en heggenmus aanwezig zijn. Wat te doen dus? Ik ga dat probleem oplossen door enkele forse struiken bij te plaatsen in de tuin b.v. een vlinderstruik en een meidoorn van ca. twee meter hoog. De vogels die op de voerplek afkomen kunnen dan bij dreiging door een sperwer zich snel verstoppen tussen de dichte takken. Ik ga de uitdaging aan om een flink aantal vogels (en soorten) op de voerplek te krijgen in mijn tuin.


Onder het dak van deze voormalige- en inmiddels afgebroken verveenderswoning 
in Reeuwijk nestelden enkele tientallen huismuspaartjes. 

De huidige moderne huizenbouw geeft veel minder gelegenheid voor huismussen om te kunnen nestelen. Onder de meeste  sneldek dakpannen is geen plaats meer voor vogels. Huizen die zijn gedekt met oud-Hollandse dakpannen zoals op bovenstaande foto zijn wel geschikt als broedplaats tenminste als men geen speciale voorzieningen heeft getroffen om het broeden van vogels tegen te gaan. De huismussen kunnen onder de dakpannen komen via ingangen ter hoogte van de dakgoot. De huismussen en andere holenbroeders zoals spreeuwen werden door de bewoners van deze woning volledig geaccepteerd. Maar niet iedereen wil dat en men neemt dan maatregelen om broeden te voorkomen.

 

Kolganzen als wintergast rond de Reeuwijkse Plassen. 


Kolganzen in de polder Sluipwijk. 

Kolganzen zag je als wintergasten nog maar zo'n 25 jaar geleden amper in de polders rond Gouda-Reeuwijk. Alleen als er in Noord- en Zuid-Nederland veel sneeuw lag en dit in het Groene Hart ontbrak streken grote groepen tijdelijk neer om er te foerageren. Maar dat was maar tijdelijk. Als de wintergebieden weer sneeuwvrij waren vertrokken de kolganzen al weer snel.

Dat is inmiddels wel anders. Uit telgegevens van de laatste jaren door Hans van Gasteren voor het SOVON blijkt dat er in de wintermaanden tussen de 5000 en 10.000 exemplaren aanwezig zijn in het poldergebied rond Reeuwijk. Ze pleisteren aanwezig in de polders Stein, Lang Roggebroek, Oukoop, Reeuwijk en Langeweide.

 
Aangeschoten kolgans

Er worden nogal wat ganzen zoals jagers dat noemen (ik neem aan dat dit ongewild is) ziek geschoten. Op bovenstaande foto een gewonde kolgans die gemakkelijk te benaderen was. De vogel kon niet meer vliegen en drukte zich vanuit de bedoeling om zich schuil te houden. Na een tijdje werd de gans wat rustiger. Of deze gans het zou gaan redden kan je je afvragen. In Nederland broeden inmiddels al flink wat kolganzen. De broedpopulatie is in belangrijke mate in en nabij De Biesbosch ontstaan door aangeschoten exemplaren die niet meer konden vliegen. Overigens heb ik tot op heden nog niet geconstateerd dat op en nabij de Reeuwijkse Plassen kolganzen tot broeden zijn gekomen.

 

Vogels waaronder dus ook Turkse tortels houden niet van vuurwerk


Turkse tortel in de achtertuin.
 
Turkse tortel slapend in den in voortuin.

Al geruime tijd slaapt er iedere nacht een paartje turkse tortels in een den die voor mijn huis staat. Maar na al het geknal met Oud en Nieuw bleven ze een aantal dagen weg, blijkbaar verstoord door al die herrie. Inmiddels zijn ze weer teruggekeerd nu de rust is teruggekeerd.

 

Forse aantallen overwinterende krakeenden bij Reeuwijk.

Wil je in het Reeuwijkse Plassengebied krakeenden zien (en fotograferen) dan is de plas Broekvelden het ideale gebied. Op de surfplas en de aangrenzende Sloeneplas alsmede een veenput in de Reeuwijkse Hout verblijven in de winterperiode grote aantallen. De laatste twintig jaar is dit grondeleendje landelijk enorm toegenomen, waaronder dus ook in het Groene Hart. Uit maandelijkse wintervogeltellingen voor SOVON blijkt dat het aantal pleisterende krakeenden op en rond Reeuwijk de laatste jaren rond de 1000 tot maximaal 2500 exemplaren schommelt. Meer dan de helft van die aantallen verblijven op plas Broekvelden, maar (dat is afhankelijk van hoe hard het waait want krakeenden liggen graag in de luwte) ook op de Sloeneplas en in veenputten in de Reeuwijkse Hout en de polder Oukoop. De meeste krakeenden rusten overdag en vertrekken tegen de avond naar polders in de buurt om er te gaan foerageren.


Een groepje krakeenden druk aan het eten van het gras in de Reeuwijkse Hout.

Een groep rustende krakeenden aan de rand van een veenput in de Reeuwijkse Hout.

Een groep krakeenden rustend op een (inmiddels) weggespoeld eilandje in de plas Broekvelden.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen