28 augustus 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (27)

35 nesten van oeverzwaluw in de polder Reeuwijk noordelijk van de A-12

In de omgeving van Gouda-Reeuwijk hebben de laatste jaren verschillende flinke kolonies oeverzwaluwen gebroed. Een kolonie van maar liefst bijna 200 nesten broedde een paar jaar geleden in het nieuwe industriegebied Gouwepark westelijk van Gouda. Inmiddels is de hoop zand waarin de kolonie broedde verwijderd en jammer genoeg zijn geen initiatieven genomen om de kolonie op dit terrein te behouden. Naar ik begrepen heb is men op het terrein waar wijk Westergouwe moet komen dit voorjaar tijdens werkzaamheden zeer alert geweest om te voorkomen dat zich hier een kolonie oeverzwaluwen zou gaan vestigen. Oeverzwaluwen zijn n.l. beschermde vogels en mogen niet verstoord worden als ze zich vestigen als broedvogel.
Vorig jaar broedden er flinke aantallen oeverzwaluwen in een hoop grond op het erf van boer Roest nabij Reeuwijk Dorp. Dit voorjaar is een kolonie oeverzwaluwen neergestreken op het erf van boer A. de Wit  en een aangrenzend terrein waar hopen zand liggen. Ongeveer 10 stuks hebben zich gevestigd in een hoop zand  op de plek waar de Reeuwijkse rondweg zal komen en 25 stuks in een andere zandhoop op het erf van boer A. de Wit. Ze hebben er succesvol gebroed.

  
Foto links: de gaatjes van de nesten van de oeverzwaluwen. Foto rechts: jonge oeverzwaluwen en een ouderexemplaar 
(Foto rechts: met dank aan Piet van der Wolf).

 

Zomerganzen ook niet voor de poes; ze worden steeds slimmer


Een klein deel van een grote groep grauwe ganzen dobberend op plas Broekvelden.

De grauwe ganzen die in Nederland broeden en steeds meer last bezorgen (Schiphol, boerenland) noemen we zomerganzen. Deze (en nog een paar zomerganzensoorten zoals brandgans en grote canadagans) worden vanwege hun schadelijkheid/ongewenstheid fors bejaagd, en dat gebeurt middels vangen in de ruitijd en het afschieten ervan.

Ook in en rond de Reeuwijkse Plassen hebben we te maken met steeds verder toenemende aantallen grauwe ganzen. Dat ze flink bejaagd worden is te horen aan het regelmatig aantal geloste schoten  van jachtgeweren in de vroege ochtenduren dan wel in de avond. Het vangen van ruiende grauwe ganzen in de periode juli-augustus is zover ik weet nog niet toegepast nabij Reeuwijk. Het afschieten van grauwe ganzen gebeurt wel maar heeft als nadeel dat er na een paar schoten de ganzen opvliegen naar polderdelen waar op dat moment niet gejaagd wordt.

Dat grauwe ganzen slim zijn bewijzen de volgende waarnemingen die ik heb gedaan. Het valt me op dat grauwe ganzen in poldergebieden (met name reservaatsgebieden) waar geen of maar weinig gejaagd wordt zich een stuk tammer gedragen dan in gebieden waar veel gejaagd wordt. De ganzen hebben gewoon door dat er niet of nauwelijk wordt gejaagd. Maar het lijkt er nu op dat de grauwe ganzen ook een oplossing hebben gevonden voor poldergebieden waar de soort wel intensief wordt bejaagd.

De "Reeuwijkse"grauwe ganzen hebben de gewoonte om te gaan slapen op plas Broekvelden. Tegen het schemer vertrekken ze uit de voedselgebieden (agrarische graslandpolders) rondom de plas om de nacht door te brengen op plas Broekvelden en soms ook op andere Reeuwijkse plassen. Het lijkt er nu op dat ze hun ritme/gewoonte aan het wijzigen zijn. Ik heb nu al een paar weken vastgesteld dat grote aantallen grauwe ganzen (1000-1500 stuks) s'-morgens vroeg niet vertrekken om te gaan vreten in aangrenzende polders. Ze blijven op de plas tot ver na de middag. Doen ze dit om de jacht te vermijden? Ik weet het (nog) niet zeker  maar het is wel een opvallende wijziging in hun gedrag, die ik met veel interesse volg. Ik ben geen tegenstander van (beheer)jacht maar als dit een nieuwe strategie is van de grauwe ganzen hebben zij toch mijn sympathie. Als het klopt wat ik constateer geeft het tegelijkertijd aan dat de mens nog steeds niet in staat is de natuur volledig naar zijn hand te zetten, te beheersen of te minimaliseren. Wordt vervolgd.


Een grote groep ruiende grauwe ganzen op plas Sloene in Reeuwijk. Foto: 2 juni 2013.

 

Wat is er toch aan de hand met de waterkwaliteit van plas Sloene in Reeuwijk?
  

Groenalg-blauwalg in de wetering langs de Sloenplas. Foto's 23 augustus 2013.


Groenalg-blauwalg in de wetering langs de Sloenplas. Foto's 23 augustus 2013.


Nieuw aangelegd schutsluisje aan de noordkant van de Steupel. Duidelijk is te zien de groene alglaag aan de binnenkant 
van het schutsluisje. Dat was in Juli 2010.

Wat is er toch aan de hand met de waterkwaliteit van de Sloeneplas in Reeuwijk? Afgelopen winter nog was het water glashelder zodat je tot minstens een halve tot een meter of meer diep het water in kon kijken soms tot op de bodem. En nu, half augustus is bijna de volledige wateroppervlakte bedekt met een groene laag van groenalg en blauwalg. Dit verschijnsel is al een paar jaar gaande maar zoveel groenalg-blauwalg  als deze zomer heb ik nog niet eerder gezien op de Sloeneplas.

En dat terwijl de Sloenplas speciaal door het Waterschap Gouwelanden ge´soleerd is om op die manier de waterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is zelfs een schutsluisje gemaakt en een brug afgeschot om daarmee te voorkomen dat er voedselrijk water via de Breevaart op de Sloeneplas kan komen.

Wat de Sloeneplas in tegenstelling tot veel andere plassen niet heeft is een totale troebelheid van het water. Ook onder de alglaag ziet het water er nog redelijk helder uit. 

 

Vlinders in de heemtuin in het recreatiegebied Goudse Hout

De heemtuin is een op oorspronkelijke wijze ingericht terrein van 3,5 hectare midden in het recreatiegebied de Goudse Hout gelegen oostelijk van Gouda. De heemtuin bestaat uit verschillende landschapsbeelden zoals schraalland, bloemrijk grasland, moeras, rietland, griend, bos met de daarbij behorende stinzenflora, een stukje botanische tuin, bouwland, welke samen een indruk geven van hoe het Zuid-Hollandse veenweidegebied er uit ziet of gezien heeft. Door verstedelijking, andere landbouwmethoden en ontwatering zijn veel van deze landschapssoorten immers verdwenen. In de Heemtuin Goudse Hout wordt de natuurlijke rijkdom en verscheidenheid van het oorspronkelijke veenweidegebied, zoveel mogelijk, in ere hersteld en behouden met een accent op plantensoorten.
Het gebied is een mooie overgang tussen stad en platteland. Het ligt pal naast de woonwijk Achterwillens en vlak bij de Reeuwijkse Plassen. Bezoekers hebben vrij toegang van zonsopgang tot zonsondergang.
Ik kom er graag want er valt altijd wel wat nieuws te zien en te fotograferen. Onderstaand een kleine fotoserie van een aantal vlinders die er voorkomen.


Overzicht van de (bloemrijke) heemtuin in de Goudse Hout. Foto: 9 juli 2012. Op zonnige dagen zijn er
10-tallen dag- en nachtvlinders te zien.


   
Heemtuin Goudse Hout. Distelvlinder op heelblaadjes. Foto: 6 augustus 2013.

Heemtuin Goudse Hout. Kleine vos op heelblaadjes. Foto: 6 augustus 2013.


Heemtuin Goudse Hout. Muntvlinder. Foto: 29 juli 2012.


Heemtuin Goudse Hout. Landkaartje 2e generatie. Foto: 29 juli 2013.


Heemtuin Goudse Hout. Bont zandoogje. Foto: 29 juli 2013.


Heemtuin Goudse Hout. Gehakkelde aurelia. Foto: 29 juli 2012.

 

Uitbundige insectenwereld op het eiland Lesbos in Griekenland

Het Griekse eiland Lesbos is bij vogelliefhebbers beroemd om de grote aantallen trekvogels die er eind april-begin mei zijn te zien. Het gaat om vogels die vanuit Afrika op doortrek het eiland aandoen om er even te rusten en te eten. Maar het eiland biedt veel meer aan natuur. Ook de broedvogelbevolking is tamelijk uniek te noemen met voor Nederlandse begrippen uiterst zeldzame soorten als dwergooruil, maskerklauwier en zwartkopgors om maar een paar te noemen. Met name op het rijke insectenleven en de uitbundige plantenwereld kom je nauwelijks uitgekeken. Dit voorjaar heb ik voor de 4e keer het eiland bezocht en naast de vele gemaakte vogelfoto's is er ook aandacht besteed aan de rijke insectenwereld. Een paar foto's van opvallende momenten geven een kleine indruk. 


Lesbische dambordjes op een mariadistel. Sigri Lesbos Griekenland. Foto: 12 mei 2013.

Lesbische dambordjes op een mariadistel. Sigri Lesbos Griekenland. Foto: 12 mei 2013.


Lesbische dambordjes op een mariadistel. Sigri Lesbos Griekenland. Foto: 12 mei 2013. 


Griekse wimpelstaart. (Nemoptera coa). Bastaardlibel, wordt wel libel genoemd maar het is 
een netvleugelig insect. Foto: 16 mei 2013. Eiland Lesbos Griekenland.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen