4 november 2012            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (16)

Buitenlander voelt zich steeds beter thuis in Nederland.  
Bezemkruiskruid (senecio inaequidens).
  
Foto's onder en boven: Bezemkruiskruid groeiend tussen de bazaltblokken langs de 
Hollandse Yssel nabij Gouda. Foto: 11 oktober 2012.

De Nederlandse naam bezemkruiskruid is afkomstig van de vorm van de plant, door de sterke vertakking lijkt hij wat op een omgekeerde bezem.Je komt bezemkruiskruid tegenwoordig bijna overal tegen. Langs spoorwegen, langs bermen van wegen (ook al rond Reeuwijk), in de duinen en zelfs op de bazaltblokken langs de rivier de Hollandse Yssel bij Gouda. Het natuurlijke verspreidingsgebied van de plant ligt in Zuid-Afrika. Daar groeit de soort in de bergen in het oosten op rotsige hellingen en op met kiezel bedekte beekbodems. Met woltransporten is de plant rond 1900 naar Europa gekomen. Sinds de jaren '70 van de 20e eeuw is de plant aan een enorme opmars bezig. Zowel in BelgiŽ als Nederland. Door de sterke verspreiding van de laatste jaren wordt bezemkruiskruid in een aantal natuurgebieden als een bedreiging gezien voor de aanwezige zeldzame oorspronkelijke soorten kruiskruid.

 

Watersnippen op trek

Op deze foto zijn drie watersnippen te zien. Alles bij elkaar zaten er een kleine 50 watersnippen.
Foto: 15 oktober 2012 Reeuwijkse Hout Reeuwijk.

De watersnip is als broedvogel in Nederland vrijwel verdwenen. Wel komt de soort als trekvogel algemeen voor in het najaar. Ze zitten graag in groepen bij elkaar op rustige natte plekken waar ze zowel kunnen rusten als voedsel zoeken. Bij onraad drukken ze zich en als ze zich echt bedreigd voelen vliegen ze plotsklaps als groep op terwijl ze hun karakteristieke schreeuwachtig geluid laten horen. Deze watersnippen zaten in een moerassige oever bij de Reeuwijkse Hout. Toen ik langsliep drukten ze zich en een paar exemplaren vertoonden zich toen ik een tijdje stokstijf bleef staan. Een drietal kon ik op de foto zetten maar goed is te zien dat ze uiterst alert zijn. Uiteindelijk vlogen er een kleine 50 exemplaren op terwijl ik vermoedde dat er maar een kleine tien stuks aanwezig waren.

 

Herfstkleuren in het Reeuwijkse Plassengebied

De loofbomen staan er momenteel uiterst fraai bij maar ook het riet en lisdodden in het plassengebied beginnen al 
aardig te verkleuren. Foto: 22 oktober 2012

Geel wordende rietkraag in plas s'-Gravekoop. Foto: 2 november 2012
  
Ook het riet krijgt al zijn najaarskleuren.
Foto links: Riet langs de oever van een sloot die niet schouwplichtig is. Polder Sluipwijk
Foto rechts: voetpaadje in een rietmoeras langs plas Broekvelden.
Foto's:  2 november 2012

Herfstkleuren langs plas Elfhoeven van een paar jaar geleden. 

In de herfst gaat bij veel bomen, struiken en planten het groenige over in herfstkleuren. Bij de ene soort wat vroeger, bij de ander wat later. Het verkleuren betekent het naderende einde van het groeiseizoen. De zon staat in deze tijd steeds minder lang boven de horizon en wordt langzaam minder krachtig. Daarbij komt dat de temperatuur geleidelijk lager wordt. Deze beide factoren dragen bij aan het verkleuren van de bladeren aan bomen, struiken en planten. De kleuren geel, rood, paars, groen en bruin zijn op dit moment rijk vertegenwoordigd in de natuur en dat leverde een paar sfeervolle herfstplaatjes op uit het Reeuwijkse plassengebied.


Fazantenhaan genietend van het najaarszonnetje zittend in een veld vol herfstbladeren.
Foto: plas Klein Elfhoeven 6 november 2012

 

Blauwe reiger gedraagt zich een beetje als een koereiger

Blauwe reiger zoekt een prooi in de buurt van een limousin koe. Op de rug van de koe zit een spreeuw.
Foto: 28 oktober 2012 Uiterwaard langs de Hollandse Yssel bij Gouda Goverwelle.

Koereiger op de uitkijk naar opvliegende insecten.

De in Nederland maar uiterst zeldzaam voorkomende koereiger verblijft graag in de buurt van vee. Insecten die opvliegen door het bewegende vee vormen hun prooi. Blauwe reigers (en de het Groene Hart in de winter steeds algemener voorkomende grote zilverreigers) zijn vooral viseters. Ze staan meestal langs de oevers van sloten te loeren naar vis. De blauwe reiger op bovenstaande foto drentelde een tijdje rond een limousin koe naar ik aanneem niet met de bedoeling om insecten te vangen maar eerder op zoek naar muizen of mollen.

 

Overnachtende ganzen op en bij de plasdras in polder Stein

Een deel van de groep van ongeveer 1600 kolganzen in de polder Stein vroeg in de ochtend van 2 november 2012 . 

  
Groepsgewijze vertrekken de kolganzen van de slaapplaats naar graslanden in de omgeving.

De plasdras in het SBB-reservaat Stein in Reeuwijk wordt (onregelmatig) gebruikt als overnachtingplaats voor gansachtigen. 2 november 2012 was ik behoorlijk vroeg in de polder en stuitte bij de plasdras op ruim 2000 ganzen waarvan 1600 kolganzen en 500 grauwe ganzen. Het overnachten vertoont tot op heden geen geen vast ritme zo lijkt het. De grote aantallen kolganzen zijn nog maar kort in het poldergebied van Reeuwijk terug uit de noordelijk gelegen broedgebieden en de komende tijd zal wel duidelijk worden of het patroon van overnachten een vast karakter zal gaan krijgen. Overigens is het wel zo dat het B-weggetje Twaalfmorgen betrekkelijk dicht tegen de plasdras ligt hetgeen betekent dat de kans op verstoring behoorlijk groot is. Aan langsrijdende auto's en fietsers zijn de ganzen min of meer gewend maar toen een vroege jogger langs rende vertrok een flink deel van de ganzen naar elders. We houden de ontwikkelingen de komende maanden in de gaten.

 

Ontsnapt damhert betrapt.

Damhert in de polder Oukoop in Reeuwijk. Foto: 2 november 2012.

Ik had er al een paar keer over gehoord van bewoners uit Reeuwijk. Er loopt een ree rond in het poldergebied oostelijk van de Reeuwijkse Plassen zo ging het verhaal. ReeŽn doen het goed in Nederland en volgens mij is het een kwestie van tijd dat de eerste exemplaren ook zullen gaan opduiken in polders rond Reeuwijk-Driebruggen. Maar tijdens al mijn werftochten door dit gebied ben ik er nog niet een tegen gekomen. In een perceel grasland langs de Oukoopse Dijk zag ik op een flinke afstand een hertachtige staan vlak bij een hek. Het hert hield mij goed in de smiezen. Met gespitste oren. Ik kon een paar foto's maken en toen maakte het hert (geen ree dus maar een damhert) zich snel uit de "poten" richting puttencomplex van Kruyt langs de Enkele Wiericke. Leuk natuurlijk zo'n (ontsnapt) damhert maar een ree had ik toch liever gezien.

 

Najaar 2012.  Geen grote aantallen pleisterende kieviten in de polder Stein?
 

Een grote groep kieviten in de polder Stein. Foto: 15 November 2010.

De telgegevens van het najaar 2010 bekijkend hadden ze er weer moeten zijn. Grote aantallen kieviten in de polder Stein. Maar tot op heden heb ik (en andere natuurliefhebbers) vrijwel geen kieviten in de polder Stein in Stein waargenomen en zeker geen grote aantallen. Het kan natuurlijk nog gaan gebeuren maar wel opmerkelijk is dat er op dit moment in andere graslandpolders in de omgeving ook nauwelijks grote groepen kieviten aanwezig zijn.

Een telling speciaal gericht op de aanwezigheid van kieviten uitgevoerd in polders rond Reeuwijk op 6 november 2012 leverde de volgende aantallen op:
Datum gebied aantal kieviten
6-nov-12 polder Boven Haastrecht 250
6-nov-12 polder Groot Hekendorp 0
6-nov-12 polder Langeweide noord en zuid 0
6-nov-12 polder Sluipwijk 0
6-nov-12 polder Oukoop-Oukoop Noord 0
6-nov-12 polder Stein noord 0
6-nov-12 polder Reeuwijk (zuidelijk A-12) 1000
6-nov-12 polder Reeuwijk (noordelijk A-12) 0
6-nov-12 polder Middelburg 0
6-nov-12 polder Steekt 0
Totaal 1250


Een klein deel van de groep van ongeveer 1000 kieviten op 6 november 2012 aanwezig
in de polder Reeuwijk zuidelijk van de A-12.

Toch nog goed nieuws. Op 22 november 2012 werd voor het eerst dit najaar een groep van 120 kieviten waargenomen in de polder Stein. Vrijwel op dezelfde plaats waar ze in voorgaande jaren ook pleisterden. Een paar dagen later n.l. op 25 november 2012 zat een groep van ca. 650 kieviten op een nat grasland perceel aan de oostkant van Stein.

Op 22 en 25 november 2012 zaten ruim 1000 kieviten in de polder Reeuwijk zuidelijk van RW A-12. De kieviten verblijven al ruim twee weken in deze polder.

Meer informatie over pleisterende kieviten in Stein in voorgaande jaren
klik hier 

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen