30 juni 2012            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (12)

Tafeleend met kuiken met kleurafwijking

Tafeleend (vrouw) met drie kuikens op 13 juni 2012 zwemmend langs de Twaalfmorgen in Reeuwijk. 

Opvallend bij de kuikens is dat een kuiken een zwart kopje heeft en twee kuikens met (normaal) geelgekleurde wangen. Toch is het kuiken met het zwarte kopje duidelijk een jong tafeleendje.  Deze kleurafwijking heb ik niet eerder gezien.

 

Kuifeendenfamilies
    
Kuifeendenfamilie op 21 juni 2012 in de polder Reeuwijk zuidelijk van RW A-12

De meeste kuifeendvrouwtjes met kuikens hebben geen woerd bij zich. Vrijwel alle kuifeendwoerden verzamelen zich na de paartijd en dobberen her en der op de Reeuwijkse Plassen als groep. Vooral op de plas Broekvelden. Bovenstaand kuifeendenpaar was elkaar trouw gebleven ook na het uitbroeden van de eieren. Het echtpaar had 5 kuikens bij zich van ruim een week oud. Kuifeenden beginnen veel later met broeden dan wilde eenden. Het nest wordt meestal in de oever langs de sloot gemaakt vandaar dat het laten staan van een strook vegetatie van ongeveer twee meter langs de sloot zo belangrijk is.


Nog een plaatje van het echtpaar met 5 kuikens.


Een vrouwtje kuifeend met 7 kuikens van ongeveer 1,5 week oud zwemmend langs een veld krabbenscheer.

 

Lange zit.
 

Diverse futen in het Reeuwijkse Plassengebied hebben er al een broedsel opzitten en zijn alweer aan een 2e legsel begonnen.
Kwam vandaag 21 juni 2012 drie nesten tegen met broedende futen. Ook op het nest blijven ze alert en houden de zaak in de gaten. Maar van het lange zitten op de eieren (ca. 23 dagen) krijg je wel slaap dus dan maar zo af en toe de snavel tussen de veren en een tukkie doen. 
   
Fuut en een witte waterlelie.

 

Goudknopjes floreren in polderreservaat Stein

Massaal groeiend, goudknopjes. 6 juni 2012 polder Stein

Ineens stonden ze er in 2011. Bij een plasdras in de polder Stein in Reeuwijk. Duizenden goudknopjes (Cotula coronopifolia). Direct al met een grote groeiplaats van dit plantje wat niet in Nederland thuishoort maar oorspronkelijk afkomstig is uit Zuid-Afrika. De groeiplaats heeft zich inmiddels verder uitgebreid en beslaat honderden vierkante meters. Opvallend is dat het goudknopje samen groeit met waterpostelein (Lythrum portula (Peplis portula). Deze twee plantensoorten zijn de polder in gekomen via zaadjes die door vogels zijn meegebracht aan poten, vleugels of in de uitwerpselen. Beide plantensoorten hebben het op de groeiplaats naar hun zin hetgeen bewezen wordt door de forse uitbreiding er van.

 
Foto links: overzicht groeiplaats goudknopje.
Foto rechts: close up goudknopjes en waterpostelein.

 

Indische ganzen hebben maar weinig kuikens
  
Groepje Indische ganzen met kuikens op de plas Broekvelden in Reeuwijk op 21 juni 2012. Het ging om vier families met maar 
een beperkt aantal kuikens bij zich n.l. 6 stuks. 
Op onderstaande foto's zijn de afzonderlijke paren Indische ganzen met hun kuiken(s) wat nauwkeuriger in beeld gebracht.

Twee paar Indische ganzen met maar een kuiken per paar.

Een paartje Indische ganzen met drie halfwas kuikens.

Drie volwassen Indische ganzen hebben zich "ontfermd" over slechts een kuiken.

W

 

Krakeend

Krakeend vrouw met nog maar een kuiken. Foto 21 juni 2012. Had dit vrouwtje al een paar dagen eerder eerder gezien. 
Toen zwom het vrouwtje nog trots rond met 8 kuikens.

 

Lepelaars met vliegvlugge jongen doen de Reeuwijkse Hout aan.

Al ruim een week verblijft er een groep van 6 lepelaars in Reeuwijk.

Tussen de vele honderden ganzen in de Reeuwijkse Hout zaten tussen 21 en 27 juni 2012 zes lepelaars te slapen. 
Op de foto zijn maar vijf exemplaren te zien. Een zesde exemplaar was door de poten gegaan en lag te slapen wat op de verder uitvergrote foto hieronder is te zien.

    
Links onder te zien een liggende slapende lepelaar met de snavel tussen de veren. Een 1e jaars exemplaar. Op deze foto nog een 
2e exemplaar van een 1e jaars vogel en twee adulte lepelaars. Het gaat vrijwel zeker om een familie die nog bij elkaar is. De twee andere slapende lepelaars betroffen adulte exemplaren.

 

Prima broedsucces van grutto's en tureluurs in reservaten.

Wakende tureluur in een reservaat van de Stichting Zuid-Hollands Landschap.

Het broedseizoen voor de weidevogels zit er weer zo'n beetje op. Ook dit voorjaar heb ik weer veel uren besteed met onderzoek naar het broedsucces van grutto's op agrarisch grasland en in reservaatgebieden in de omgeving van de Reeuwijkse Plassen. Het broedseizoen in reservaten was goed en ook op agrarisch grasland was het broedsucces van grutto's iets beter dan in een aantal voorgaande jaren. Dat had te maken met het gemiddeld twee weken later maaien waardoor een deel van de jonge grutto's al wat groter was waardoor hun overlevingkansen groter waren tijdens het maaien van graslanden.

Binnenkort zal ik hier meer aandacht aan besteden in een nieuwe pagina over broedsucces weidevogels voorjaar 2012.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen